Yapay Ölüm: Radyasyon

Kasım 2018 | Kayıp Sembol, Öğrenci
Yapay Ölüm: Radyasyon
Radyasyon bir kaynaktan Gelen ve ortamda yol alan enerjidir. Isı, ışık ve ses birer radyasyondur. Maddenin yapıtaşı olan atom, proton ve nötronlardan oluşan bir çekirdekten meydana gelir. Eğer bir maddenin atom çekirdeğindeki nötronların sayısı proton sayısından fazlaysa çekirdekte kararsızlık oluşur. Fazla nötronlar parçalanarak ortaya alfa, beta, gama isminde ışınlar saçarlar. Bu ışınlara radyasyon denir.

990


Radyasyon nedir?
Günlük hayattaki radyasyon kaynakları ikiye ayrılır. Bunlar Doğal ve Yapay olmak üzere ikiye ayrılır. Dünyanın oluşumundan beri var olan doğal radyoaktif maddelerden ve uzaydan gelen kozmik ışınlardan oluşan radyasyona doğal radyasyon denir. İnsan yapımı radyoaktif kaynaklar ve X-ışını üreten cihazlar yapay radyasyon kaynaklarına örnek olarak verilebilir.
Tükettiğimiz yiyecek ve içeceklerde, soluduğumuz havada da doğal radyoaktif maddelere rastlanılır. Muz, havuç ve kırmızı et doğal radyasyona sahip yiyeceklerin başında yer almaktadır.
Radyasyonun Çeşitleri
Radyasyonu iki temel sınıfa ayırabiliriz. Bunlardan birincisi parçacık tipi radyasyon, ikincisi ise dalga tipi radyasyondur.Parçacık ve dalga tipi radyasyonları da yine iki gruba ayırmamız mümkündür. Bunlar, iyonlaştırıcı (iyonize) ve iyonlaştırıcı olmayan (iyonize olmayan) radyasyonlardır.
İşte bizim korkmamız gereken iyonize radyasyondur. Çünkü bizim hücrelerimizin yapısını bozup mutasyona sebep olabilecek, yani kanser yapabilecek güce sahip olan radyasyon, iyonize radyasyondur.
TV izlerken, telefon kullanırken, bilgisayarda oyun oynarken, muz, havuç, kırmızı et tüketirken, konuşurken, müzik dinlerken radyasyona maruz kalıyoruz.Tüm bunlardan aldığımız radyasyon iyonize olmayan ya da doğal radyasyondur ve kanser yapıcı bir etkisi şimdiye kadar kesin olarak bilinmemekle birlikte hala çok tartışılan bir konudur.
Radyasyon Nerelerde Bulunur


X-ray cihazlarında iyonize radyasyon bulunur
Oturduğumuz evlerin yapı malzemeleri, cam ve seramikler, su ve yiyecekler, tütün, yol yapım malzemeleri, yakıtlar, havaalanı radar sistemleri, porselen dişlerde kullanılan uranyum, hastalık teşhiste kullanılan X-ışınları ve benzeri birçok nedenle dolayı iyonlaştırıcı radyasyonlara, hepimiz her gün maruz kalırız. Yaşam şeklimiz ve konumumuza bağlı olarak da maruz kaldığımız radyasyon değişiklik gösterir. Güneşten gelen kozmik ışınlar da önemli bir radyasyon kaynağıdır. Yaşadığımız bölgenin deniz seviyesinden olan yüksekliğine bağlı olarak kozmik ışınlar nedeni ile maruz kalınan radyasyon miktarı da artar. Yani, yüksek bölgelerde yaşayanların maruz kaldıkları radyasyon miktarı alçak bölgelerde yaşayanlara göre; sık sık uçakla seyahat edenlerin maruz kaldıkları radyasyon miktarı etmeyenlere göre; beton ve taş evde yaşayanların maruz kaldıkları radyasyon ahşap evde yaşayanlara göre daha fazladır.
Radyasyon yayan maddelere radyoaktif madde denir.
Radyasyon Onkolojisi

Radyasyon Onkolojisi, iyonizan radyasyon kullanarak radyasyonun kansere etkilerini, tümörlerin davranışlarını inceleyen ve bu alanda araştırma ve uygulama yapan bilim dalıdır. Radyasyon onkolojisi içinde radyoterapi ve radyocerrahi olmak üzere iki uygulama alanı bulunuyor.
Radyoterapi Nedir?

Radyoterapi (ışın tedavisi) iyonize radyasyonun kullanılarak kanser hastalığının tedavi edilmesi anlamına gelir. Radyoterapi ile verilen yüksek dozdaki radyasyon, kanserli hücreleri öldürebilir ve bölünüp çoğalmalarını engelleyebilir. Radyoterapi, normal hücrelere göre çok daha hızlı büyüyüp, çoğalan kanser hücreleri üzerinde oldukça etkilidir.
Radyoterapi tedavisi radyasyon onkolojisi uzmanları tarafından yapılmaktadır.
İş yerinizde ve evinizde radyasyon miktarını ölçmek için radyasyon ölçüm cihazını kullanabilirsiniz
Radyasyonu emen bitkiler
Günümüzde birçok kişi radyasyonun etkisini azaltmak için, kaktüs ağacını satın alıyor. Ancak kaktüs ağacının bugüne kadar radyasyonu emdiğine dair herhangi bir çalışma yok. Kaktüs bitkisi sadece kendi üzerine gelen çok az miktardaki radyasyonu absorbe edebilir, odadaki bütün radyasyonu çekemez.
Radyasyonun işareti

990