Bilmek istediğin her şeye ulaş

Aykut Kardaş, (@unknow)

CAD Designer · 9266 puan

“Trajedi ve ölüm karşısında felaketler benim gelişmemin doğal bir
parçasıdır.” Tyler D.