Torba Yasa tasarısı Meclis’ten geçti! Torba Yasa’da neler var?

Eylül 2014 | Ilker Aktaş, Mali Müşavir
3 Haziran 2014 tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye başlanan ve 148 maddeden oluşan Torba Yasa adıyla anılan, İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 99 gün sonra nihayet yasalaştı. 99 gün içerisinde Torba Yasa'dan çok ÇUVAL YASASINA dönen kanunda aslında kanunla ilgili ilgisiz bir çok madde var bu sebeple zaten adı Torba yasa ilgili ilgisiz herşeyi bir araya koyup TBMM'den geçirirsiniz olur biter.

Genel olarak Torba Yasa’da neler var?

 1. Yeraltı işlerinde çalışan işçilerde kıdem şartı aranmayacak. Yani, Yeraltı işlerinde bir gün bile çalışanlar kıdem tazminatı almaya hak kazanacaklar.
 2. Yeraltındaki çalışma süresi haftada en fazla 36 saat olacak,
 3. Günlük çalışma süresi ise 6 saati geçemeyecek. Yeraltın madenlerinde çalışan işçiler için emeklilik yaşı 55′ten 50′ye düşürülecek.
 4. Tüp bebek deneme sayısı 2′den 3′e yükseltilecek.
 5. Vergi, prim, ceza gibi borçlar yapılandırılacak.
 6. Bazı kamu alacaklarında faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ) oranları esas alınarak yeniden hesaplanacak.
 7. Vergi cezalarının silinmesi söz konusu olmayacak.
 8. Vergi asıllarının tamamı, cezaların tamamı yeniden yapılandırma kapsamında tahsil edilecek. (Yani herhangi bir vergi affı yok vergilerin ve onlara bağlı cezalarda af yada indirim söz konusu değil, EN çok beklenen madde bu idi ancak kamuoyunda Vergisini düzenli olarak ödeyenlere haksızlık olarak nitelendirildiği için af veya indirim olarak çıkmadı kanun. Sadece gecikme faizleri silinip yerine Yİ-ÜFE ye göre taksitlendirme yapılacak)
 9. Soma maden kazasında hayatını kaybeden işçilerin eş ya da çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere, bir kişiye istihdam sağlanacak.
 10. Maden kazasında hayatını kaybedenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan bütün borçları silinecek ve hak sahibine aylık bağlanacak.
 11. 31 Aralık 2014 tarihine kadar ise 35 bin öğretmen atanacak.
 12. 120 liranın altındaki cezaları af geldi. (Sigara cezaları hariç)
 13. Trafikteki araçta sigara içen tiryakilere kesilen cezalar dışındaki trafik cezaları ya da kabahatler yasasına göre yazılmış ancak tebliğ edilmemiş olan 120 liranın altındaki cezalar gönderilmeyecek.
 14. 12 liranın altındaki karayollarındaki geçiş ücretleri iptal edildi.
 15. Yine 2007 öncesinden kalan alacaklardan 50 lirayı aşmayan asli alacak ile aslı ödenmiş feri alacaklardan da tutarı 100 lirayı aşmayanlar tahsil edilmeyecek.
 16. Borçlarını yeniden yapılandıranlar 18 taksitte ödeme yapabilecekler. Bu kapsamda 6 taksit için yüzde 1,05, 9 taksit için yüzde 1,07, 12 taksit için yüzde 1,10, 18 taksit için yüzde 1,15 katsayısı uygulanarak ödeme yapacaklar. Taksitler 2’şer aylık taksitler halinde ödenecek.
 17. 2014 Nisan ayından önce tahakkuk eden sigorta pirimi, emeklilik, keseneği, işsizlik sigortası primi, topluluk sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, isteğe bağlı sigorta primi, SGK tarafından izleyen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı hissesi, genel sıhhat sigortası priminde gecikme getirileri silinecek. Ana para Yİ-ÜFE üzerinden yeniden hesaplanacak.
 18. SGK yönetimsel para cezaları da yine yapılanacak. Borçta yine yapılanma için müracaat müddeti, borcun türüne göre 3-4 ay olacak. Ödemeler 18 eşit takside kadar yapılabilecek. 2011’deki aftan istifade eden, yeni bağışlama için müracaat edebilecek. Borcu olduğu için sıhhat hizmeti alamayanlar, yine yapılandırma kapsamına girdikten sonra hizmet alabilecek.
 19. Türkiye'nin 2015 seneninde üstleneceği Yirmiler Grubu (G-20) Dönem Başkanlığı dahilinde, bu sene ve gelecek sene yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri (ceza ve yasaklama kararları hariç), Kamu Mali İdaresi ve Kontrol Yasayı'na tabi olmayacak. Bu madde dahilinde yapılacak alımlara ve yapım işlerine ait asal ve usuller, Maliye Bakanlığı'nın görüşü alınarak Dışişleri Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı tarafından müştereken hazırlanacak ve Kabine kararı ile yürürlüğe konulacak.

GENEL OLARAK BU ŞEKİLDE İFADE EDEBİLECİĞİMİZ YASA 20 MİLYON KİŞİYİ ALAKADAR EDİYOR. BİR ÜLKENİN 20 MİLYON VATANDAŞINI İLGİLENDİREN YASALARIN ADI İSE TORBA!