Zina Sebebiyle Boşanma

Haziran 2012 | Şebnem Avşar, Hukuk Öğrencisi
Zina hükmü Türk Medeni Kanunu madde 161 de yer alır. Fıkra 1'e göre ; "Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir." Zinanın temel özellikleri özel, mutlak ve kusura dayanan bir boşanma sebebi olmasıdır. 

Zina ; evli şahıslardan birinin karşı cinsten biriyle normal yolla cinsel ilişkiye girmesidir. Yargıtay'ın bu tanımından yola çıkarak; evli olan şahıslar bakımından zinadan bahsedebiliriz. Karşı taraf için bahsedemeyiz. Nişanlı şahıslar için bu zina geçerli değildir. Ayrıca hemcinslerle olan ilişkiler zina sayılmaz. 

Zinada ispat
Zina olduğunu söyleyen taraf ispat etmekle yükümlüdür. Burada hayat tecrübelerine göre oluşmuş fiili karinelerle ispatlanır. Örneğin; flört,mesaj vb. deliller davayı ispatta bir adım öne çıkartır. Ayrıca kamera ve ses kaydı delil sayılmaz ancak fotoğraf delildir.

İkrar etmek zinanın varlığına delil sağlar mı?
İkrar kesin delildir. Zina ikrarı hakimi bağlamaz çünkü boşanma sebepleri sınırlı sayı ilkesine tabiidir. Başkaca delilerle hakimin zinanın varlığına inanması gerekir.

Zİna sebebiyle boşanmada davayı "kabul etmek" ikrardır. Davayı kabul davayı bitirir. Davayı 'ikrar' yerine davayı 'kabul' ettiğini söylerse bu anlaşmalı boşanmaya dönüşür. Artık hakim zina var mı yok mu diye araştırmaz. Anlaşmalı boşanma sebeplerini araştırır.

Dava hakkının düşmesi
Türk Medeni Kanunu madde 161 fıkra 2'ye göre : "Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak 6 ay ve her halde zina eylemi üzerinden 5 yıl geçmekle dava hakkı düşer." Bu hak düşürücü süredir. Eğer 5 yıl sonra öğrenilirse bu halde zina sebebiyle dava açılamaz; "Evlilik birliğinin temelden sarsılması" davası açılabilir.Ayrıca her zina fiili yeni bir 6 aylık süreyi başlatır.

Türk Medeni Kanunu madde 161 fıkra 3'e göre: "Affeden tarafın dava hakkı yoktur." Yani; affeden taraf zina davası açma hakkından feragat eder. Affeden taraf zina davası açamaz. Bu af kapsamına örtülü af da girer. Örtülü af; hayat tecrübelerine göre affedici bir davranış örtülü aftır. Örneğin; zina sebebiyle evden kovup sonra geri çağırması örtülü aftır.