SIRADIŞI KELİMELERE RESİMLİ SÖZLÜK

Mayıs 2014 | Şaman, İnşaat Mühendisi
Saçlarını hiç kestirmemiş kişiye ne denir? Peki ya şiddetli bir yazma arzusuna sahip olana? Project Twin İngilizcenin kıyıda köşede kalmış, az kullanılan kelimelerini görselleştirerek bir illüstrasyon alfabesi yaratmış. Bu seri aynı zamanda MadArt Gallery’nin düzenlediği Dublin Tasarım Haftası 2011′de sergilenmiş.

1126
Acersecomic
Saçını hiç kestirmemiş kişi.

1126
Biblioclasm
Kitapları veya basılı materyalleri törenle yok etme.

1126

Cacodemonomania
Bedenin şeytani bir ruh tarafından ele geçirildiğine yönelik patolojik inanç.

1126
Dactylion
Orta parmağın uç noktası.

1126
Enatiodromia
Bir şeyi tam tersine dönüştürmek.

1126
Fanfaronade
Caka satmak; boşa böbürlenmek; küstah tavır ve davranışlar sergilemek; hava atmak.

1126
Gorgonize
Bir şey üzerinde şok edici veya hipnotize edici bir etki bırakmak: Sersemlemek veya afallamak.

1126
Hamartia
Trajik bir kahramanın onu ölüme götüren karakter bozukluğu veya hatası.

1126
Infandous
Üzerinde konuşulması mümkün olmayan veya söylenmesi iğrenç olan şey.

1126
Jettatura
Nazar etme.

1126
Ktenology
İnsan hayatını sonlandırma bilimi.

1126
Leptosome
Vücudu zayıf, ince veya çelimsiz olan kişi.

1126
Montivagant
Dağ tepe dolaşmak.

1126
Noegenesis
Bilgi üretimi.

1126
Ostenitferous
Gelecek âlâmetlerine veya doğaya aykırı ya da doğaüstü işaretlere yol açan.

1126
Pogontrophy
Bıyıkları, sakalı, favorileri veya yüzdeki diğer kılları uzatma veya şekillendirme eylemi.

1126
Quockerwodger
On dokuzuncu yüzyılda bir süre siyasi bir hakaret olarak da kullanılan, tahtadan bir oyuncağa verilen isim.

1126
Recumbentibus
Sözle veya fiziksel olarak yapılan öldürücü vuruş.

1126
Scripturient
Şiddetli bir yazma arzusuna sahip olmak.

1126
Tarantism
İstemdışı dans edilmesine yol açan rahatsızlık.

1126
Ultracrepidarain
Bilmediği konularda fikir ve tavsiye veren kişi.

1126
Vernalagnia
Baharla birlikte gelen romantik ruh hali.

1126
Welter
Birbirine karışmış bir yığın eşya; keşmekeş; dağınıklık; karmaşa.

1126
Xenzation
Bir yabancı olarak gezme eylemi.

1126
Yonderly
Zihnen veya duygusal olarak uzakta olan; dalgın.

1126
Zugzwang
Her karar veya hareketin kişinin aleyhine sonuçlanacağı durum.
Kaynak: Brainpickings

Kaynak: sanatblog.com