Türk Televizyonlarında Neden Çocuk Programları Yapılmıyor?

Aralık 2013 | Barişcan Sapanci, Sunucu
TÜRK TELEVİZYONLARINDA ÇOCUK PROGRAMLARI NEDEN YAPILMIYOR? NEDEN SADECE VURDULU KIRDILI ÇİZGİ FİLMLER VE DIŞ KAYNAKLI YAYINLARLA SINIRLI ?
Bu yazıda Barışcan'nın 1997 yılından beri Diyarbakırda yaptığı BİZİM ÇOCUKLAR adlı çocuk programını neden bunca yıldır yaptığını okuyacaksınız...

TV İNSAN HAYATINDA ÇOK ÖNEMLİ
Medya mecraları arasında televizyonun birey ve toplum yaşamını etkilemede ve
yönlendirmede diğer mecralardan daha fazla avantajlı bir konumda olduğu genellikle kabul edilmektedir. Televizyon artık hemen her evde bulunmakta, hatta evlerin farklı bölümlerinde yer alan ve kişilerin özel kullanımına tahsis edilmiş olanların sayısı hızla artmaktadır. İnsanoğlunun günümüzde en fazla zaman ayırdığı kitle iletişim aracı olan televizyon yaşamın
hemen her alanını etkilemekte ve nihayetinde yaşam tarzlarının belirlenmesinde önemli bir işlev üstlenmektedir...

Çocuklar

Eğer tüm Türkiye izleyebilseydi bu ortalama 50. 000 çocuk sayısı kaç milyon ederdi?
Geleceğin çocuklarını bu eğitimden mahrum etmeyelim...

TV'NİN EN ÖNEMLİ İZLEYEN GRUBU ÇOCUKLAR
Toplumsal yaşamın şekillenmesinde etkili olan televizyonlarla yoğun bir şekilde teması olan kesimi çocuklar oluşturmaktadır. Televizyon ve çocuk araştırmalarına genel olarak bakıldığında televizyonun çocukların hayatında olumlu ya da olumsuz olarak nitelendirilebilecek etkilerinin bulgulandığı görülmektedir. Ancak bu çalışmaların önemli bir kısmı bütünlüklü bir bakış açısından yoksun bulunmaktadır. Konunun bu denli tartışılmış olmasına rağmen farklı çözüm önerileri geliştirilememesinin en önemli nedenlerinden biri bu bakış açısının eksikliğidir. Burada öncelikle medyanın ürettiği yayınların sahip olduğu içeriğin analiz edilmesi gereklidir. Bu analizin ardından medyanın etkilerine yönelik araştırmaların yapılması daha sağlıklı bir zeminde ilerleme imkânı yaratacaktır.
Çocuklar
Çocuklara Artist hayatlarından kesitlerin verildiği, yanlış ilişkilerin dedikodusunun yapıldığı Magazin Programları veya Evlilik Kurumunu yanlış tanıtan Eş Bulma Programları yerine , yukarıdaki bölümleri olan BİZİM ÇOCUKLAR gibi bir programın yayınlanmasını hangi anne, baba istemez?

KİŞİLERİN SOSYALLEŞMESİNDE TV ÖNEMLİ ROL OYNAR
Kitle iletişim araçlarının en belirleyici özelliği, “teknik araçlar kullanılarak, zaman/uzay içinde ve büyük sayılarda tekrarlanabilen mesajları büyük izleyici topluluklarına iletme” olarak ifade edilmektedir. 21. Yüzyılda daha bir değişen ve gelişen teknolojik araçlar, geniş kitlelere ulaşıp onları yönlendirebilme (manipulasyon) özelliğine sahiptir. Zira bireylerin sosyalleşme süreçlerinde televizyonun payı yadsınamayacak kadar büyüktür...
Çocuklar
Çocuk yaşta öğrenilen kavramlar İnsanın hayatı boyunca önemli rol oynar. İnsanın sosyalleşmesi buna bağlıdır. Yukarda gördüğünüz çocuklar sadece İnsan Hakları'nı değil, Engellilere karşı görevlerini, Kadın Haklarını, Yangından Korunma Yollarını, Çevremizi temiz tutmanın ne kadar önemli olduğunu, Sağlık bilgilerini, de öğrendiler, Kadın Haklarını, Her alanda tasarruf Yapmanın gerekli olduğunu, Kitap okumanın gerekliliğini de öğrendiler.

Bu yazıyı okuyarak bu paragrafa gelmişseniz eğer, lütfen bu yazıyı çeşitli sosyal ortamlarda paylaşıp Tv'lerde çocuk programı yapma gerekliliğini anlatmış olalım...
1997 yılından beri bir hobi olarak bu işi yapan BİZİM ÇOCUKLAR programının yapımcısı ve sunucusu eğitmen Barışcan bu programı ulusal kanallarda yaparak daha geniş kitlelere seslenmek istiyor.


BİZİM ÇOCUKLAR VE BARIŞCAN programı hakkında ayrıntılı bilgi için
bariscan.net
tel:0 505 575 73 40