Soybağının Reddi Davası

Ağustos 2012 | Şebnem Avşar, Hukuk Öğrencisi

Soybağının reddi, yenilik doğuran dava niteliği taşıyan soybağının reddi davasının açılarak babalık karinesinin çürütülmesini ve böylece çocuk ile baba arasındaki soybağının ortadan kaldırılmasını ifade eder. Soybağının reddi davasının başarıya ulaşarak çocuk ile babası arasındaki soybağı ortadan kalkması sonucunda çocuk, baba yönünden soybağı bulunmayan çocuk statüsüne girer.

Soybağının Reddi Davasının Sebepleri : Bu sebepler ' çocuğun evlilik içinde ana rahmine düşmesi ' ile ' evlenmeden önce veya ayrı yaşama sırasında ana rahmine düşmesine 'göre farklı şekilde düzenlemiştir. Eğer çocuk evlilik içinde ana rahmine düşmüşse; cinsel ilişkinin imkansızlığı ispatı veya çocuğun kocanın cinsel ilişkisinden olmasının imkansızlığının ispatı ile bu durum çözülebilir.

Soybağının Reddi Davasının Tarafları : Davacı taraf koca ve çocuğa tanınmıştır. Kocanın ve çocuğun dava hakkı, birbirinden bağımsızdır. Eğer soybağının reddi davası koca tarafından açılmışsa davalı taraf anne ve çocukken; soybağının reddi davası çocuk tarafından açılmışsa davalı taraf anne ve kocadır. Ayrıca belirtmek gerekir ki soybağının reddi davasını açmak kişiye sıkı suretle bağlı bir haktır. Yani davacı taraf sınırlı ehliyetsiz olsa dahi soybağının reddi davasını yasal temsilcilerinin rızasına ihtiyaç duymadan açabilir.

Soybağının Reddi Davasını Açma Süresi : Medeni Kanun'un 289. maddesinde bu süreler belirtilmektedir. Koca; soybağının reddi davasını, çocuğun doğumunu ve baba olmadığını veya annenin geve kaldığı sırada başka bir erkek ile ilişkide bulunduğunu öğrendiği tarihten başlayarak 1 yıl içinde açmak zorundadır. Çocuk ise; ergin olduğu tarihten itibaren başlayarak en geç 1 yıl içinde soybağının reddi davasını açmalıdır.

Soybağının Reddi Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme : Medeni Kanun'un 283. maddesine göre; " Soybağına ilişkin davalar, taraflardan birinin dava veya doğum sırasındaki yerleşim yeri mahkemesinde açılır." Bu hüküm uyarınca soybağının reddi davası, davacı ve davalının dava veya çocuğunun doğumu sırasındaki yerleşim yeri mahkemesinde açılabilecektir. Görevli mahkeme de aile mahkemeleridir.

Soybağının Reddi Kararının Sonuçları : Soybağının reddi kararı yenilik doğuran hüküm niteliğindedir. Dolayısıyla hükmün kesinleşmesiyle birlikte, çocuk ile koca arasındaki soybağını geçmişe etkili olarak çocuğun doğumu tarihinden itibaren ortadan kaldırır. Çocuk doğum tarihinden itibaren baba yönünden soybağına sahip olmayan çocuk haline gelir. Çocuğun annesi ile olan soybağını ise etkilemez.