Umut Oran Hitler Almanya'sı ile Erdoğan Türkiye'sini karşılaştırmış.

Mayıs 2014 | Şaman, İnşaat Mühendisi
57

Umut Oran, Hitler'in Nazi Partisi ile #Erdoğan'ın#AKP'sini karşılaştırdı
Paralel benzerlik
CHP'li vekil, iktidarın uyguladığı politikaların tarihsel izini sürdü. "Demokrasi sadece sandık değildir" diyerek, Naziler ile AKP icraatları arasındaki benzerliği şöyle sıraladı:

* Eğitim: Naziler karma eğitim sistemini yok etti. AKP de karma eğitime karşı.

* Kadın: Naziler, kadınların dünyadaki tek görevinin ailelerine bakmak, ev işleriyle uğraşmak ve çocuk doğurmak olduğunu düşünür. AKP'li bakanlar "Ev işleri neyine yetmiyor? " dedi.

*Çocuk: Naziler 3 çocuk kampanyası yapmıştır. Erdoğan da bu kampanyayı Türkiye'de başlattı.

*Seçim rüşveti: Naziler de ekonomik yardımları, oy toplamak için kullanmıştır. 1936 tarihli bir Nazi posterinde şu yaz maktadır: "Hiçbir Alman üşümemeli, Führer size 11,5 milyon metreküp kömür ver! Di. Oyunuzu ona verin... " AKP de kömür yardımları ile oy toplamaya çalışmaktadır.

* Devlet, millet: Naziler'in en önemli sloganı "Ein Volk, ein l Reich, ein Führer" yani "tek halk, tek imparatorluk ve tek lider" dir.
AKP de bu sloganı "Tek millet, tek devlet, tek dil" diye kullanmaktadır.
Naziler'in kullandığı bir diğer slogan "Du bist Deutschland" yani "Sen Almanya'sın"dır. 2011 seçim kampanyasında AKP'nin kullandığı slogan: "Sen Türkiye'sin"

• Demokrasi: Naziler demokrat değil totaliterdir, tek tipçi bir hayat görüşüne sahiptir, farklı yaşam biçimlerine saygıları yoktur. Erdoğan da demokrat değildir.

• Sivil toplum: Naziler iktidar gücüyle sivil toplumu, sermaye örgütlerini, toplumsal muhalefeti baskı altına alır. Yargılayıp hapse atarlar, toplama kampı kurarlar. Erdoğan da muhalif sermaye kuruluşlarına baskınlar yapmaktadır, toplumsal muhalefeti baskı altına almaktadır, hapse atmaktadır. Silivri'de olduğu gibi toplama kampları kurmaktadır.

•İfade özgürlüğü: Naziler fikir ve ifade özgürlüğüne, özgür basına inanmaz. AKP de Türkiye'yi dünyanın en büyük gazeteci tutukevine çevirdi.kaynak: umutoran.com/2014/02/21/tesadufe-bak-soz... .