Sesle Yangın Söndürmek Mümkün Mü?

Mayıs 2013 | Gündüz Ayar, Bilgisayar Öğretmeni
DARPA (Amerikan Savunma Bakanlığı İleri Araştırma Projeleri Ajansı) yangını akustik yöntemlerle söndürecek bir buluşa imza attı. Proje ile yangın başlar başlamaz hızla söndürmenin en iyi yolu bulunmaya çalışıldı. Sonuç olarak sesle yangın söndürmek son deneylere göre mümkün görüldü.

Peki Nasıl Oluyor?
Yangın söndürücü iki güçlü hoparlör aracılığı ile çalışıyor ve belirli frekansta verilen ses sayesinde yanma işlemi bozuluyor. Ses dalgaları ilk olarak hava akış hızını artırıyor, hız yükseldikçe alev sınır tabakasında incelme olur. Yanma sıcaklığı sesin ısıyı düzenli dağıtmasıyla azalır, yanma işlemi zorlaşır ve yangın söner.

Projenin internet adresi:
darpa.mil/newsevents/releases/2012/07/12.aspx

Bu da video: