Şirketlerde E-imza Kullanımı

Haziran 2015 | Süreyya Turan, Memur
Şirketler için bankalarda ve sözleşmelerde asıl olan ıslak imzadır. Banka işlemlerinde ve aynı zamanda sözleşmelerde; kaşe ile ıslak imza bir arada kullanılır. Bu durumun amacı firmayı korumak, imza taklit edilmesinden kaçınmak, belgeyi her iki taraf içinde sözleşme niteliğine getirerek yasal ve yaptırımı olan bir belge haline getirmektir. Ancak bu işlem her iki tarafında belirli bir zaman dilimi belirlemesi, iş akışı esnasında bu belge için zaman yaratması anlamına gelmektedir. İş yerinden göndereceğiniz eleman içinde, iş yeri sahibi içinde zaman kaybı anlamını taşır. Bu aynı zamanda; kağıt, kalem, mürekkep, toner, demir baş eskimesi anlamına da gelen bir israf durumudur ve şirkete zaman ile beraber nakit kaybı da yaşatır.
e-imzanedir.com/sirketlerde-e-imza-kulla...