Türkiye'nin Sorunu

Mart 2014 | Solsoledo, Akademisyen
Türkiye'nin asıl sorunu;
12 milyonluk bir işçi sınıfının olduğu ülkede İşçi Partisi'nin 1 milyon,
TKP'nin de 70.000 oy alabilmesidir ancak.
Böyle bir ortamda da fakirin sağcı, zenginin de solcu olması gayet normaldir.
Bunun sonucunda da bugün 'sosyal demokrasi' merkez sağa evrilmiş durumda ki, aslında hiçbir zaman sosyalizm olamamış bir ideolojik-o da şüpheli- tanımdır.
Sosyal demokrasi, sosyalizmin kapitalizm tarafından yumuşatılıp yeniden önümüze sürülmüş haliydi ve şimdi tam olarak aslına dönmüş durumdadır...
Sosyalizm ve komünizm işçi/çiftçi ve tüm emekçi sınıfının ideolojisi olması gerekirken 2. Dünya savaşından sonra ABD tarafından yaratılan komünizm korkusuyla, henüz gelişmemiş veya gelişmekte olan ülkelerde tam bir ucubeye dönüştürüldü. Daha sonra kurulan NATO ve BM ile bu korku pekiştirildi...
Sonuç: "Kapitalizmin serbest oyun alanı" oldu...
Aslında pratikte şuna bakmak gerekir; Erdoğan'ın o bahsettiği duble yolları, yolu yapan işçi kendi arabasıyla kullanabiliyor mu? Yoksa kendinden daha zengin kişiler pahalı arabalarıyla rahatça gezsin tozsun diye mi yapıyor? Eğer öyleyse bu ülkedeki sol partiler bunun için ne yapıyorlar?
Marx, işçinin kendi ürettiği bir nesneyi alamaması durumuna yabancılaşma diyordu. Ancak bugün, bizim toplumumuzda bu yabancılaşma en uç seviyelere kadar ilerlemiş durumdadır. Hatta öyle ki, Erdoğan mitinglerinde "ilkokul mezunu olmayı" bir aşağılama tanımı olarak kullanırken, karşısında kendisini alkışlayan binlerce kendi varoluşundan habersiz ilkokul mezunu olabiliyor. Keza, yapılan milyon dolarlık yolsuzlukların olmadığını açıklar/yamaz/ken, binlerce asgari ücretli aç vatandaş kendisini alkışlamaya devam ediyor. Ya da tam tersine ayda 20.000 tl. Maaş alıp yetmediğinden yakınan vekilin 800 tl.'ye çok rahat geçinilebileceğini söylemesi de bu yabancılaşmanın ters yönde de olduğunu gösteriyor (çünkü adam bunu inanarak söylüyor!)...
Tüm bunlardan sonra ülkedeki sol ideolojiler aslında karşımıza sadece birer "düzen yaması" olarak çıkıyorlar. Çünkü kapitalist sistemin demokratik bir düzen içinde var olduğunu göstermesi için, hiçbir zaman iktidar olamayacak sol partilere ihtiyacı vardır; bu aşamada da demokrasi kapitalizmin maşası olmaktan öteye gidememektedir...


solsoledo.com/tr/turkıyenın-asil-sorunu