Türkiye'de terör bir muammadır.

Şubat 2016 | Gökhan Biçer, Denizci