Yön Bulma

Eylül 2013 | Turan Söylemez, Araştırmacı
 • Yıldızları kullanarak yön bulmak:
Yıldızların gökyüzünde birbirlerine göre konumları asla değişmez. Yıldızlar hareket ediyor gibi görünür fakat gerçek bu değil. Dünyanın hareketinden dolayı hareket edermiş gibi görünürler. Sanki bütün yıldızlar tek bir yıldız etrafında dönüyormuş gibi görürüz. Sabit gördüğümüz yıldız Kutup (Kuzey) Yıldızı'dır. Kuzeyi bulmak için Kutup Yıldızı'nı, güneyi bulmak için ise Güney Haçı'nı bulmanız gerekmektedir.
Kuzey Yarım Küre
Kutup Yıldızı'nı bulmak için; Büyük ayıya bakarak kasenin iki ucunu oluşturan iki yıldızın arasından geçecek hayali bir çizgi düşünün. Bu çizgiyi iki yıldızın arasındaki mesafeden 4 katı kadar uzatın. Kutup Yıldızı daima kuzeyi gösterir.
Yön Bulma
Güney Yarım Küre
Güney Haçı’nı kullanarak güneyi hesaplayabiliriz. Güney Haçı’nın kuyruğundan itibaren uzunluğunun 4. 5 katı kadar hayali çizgi düşünün. Güney bu noktanın altındaki ufuklardadır. Haçı’n altında bulunan iki parlak noktada güneyi bulmanıza yardımcı olabilir...
Yön Bulma
 • Güneşi kullanarak yön bulma: Yön Bulma
Güneş her zaman doğudan doğup, batıdan battığı için basit bir yön göstergesi
oluşturabiliriz. Ayrıca kol saatimizle de güneşin yönünü bulabiliriz.
Yön BulmaYön Bulma
 • İğne pusulası yaparak yön bulma:
  Manyetize olmuş iğneyi bir ipin ucuna bağlayarak salın. İğnenin ucu size
  kuzeyi gösterecektir. Aynı işlemi jiletle de yapabiliriz.
  Yön Bulma
 • Yosunlara bakarak yön bulma:
  Rüzgarlar genelde kuzeyden eser. Yağmur ise genelde rüzgarın etkisiyle kuzeyden yağar. Bu nedenle ağaçların ve kayaların kuzeye bakan yüzleri yosunlanır.
  Yön BulmaYön Bulma
 • Ağaç gövdesine bakarak yön bulma:
  Ağaçlar, güneşten yararlanmak için güneye doğru yönelir. Bu nedenle ağaç halkalarının sık olduğu kısım kuzeyi, seyrek olduğu kısım ise güneyi gösterir. Yön Bulma

 • Karınca yuvaları ile yön bulma:
  Karıncalar yuvalarını rüzgar ve yağmurdan korumak için yuvanın kapısının kuzeyine doğru toprak yığarlar. Kuzey yarım kürede rüzgar kuzeyden eser.Yön Bulma