Sıkıştırmayı etkinleştirin - Google PageSpeed

Mart 2013 | Şenol Özbek, Ürün Yöneticisi
Google Page Speed (developers.google.com/speed/pagespeed/insights) kullanarak site hızınızı test ederken High / medium priority başlığının altında sıkıştırmayı etkinleştirin uyarısı alıyorsunuz ve bu yüzden Page Speed Score’unuz düşük çıkıyor ise yapmanız gereken çok basit. Adım adım gerçekleştirelim. Ben bu değişiklik ile blogumun skorunu 74′den 85′e çıkarttım. Bakınız: senolozbek.com.tr

İpucu: Google sayfa hızının minimum 85 olmasını istiyor.

Sunucunuza erişin ve ana dizin (www) altındaki .htaccess dosyasını bilgisayarınıza kopyalayın.

Önemli not: .htaccess dosyasının yedeğini alın. Aksi bir durumda geri almak için kullanacaksınız.

.htaccess dosyasını bir düzenleyeyici (notepad, notepad ++ vs. ) ile açın. # BEGIN WordPress ile # END WordPress arasındaki kodların altına ya da üstüne apache sürümünüze göre aşağıdaki kod bloklarından birini yapıştırın.

Önemli Not: .htaccess dosyanızdaki mevcut kodları sakın silmeyin! Sadece ekleme yapacaksınız.

Apache sürümünüz 1.3 ise;

mod_gzip_on Yes
mod_gzip_dechunk Yes
mod_gzip_item_include file .(html?|txt|css|js|php)$
mod_gzip_item_include handler ^cgi-script$
mod_gzip_item_include mime ^text/.*
mod_gzip_item_include mime ^application/x-javascript.*
mod_gzip_item_exclude mime ^image/.*
mod_gzip_item_exclude rspheader ^Content-Encoding:.*gzip.*

2.x ve sonrası ise;

SetOutputFilter DEFLATE

# Don’t compress
SetEnvIfNoCase Request_URI .(?:gif|jpe?g|png)$ no-gzip dont-vary
SetEnvIfNoCase Request_URI .(?:exe|t?gz|zip|bz2|sit|rar)$ no-gzip dont-vary

#Dealing with proxy servers

Header append Vary User-Agent


NOT: Apache versiyonunu bilmiyorsanız önce 2.x ve sonrası kodlarını deneyin ve tekrar PageSpeed testini yapın. Artış yoksa 1.3 versiyonunu deneyin.