Ticari Kazancın Vergilendirilmesi Konusunda Rehber Yayınlandı

Şubat 2014 | Kaan Muhasebe Mali Müşavirlik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Ticari kazançların vergilendirilmesine ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan “Ticari Kazancın Gerçek Usulde Vergilendirilmesi Rehberi”ne vergi dairelerinden ve elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı internet sayfasında yer alan “Formlar ve Yayınlar” bölümünden ulaşabilirsiniz.

2013 yılında ticari kazanç elde eden mükelleflere yönelik olarak hazırlanan rehberde; ticari kazancın kapsamı, tespiti, hesaplanması sırasında dikkate alınması gereken indirilebilecek ve indirilemeyecek giderler ile vergiden istisna edilen kazanç konularına ilişkin olarak genel bilgiler sunulmaktadır.

gib.gov.tr/fileadmin/beyannamerehberi/20... .