yeter artık!

Kasım 2012 | Elif, Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Öğrencisi

çocuk ismismarı,çocuk üzerinden siyaset,din üzerinden siyaset,eğitim üzerinden siyaset,hak ve özgürlükleri kısıtlayan sözde ileri demokrasi!her gün gitgide kötüye giden Türkiye.Ne zaman değişicek bu düzen,ne zaman gelicek değişim