Yetki Devri

Nisan 2015 | Turgay Aksoy, Yönetici
İşletmelerde en kritik konulardan biri yetki devridir. Yöneticiler, rutin işlerinin yoğunluğundan asıl işleri olan büyük resmi görme, kaliteli düşünmek için zaman yaratma, planlama, organizasyon vb. görevlerini tam anlamıyla yerine getirememektedirler.

1847

Bu durum yetki devrini zorunlu hale getirmektedir. Ayrıca yetki devri çalışanların gelişimine de katkı sağlamaktadır. Yetki devri yapılırken bazı konulara dikkat edilmelidir:

1) Yetki devri doğru kişiye yapılmalı:Verilen görevleri yerine getirebilecek tecrübe ve yeteneğe sahip, istekli, gelişime açık kişiler tercih edilmelidir.
2) Devredilen yetki ve görevler açıkça belirtilmeli:Devredilen yetkinin sınırları net olmalıdır.
3) Yetki devredilen kişilere destek olunmalı :Bu kişilerin verimli çalışabilmesi için gerekli altyapı sağlanmalıdır. Gerekli eğitimler aldırılmalı, ekipman, bütçe vb. gibi destekler verilmelidir.
4) Kontrol mekanizması aktif çalışmalı: Aksi taktirde yetki devredilen kişilerin yanlış uygulamaları sonucunda ortaya çıkan aksaklıklara zamanında müdahale edilemez. Kontrol sayesinde, seçilmiş olan personelin işin gereklerini yerine getirip getiremediği de görülmüş olur. Verilen yetkiyi doğru kullanmayan kişilerden yetkiler geri alınmalıdır.
5) Takdir etmeli:Verilen görevleri istenilen şekilde yerine getiren kişiler takdir edilerek ödüllendirilmelidir. Bu davranış, hem o kişileri motive eder hem de yeni yetkilendirmeler için diğer çalışanların daha istekli olmasını sağlar.

Yetki devri, modern yönetim anlayışının önemli parçalarından biridir. Buna rağmen bazı yöneticiler, güçlerinin azalacağını düşünerek yetki devretmekten kaçınırlar ve kontrolün sürekli kendilerinde olmasını isterler. Bu şekilde tüm işler yöneticinin onayından geçeceği için, karar alma süreçleri yavaşlar. Bu da hem iş yapış hızını düşürür hem de performans kaybına neden olur. Bazı yöneticiler sadece elindeki işleri azaltmak ve sorumluluktan kurtulmak için, uygun olmayan kişilere yetki devri yapabilmektedir. Ama unutulmamalıdır ki yetki devriyle yöneticinin sorumluluğu ortadan kalkmaz ve sonuçlardan yönetici de sorumludur.