Yazılım Paradigması

Kasım 2014 | Yavuz Gedik, Bilgisayar Bilimleri Öğrencisi
Yazılım,elektronik cihazların çeşitli görevleri yerine getirebilmesi ve kendi aralarında haberleşmelerini sağlamaları için hazırlanmış (cihazların kullanımlarını geliştiren) makine komutlarıdır. Programlama, yaşadığımız gerçek dünyadaki problemlere ilişkin çözümlerin bilgisayarda ifade edilmesidir.

Yazılım Paradigması

Paradigma, bir bilim dalında zihinsel bir resmin, gerçekliğin algılanması, kavramsallaştırılmasını sağlayan modele denir. Programlama paradigmaları program yapma stili veya yoludur. Bazı diller bu işi kolaylaştırırken bazıları zorlaştırır. Programlama paradigması, programlama dilinin nasıl kullanılacağına dair mantıksal bir yaklaşımdır.

Emirsel Programlama Paradigması (Imperative)

Bir durum üzerine programlama ve durumu değiştiren komutlar üzerine kurulu bir paradigmadır. Emirsel ya da zorunlu programlar, bilgisayarın gerçekleştireceği sıralı komutları ifade eder. Hesaplamanın “nasıl? ” yapılacağı önemlidir. Bilgisayarın donanımına en uygun olan paradigmadır. Tüm bilgisayarın donanımı makine koduna uygundur. Makine kodları zorunlu programlama paradigmasını temel alır.

Emirsel (zorunlu) paradigmayı kullanan dillerden bazıları: C, Pascal vb.

Nesne Yönelimli Programlama Paradigması

Her programın etkileşim içerisinde bulunduğu birimler ve nesneler kümesinden oluştuğunu varsayan bir paradigmadır. 1960lı yıllarda donanım ve yazılımın karmaşıklaşmasıyla, yazılım kalitesinin korunabilmesi ve yeniden kullanılabilirliği artırmak için oluşturulmuştur. Bu paradigmanın temeli eylemler ve bu eylemlerin mantığından çok nesneler ve verilerdir. Nesneler metodlar (methods) ve nitelikler’den (attributes) oluşur. Nitelikler, nesnelerin sahip oldukları verilere, metodlar ise bunlar üzerinde yapılabilecek işlemlere karşılık gelir. Nesne, kendisini işleyecek kod kesimini kendisi ile birlikte tanımlayan ve taşıyan ve kendi tanımladığı biçimden daha farklı amaçlarla kullanılamayan veri türü olarak yorumlanabilir.

Nesne yönelimli paradigmayı kullanan dillerden bazıları: C++, C#, Java vb.

Kaynaklar