Yenilikçi bir ortamın tesisi için gerekenler

Eylül 2013 | Redeye, Avukat
Herkese eşit fırsat tanımayan ülkeler birçok fırsatı ellerinden
kaçırmaktadır (ve kaçıracaklardır). Bu gezegenin üstündeki her kişinin
kulakları arasında bir süper bilgisayar olduğunu
hatırlamalıyız. Onları
eğitirseniz, bilgi ekonomisinin bir anahtar parçası olurlar.

Nispeten (1) düşük hiyerarşi, (2) oldukça yüksek bireysellik düzeyi, (3)
nispeten yüksek belirsizlikten kaçınma ve (4) uzun vadeli yönelim
yerine kısa vadeli yönelim faktörleri dünyanın en yenilikçi kabul edilen
7 ülkesinin (İsviçre, İsveç, Finlandiya, Japonya, ABD, İsrail ve
Almanya) benzeştiği kültürel boyutlardır.

Eğer belirsizlikten kaçınma göreceli olarak yüksekse, güç mesafesi düşükse yani toplum çok fazla hiyerarşik değilse, sürekli olarak uzun vadeli düşünmeyen kültürler için büyük bir avantaj söz konusudur. Düşük hiyerarşi yüksek bireysellikle bir araya geldiği zaman, sadece paranın önemli olduğu plütokratik bir kültür yerine, bunun karşıtı olan, beceri ve bilginin takdir edildiği meritokratik (liyakate önem veren) bir kültürün yaratılmasına yardımcı olur.

Başakşehir Belediyesi tarafından hazırlanmış, "2023 Türkiyesinde İnovasyon ve Living-Lab'lerin Önemi" konulu bültende yer alan Arı
Huczkowski'nin "Yukarıdan aşağıya ARGE karşısında tabandan gelen
yenilikçiliğin gücü (Power of grassroots innovation versus Top-down
R& D)" isimli yazısından alıntıdır.