Windows 7'de IIS İle Web Sitesi Yayınlama

Mayıs 2013 | Gündüz Ayar, Bilgisayar Öğretmeni
Bunu ufak yazılımlar aracılığıyla yapabilirsiniz. Windows Server ile de yapılabilir ama evden ADSL ile yapılan bir sunucudan çok şey beklememek gerekir. Bununla birlikte sitenize ulaşmak için bilgisayarınızın sürekli açık olması gerekiyor.
Şimdi, Windows 7' basit bir web server oluşturma anlatalım:
  1. Start (Başlat)>Internet Information Services (IIS) Manager (İnternet Bilgi Servisleri Yöneticisi) açılır.Webmaster
  2. Web sitesi oluşturmak için Sites (Siteler) üzerine sağ tıklanıp Add Web Site (Web Sitesi Ekle) seçilir.Webmaster
  3. Web üzerinden paylaşılacak dosyaların IIS yüklendikten sonra gelen C:\inetpub\wwwroot altında bulunması gerekmektedir. Bu yüzden bu uygulamada paylaşılacak programlar klasörü önce bu dizin altına kopyalanır.Webmaster
  4. Physical Path (Fiziksel Yol) kısmında C:\inetpub\wwwroot dizini gösterilir ve Ok (Tamam) tıklanır.Webmaster
  5. Web sitesi için gereken ayarlamalar yapılır. Site Name (Site Adı) kısmına bu uygulamada olduğu gibi herhangi bir isim girilebilir. Binding (Bağlantı) bölümünde Type (Tip) http, Port 80 seçilir. IP address (ip adresi) bölümüne paylaşım yapılacak yerelin ip adresi girilir. Host Name (Sunucu Adı) kısmına Web sitesinin adresi yazılır. Start Web Site immediately (Web sitesini hemen başlat) seçili hale getirilir ve Ok (Tamam) tıklanır.Webmaster
  6. Oluşturulan Web sitesine tıklanıp Directory Browsing (Dizin Tarama) açılır.Webmaster
  7. Yayınlanan Web sitesinin dosyalarının tutulduğu dizinin tarayıcı üzerinde hiyerarşik bir şekilde görüntülenebilmesi için Enable (Etkinleştir) bağlantısı tıklanarak bu özellik aktif hale getirilir.Webmaster
  8. Web sitesinin çalışması için oluşturulan Web sitesininin sunucu adını ve ip adresini C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts dosyası altına eklemek gerekmektedir. Hosts(Sunucular) dosyası bu uygulamada olduğu gibi Notepad++ gibi bir programla açılıp gereken düzenlemeler yapılır ve değişiklikler kaydedilir.Webmaster
  9. testiis.com adresine girildiğinde oluşturulan Web sitesinin çalıştığı gözlenebilir.