Yüksek derecede sosyal mesaj içeren kamu spotu

Ocak 2013 | Halil Ertekin, Yazılım Geliştirme Uzmanı