Ülkemizdeki eti lezzetli balıklar

Nisan 2012 | Gonca Köse, Öğrenci
Hamsi balığı:Etçil balıklardır.Besinlerini planktonik canlılar oluşturur ve boyları genellikle 7-15 cm kadardır.2-3 yıl kadar yaşarlar,etleri lezzetlidir.
Hayvanlar Alemi
Denizalası(alabalık):Ülkemizde çok bulunan bir türdür en fazla 9 kg olurlar.Tüm deniz sularımızda bulunurlar.Üremek için tatlı sulara giderler.Etçil bir balıktır.Eti çok lezzetlidir.Yağ yüzgeci ile ayırt edilir.
Hayvanlar Alemi


Mığrı balığı:2-3 metre 50-60kg olabilirler.30 yıla kadar yaşarlar.Sert,hareketli ve yırtıcıdır. Su içindeki her canlıyı yiyebilir.Gündüzleri yatarak geçirip,karanlıkta avlanır.Eti lezzetli ve besin değeri çok yüksektir.
Hayvanlar Alemi

Zargana balığı:Çeneleri gaga gibi farklılaşmıştır.Sürüler haline su seviyesine yakın olarak bulunurlar.Su yüzeyine sıçrar.Kılıç balığı zargananın en büyük düşmanıdır.Eti lezzetlidir ekonomik değeri fazladır.
Hayvanlar Alemi
İstavrit balığı:Denizlerimizde bol bulunurlar.Hamsilerle beslenirler.Ülkemiz balıkçılığında önemli bir yeri vardır.Eti lezzetlidir.
Hayvanlar Alemi
Palamut balığı:1m 12 kg olabilirler.Ağızlar büyüktür.Karın kısmı gümüş rengindedir.Yalancı yüzgeçleri ile ayırt edilirler.Etçil balıklardır.Eti bol ve lezzetlidir.10 yaşına kadar gelebilirler.
Hayvanlar Alemi
Kalkan balığı:Vücutları yassılaşmıştır.Dairesel bir hal almıştır.Ağızları büyüktür.Grimsi veya kahverengidir.Etçil balıklardır.Eti çok lezzetlidir ekonomik değeri büyük olan balıklardır.
Hayvanlar Alemi
Tatlı su levreği:Kuzey bölgelerimizdeki akarsu ve göllerde yaşarlar.Bu balıklar mart-haziran arası üreme yaparlar.Taze ve çok lezzetli bir eti vardır.Üreme yaptığı ortam 70-80 °C'dır.
 
Hayvanlar Alemi