String JSON datasını object JSON datasına dönüştürmek

Haziran 2012 | Burhan Çetinkaya, Yazılım Geliştirme Uzmanı
Kod şu şekilde:

var jsonStringData = '{x:123, y:1234}';
var serializer = new JavaScriptSerializer();
var jsonDeserialized = serializer.DeserializeObject(jsonData);
var jsonObjectData = (Dictionary)jsonDeserialized;