Türkiye'yi Ulus Devleti Yapan Unsurlara Dair

Temmuz 2014 | Ayhan Şimşek, Gezgin

Türkler ve onlarla birlikte Selçuklular ve Oğuzlar ve onlardan önce Anadolu'nun taş döneminden gelen Anadolu'lu kuşakların kanları karışınca, Anadolu'nun Türkiye'li Türkü denilen adamını peydahlamış ve böylece Türkiye denilen etnik bir birliği, bir gerçeği ve bir kültürü yaratmıştır. Bu kültür Selçuk ve Osmanlı uygarlıklarını ortaya koymuştur.
***
İsa'dan iki bin yıl önce koca Hitit, ondan sonra Frig, Lidya, Pers, Büyük İskender, Bergama, Roma ve Bizans İmparatorlukları bile Anadolu'da bir birlik sağlayamamışlardır.
***
Etnik ve kültürel bakımdan Türkiye, doğal olarak Milli Misak sınırları içerisindedir. Çünkü şimdi Türkiye Anadolu'da ister geri densin ister ileri, ETNİK ve KÜLTÜREL bir BÜTÜN ve gerçektir.
*
Halikarnas Balıkçısı
Türklerin Tarihi 1.Kitap 33. Sayfa