Yüzer bir sistem

Ağustos 2014 | Gökhan Biçer, Denizci
Internet'te bulduğum sadece resmine rastlayıp, hakkında henüz bilgi edinemediğim bu sistemin hem gemi hem de denizaltı maden (petrol, doğalgaz vb:) araştırma platformu olduğunu düşünmekteyim.

Kendinden tahrikli olmayan platformlar, romorkör(ler) marifetiyle itilip, çekilerek hareket ettirilirler.
Geminin ise pervaneye hareket veren sistemleri sayesinde kendi hareket kabiliyeti vardır.
Bu tip bir sistem düşünülmesinin sebeplerinden ilki, harici bir vasıtaya gerek duymadan platformun nakledilmesi.
Bu durumda, geminin karinesinin baş kısmında görünen iki adet baş itici pervane (bow truster), dar alan manevralırında romorkör ihtiyacını iyice azaltıyor.
Böylece platformun dış destek olmadan hareket etmesi mantığı bir kez daha perçinlenmiş.

2320