Zalim!

Ekim 2012 | Nurdan Çiçek (Eyinç), İnşaat Teknikeri
Sorgulamayan insan cahildir,sorgulatmayan insan zalim!