Yazılım Süreçleri

Nisan 2012 | Burcu Krk, Bilişim Sistemleri Ve Teknolojileri Bölümü Öğrencisi

1.Planlama:

Yazılımın hangi amaçlara uygun olarak kullanılacağının belirtilmesi
Yazılım için ihtiyaç duyulanların saptanması
Projenin kapsamının belirlenmesi
Yazılım elementlerinin belirlenmesi
Proje planının oluşturulması (zaman, süreçler ve raporlar)
Yazılımın tasarımı

2.Uygulama- Test etme- Raporlama:
Uygulama: kodların yazılması
Test etme: programın istenildiği gibi çalışıp çalışmaması
Raporlama: kodların düzenlenmesi

3.Kod ve Düzenlemeler:
Kodların yazılma aşamasında düzenlenerek test edilmesi
Bulunan hatalara anında müdahale edilmesi

4.Geliştirme:
Basit düzey kodların üstüne eklemeler yapılarak kodların ve projenin gelişimini sağlamak