Staj Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Nisan 2014 | Şaman, İnşaat Mühendisi
YAPI STAJI
Yapı Stajı Yeri Seçimi:
1. Mutlaka konut türü veya benzeri betonarme-karkas yapı olmalıdır.
2. İnşaatın her kademesinin görülebileceği şantiyeler tercih edilmelidir.

3. Özellikle aplikasyon, hafriyat, temel, kolon, kiriş, tabliye, merdiven, kalıp, beton ve demir işleri ile çatı imalatının mutlak bulunması gereklidir. Bunun yanında duvar, sıva, fayans, seramik işleri ve mekanik tesisatlarında staj süresince görülebilecek şantiyeler tercih edilmelidir.
4. Yukarıda belirtilen işlerin görülebileceği özellikle çoklu bloktan oluşan kooperatif ya da aynı müteahhidin (yüklenicinin) aynı il içersindeki birden fazla inşaatında staj yapılabilir.

MESLEK STAJI
Meslek Stajı Yeri Seçimi:
1. Mutlaka KONUT DIŞI AYRICALIKLI İMALAT olmalıdır.
2. İnşaatın önemli kademesinin görülebileceği şantiyeler tercih edilmelidir.
3. Özellikle
a. Çelik yapılar, çelik konstrüksiyonlar
b. Karayolu, demiryolu, metro gibi ulaştırma yapıları
c. İçme suyu, kanalizasyon, baraj, bağlama gibi su yapıları
d. Liman inşaatı
e. Büyük prefabrik hangar veya fabrika yapıları tercih edilmelidir.

* YAPI VE MESLEK STAJ DOSYASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
İşyeri ve işlevinin detaylı olarak tanıtılması
Staj süresince işyerinde yapılan çalışmaların ve öğrencinin bilfiil yapmış olduğu işlerin staj defterine gün belirtilerek ve konu bütünlüğünü ifade edecek şekilde standart yazı ile işlenmesi
Gerekli fotoğraf, araştırma, hesap ve çizimlerin bulunması
Öğrencilerin okulda görmüş olduğu teorik bilgiler ışığında işyerinde edindiği pratik bilgileri ve çalışmaları yorumlaması,
Yapılan stajın öğrenciye kazandırdığı her türlü bilgi ve görgülerin değerlendirilmesi.
Öğrencilerin sunmuş oldukları staj raporlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi sırasında İnşaat Mühendisliği Bölümü staj işleri koordinatörlüğü gerekli gördüğü hallerde öğrencileri staj çalışmaları ile ilgili mülakata çağırabilir. Staj raporları yetersiz görülen, çağrıldığı halde mülakata gelmeyen ya da mülakatta başarısız olduklarına karar verilen öğrencilerin staj çalışmaları, İnşaat Mühendisliği Bölümü staj işleri koordinatörlüğü’nün teklifi ve İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı’nın görüşü üzerine Fakülte Yönetim Kurulu’nca tamamen geçersiz sayılır.

BÜRO STAJI
Büro Stajı Yeri Seçimi:
1. Mutlaka en az bir İnşaat Mühendisi bulunan ve proje yapma yetkisi bulunan bürolar olmalıdır.
Büro Stajı Dosyasında Dikkat Edilecek Konular:
1. Önce kullanılacak paket programın (ekran görüntüleriyle birlikte) tanıtımı.
2. Örnek bir projenin statik ve betonarme çözümler ve çıktıları
3. Çizimlerin ölçekli plotter çıktısı (ozalit olmayacak)
Çok büyük projelerde her elemanı temsil edecek biçimde olmak kaydıyla paftaların sayısı azaltılabilir.
Temel: sürekli temel ise bir aksı; radye temel ise tamamı
Kolonlar: Kolon aplikasyon planı tamamı
Kirişler: Bir aks
Döşeme : Bir kat planı
Merdiven: Merdiven planı ve kesiti- kalıp, donatı ve detay planları
4. Metraj hesapları
Beton, kalıp, demir, kazı-dolgu örnekleri mutlak olmak üzere; istenirse duvar, sıva, fayans-seramik …. V. S. Metrajları tercihen yapılabilir.
5. Bir projenin talebinin doğduğu andan itibaren iskan ruhsatı alıncaya kadar ki tüm resmi evrak ve yazışmaların anlatımı.

sanalsantiye.com/staj-yaparken-dikkat-ed... .