Taşımacılık Sektöründe Üst Düzey Yönetici Eğitimi

Şubat 2019 | Ümit Uslu, Öğretmen
Üst Düzey Yönetici Belgesi

ÜDY, uluslararası ve / veya ulusal yolcu
taşımacılığı şirketlerinde kullanılacak bir üst düzey yönetim yeterlilik
belgesidir. Karayolu taşımacılığı kurallarına uygun olarak, izin belgesine
sahip şirketler, izin belgesinin türüne göre belgelenmesi gereken kişi ve /
veya yetki belgesi ve / veya olan kişileri işe almalıdır.


ÜDY Nitelikleri

· ÜDY1 Uluslararası Yolcu Taşımacılığı
Kıdemli Yönetici Yeterlilik Belgesi


·
ÜDY2 Ulusal Yolcu Taşımacılığı Mesleki
Yeterlilik Belgesi


·
ÜDY3 Uluslararası Taşımacılık Bölüm Başkanı
Yeterlilik Belgesi


·
ÜDY4 Ulaştırma Başkanının Ulusal
Yeterlilik Belgesi


ÜDY Muafiyet Koşulları

Ulaştırma, lojistik, ulaştırma ekonomisi, trafik
ve diğer 4 yıllık lisans derecesine sahip olan ve lojistik, ulaştırma,
ulaştırma ekonomisi alanlarında yüksek lisans veya doktora derecesi almış olan
üniversite / kolej bölümlerinin mezunları direkt muaf olurlar.


Ulaştırma Bakanlığı, Kara Ulaştırma Genel
Müdürlüğü veya bölgesel ulaştırma bölümünde en az üç yıl boyunca şube müdürü
veya bölge müdür yardımcısı olarak çalışanlar ve genel merkezde veya bölgesel
bir kuruluşta en az üç yıl trafik ile ilgili bölümlerde Emniyet Müdürlüğü
yapanlar da muaf tutulmaktadır.


ÜDY tipi mesleki yeterlilik sertifikası ile en az
5 yıl mesleki faaliyette bulunduğunu belgeleyenlere de mesleki yeterlilik
eğitiminden muaf tutulur ve
direkt verilir.


Kayıt İçin Gerekli Belgeler

· 4 fotoğraf

· Kişinin fotokopisi

· 1 diploma (en az lise) noter
gerektirir.


· Adli sicil kaydı
Kaynak: üdy belgesi