Sessiz Gemi

Ocak 2015 | Abdullah Gürel, Webmaster
Lisede pişman olarak ezberlediğim beni pişman etmeyen bir şiir olduğunu anladığım bir başyapıt...

izlesene.com/video/sesli-siirler-sessiz-gemi-yahya-kemal-beyatli/7326090

SESSİZ GEMİ

Artık demir alma vakti gelmişse zamandan
Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan

Hiç yolcu yokmuş gibi sessizce alır yol
Sallanmaz o kalkışta ne mendil, ne de bir kol

Rıfkımızda kalanlar bu seyahatten elemli
Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli

Biçare gönüller! Ne giden son gemidir bu
Hicranlı hayatın nede son matebidir bu!

Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler
Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler

Birçok gidenin herbiri memnun ki yerinden
Bir çok seneler geçti; dönen yok seferinden
YAHYA KEMAL BEYATLI