Bilmek istediğin her şeye ulaş

Süleyman Sırrı Sözal, 

Emekli Öğretmen

Kur'an sevdalısı. İslamda Kur'an'dan başka referans tanımayan, 46 yıllık memuriyet hizmetinden sonra emekli, amatör araştımacı

Mart 2013

Süleyman Sırrı SözalKendine bir dünya yarat kişisini takip etmeye başladı

Kendine bir dünya yarat, İnternet Girişimcisi, @inploid

Tecrübelerinle Konuş!
gust.com/c/inploid
linkedin.com/company/inploid.com
angel.co/inploid

Mart 2013

Süleyman Sırrı Sözal bir yanıt verdi.

Kesin olarak doğru ya da gerçek olduğunu düşündüğünüz bir şey var mı? Nedir?

Bu evrenin ve içindeki her şeyin bir tasarımcısı ve yaratıcısı vardır. Tek kesin gerçek budur.
Mart 2013

Süleyman Sırrı Sözalİnternet konu başlığını takip etmeye başladı.

İnternet

İnternet, dünya genelindeki bilgisayar ağlarını ve kurumsal bilgisayar sistemlerini birbirine bağlayan elektronik iletişim ağıdır.TDK, İnter...

Mart 2013

Süleyman Sırrı Sözal bir yanıt verdi.

İnsanlara neden önyargıyla bakarız?

Her insan Allah'ın özel tasarımıdır. Bir atımlık menide bulunan en az 60 milyon adet tohumun içinden döllenme anında yalnızca bir tanesi seçilerek dünyaya gelir. Tüm fiziki özellikleri, - parmak izi örneğindeki gibi - ruhi yapısı ve tüm davranışları ile özeldir, diğer insanlardan farklıdır. Tek yumurta ikizleri dahil, bir eşi ve benzeri yoktur.Bu özel fiziki, ruhi, düşünce yapısı ile kişiliği oluşur. Kişilik oluşumunda içinde bulunduğu çevre ve toplumun etkisi şeklindeki dış amiller yanında insanın yapısındaki üç farklı hafıza en önemli rolü oynar:
Bilinç- bilinç altı - bilinç altınında altındaki İNANÇ.
Bilinç, eğitim, zamanla değişen, gelişen olaylar etkisi ile değişebilecek esnekliğe tabidir; değişir.
Bilinç altının, değişmesi çok zordur, ama imkansız değildir,
Bilnç altınının da altında yani çok derinlerde bulunan inanç hafızası ise imkansız denecek ölçüde sabittir.
İşte insanın kişiliği nerede ise % 80 - 90 oranında bu hafızada oluşur. Yani inancı, imanı insanın kişiliğinde en önemli unsurdur. İşte bu yüzden insan, tarafsız olamaz ve tüm dünyaya bakışı yalnızca bu pencereden olur. İşte bu pencereye biz ön yargı diyoruz.
İnsan bu ön yargı etkisi ile çevresini, olayları ve insanları değerlendirir, yargılar. Ön yargı olgusu da değişmez.
Mart 2013

Süleyman Sırrı Sözal  yeni bir  gönderide  bulundu.

HADİSLER İSLAM'IN YUMUŞAK KARNIDIR

İslam’da bir hadis tutkunluğu ve aşırı ilgisi var. Bilindiğigibi Dinimizin gerçek dayanağı Kur'an'dır. Gerçektir. Tek bir harfi dahi değişmeden günümüze 1400 yılı aşarak korunarak gelmiştir.Bu koruma 15 / 9 ayeti ile Rabbimizin garantisi altındadır. Kur'an'la karışmaması için Peygamberimiz sağlığında sözlerinin yazılmasını yasaklamıştır. Ölümünden 10 - 20 sene sonra
büyük bir hadis derleme çabası başlamıştır. Bazı kötü niyetliler dünyevi
arzularını gerçekleştirmek için uydurma ve sahte hadisler yazmağa başlamışlardır.
Günümüze kadar ulaşan hadis sayısı 200 - 300 binler civarındadır. Bunların % 90
ının uydurma ve sahte olduğu araştırmacılar tarafından belirlenmiştir.
Hadislerin Kur'an hükümlerine ve ruhuna uygun olması gereklidir. Çünkü
Peygamberimizden Kur'an'a aykırı biz söz çıkması mümkün değildir. Fakat hadis
adı altında günümüze kadar gelen söylentilerin büyük çoğunluğu Dinimize ve
Peygamberimize yakışmayan tevatürlerdir, sözlerdir. Müslümanların
Peygamberlerine olan düşkünlüğü ve sevgisi sebebiyle onun ismi verilen sözler
irdelenmeden araştırılmadan kabullenilmiştir. Sonuçta da dinimiz gerçek
ekseninden çıkarılmıştır. Örnek olarak ehlibeytin sevilmesi konusunda 50 bin
hadis tevatür edilmiştir. Tamamı sahte ve uydurmadır. Peygamberimiz benim
yakınlarımı sevin demeyecek kadar yüce ahlaklı ve ulu bir kişidir. Günümüze
kadar gelen 200 - 300 bin hadis tevatür edildiğini yukarıda belirttik.
Peygamberimiz bilindiği gibi 40 yaşında görevle şereflendirilmiştir. Vahiy de
22 sene 2 ay 22 gün sürede tamamlanmış ve vahyin sonuçlanmasından kısa bir süre
sonra vefat etmişlerdir. Şimdi hesaplayalım Bu süre yaklaşık 194 bin saat
tutmaktadır. Hiç uyumasa, dinlenmese ve her saat bir hadis lütfetse bu sayıda
hadise ulaşılır mı? Lütfen Müslüman kardeşlerim Allah'ın bize lütfettiği akıl
nimetini devreye sokalım. Daha araştırıcı ve bilinçli olarak dinimizi
yaşayalım, uygulayalım. HADİSLERİ KUR'AN'IN ÖNÜNE GEÇİRMEYELİM!Geleneksel İslam kabulünde Hadisler yani Peygamberimizin
sözleri İslam Dininin Kur’an yanında temel kaynağı kabul edilmektedir. Bunun yanlışlığını
üç senedir süren Milliyet Blog üyeliğimde 5-6 yazımda belirtmiştim. Şimdi bu
bilgi ve görüşümün dayanağı bilgileri kısaca hatırlatarak söze başlayayım:

^^^^^ Kur’an Allah sözü, Hadis ise insan sözüdür. Hiç
ikisi aynı değerde kabul edilebilir mi ?

^^^^^ Peygamberimiz - Kur’an’la karışmaması için - kendi
sözlerinin yazılmasını yasaklamış, sağlığında bu söze uyulmuştur. Vefatından
sonra üç halife döneminde de bu yasağa riayet edilmiştir. Ancak ölümünden 200
yıl sonra sistemli bir şekilde hadis yazımına başlanmıştır.

^^^^^ Kur’an ayetleri Allah’tan iner inmez ezberlenmiş
ve yazılarak kayıt altına alınmıştır. Hadisler ise söylendiği, rivayet edildiği
andan çok uzun süre sonra yazılmayaya başlanmıştır. Bir insan sözünün söylendiği
andan kısa bir süre sonra başkaları tarafından bir diğerine aktarılırken oluşan
iletim hataları malumdur.

^^^^^^ Kur’an 15/9 ayeti ile korunması Allah’ın
garantisi altındadır. Hadislerin için ise doğruluğu için bir garanti yoktur.

^^^^^^ Hadisler ancak Kur’an’ın metnine ve ruhuna uygun
olduğu ahvalde kabul edilebilir. Fakat aşağıdaki örneklerdeki gibi Kur’an
hükümlerine uygun olmayan ve bazan da tamamen zıt olan sözler Kur’an’la eşdeğer
bir kaynak olarak kabul edilebilir mi ?

^^^^^^ Peygamberimiz Kur’an’ın kendisine inmeğe
başladığı yani Peygamberlik görevi verildiği andan itibaren yaklaşık olarak 22
seneden biraz fazla süre yaşamıştır.Ortada yaklaşık iki milyon hadis
dolaşmaktadır. Bu süre zarfında uyumadan günün her an ve dakikası bir hadis
lütfetse bu kadar hadisin oluşması fiilen mümkün değildir.

Aşağıdaki örneklerdeki gibi ‘’ uydurma ‘’ olduğu kesin olan
binlerce hadis ne yazık ki bu güne kadar en ciddi yazar ve düşünürlerin ve
hatta Diyanet İşleri Başkanlığımızın kitaplarında bulunmaktadır. Bırakalım
binleri on bin leri, hadis olduğu rivayet edilen bir tek sözün dahi yanlışlığı
kesin olsa tüm hadis rivayetlerini reddetmeğe sebeptir.

Aşağıdaki uydurma hadisler, güvenilir hadis yazarları
eserlerinden alınmıştır. Bir de güvenilir olmayan hadis riveyetçilerininin
derlediği sözleri düşünün.

Yani kısacası, Din Allah’ındır. Kur’an’da dinin tek
kaynağıdır.

KUR’AN: ‘’ Dinde zorlama yoktur. ‘’ ( 2/256 )

HADİS: ‘’ Dinini değiştireni öldürün ‘’ ( Nesei
7-8/14, Buhari 12/1883 )


KUR’AN: ‘’ Doğrusu
hiçbir günahkar bir başkasının günah yükünü yüklenmez. ‘’ ( 53/18 )


HADİS: ‘’ Ölü ailesinin kendisi için ağlamasından
dolayı azaba uğratılır. ( Buhari – K Cemiz 32-33-34 )


KUR’AN: ‘’ Ben, sizden erkek olsun, kadın olsun
hiçbir çalışanın ürettiğini boşa çıkarmayacağım. Hepiniz birbirinizdensiniz. ‘’
( 3/195 )


HADİS: ‘’ Kadınlar arasında iyi kadın, yüz tane
karga arasında alaca karga bir gibidir. ‘’ ( Buhari 9/1391 )


KUR’AN: ‘’ Gerçekten Allah kendisine ortak
koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışında kalanı ise dilediğini bağışlar. ‘’ ( 4/48
)


HADİS: ‘’ Cehennemde en
şiddetli azaba uğratılacak kişiler ressamlardır. ‘’ ( Buhari-Tesavir, 89 )


KUR’AN: ‘’ De ki; ‘ Allah’ın
kulları için çıkardığı süsü ve temiz rızıkları kim haram etmiş ? ‘ De ki;
‘Bunlar dünya hayatında iman edenler için, kıyamet günün de ise yalnızca
onlarındır. Bilen bir topluluk için biz ayetler böyle detaylı anlatırız. ‘’ (
7/32 )


HADİS: ‘’ Altın ve ipek ümmetimin
kadınlarına helal, erkeklerine ise haramdır. ‘’ ( Müslim 2 /16 )


KUR’AN: ‘’ Bundan sonra yeri
yumurta biçimine soktu. ‘’( 42/11 )


HADİS: ‘’ Dünya balığın
üzerindedir. Balık başını sallayınca dünyada depremler olur. ‘’ (İbni Kesir
Tefsiri 2/29 / 68/1’in açıklamaları )


KUR’AN: ‘’.... O’ nun benzeri gibi hiçbir şey yoktur. ‘’ ( 42/11 )

HADİS: Allah ahirette
peygamberlere kimliğini kanıtlamak için bacağını açıp baldırını gösterir. ‘’ (
Müslim – İman 302, Buhari 97/24, 10/29,
Hanbel 3/1 )


Yahudilik ve Hıristiyanlık dini mensupları kutsal kitapları
Tevrat ve İncil’i bilindiği ve Kur’an’da da işaret edildiği gibi tahrif
etmişler yani bozmuşlardır. Müslümanlar Kur’an’ı, "Onu biz getirdik,
koruyucusu da biziz." ( 15/9 ) ayeti ile Allah’ın koruma garantisi altına
alındığı için tahrif edememişlerdir. Fakat Peygamberimiz sağlığında yasakladığı
halde ölümünden bir müddet sonra onun ismini vererek hadis yazarak, daha
doğrusu uydurarak, dini bozma işlevinden geri kalmamışlardır. Bunun sonucu
olarak da sam dini gerçek kaynağından çıkarılmış ve bu günkü tanınamaz hale
getirilmiştir.

Gelenekler dinleştirilmiş, sünnet ve hadis adı altında dine
sokulmuştur.

Tabii ki sünnet ve hadise karşı değiliz. Kur’an’a uygun olmak şartıyla.

Ama Kur’an’ın yanında bunlar gerçek ve emin kaynak değildirler. Kur’an vahiyle
beraber ezberlenmiş ve yazılarak kayıt altına alınmıştır. Ama sünnet ve hadis
rivayetleri Peygamberimizin vefatından uzunca bir süre sonra yazılmaya
başlanmıştır.

Aynı konuda 4-5 hadis rivayeti vardır. Ve birbirleriyle
tutarlı değildir. Kur’an hükümlerine ters hükümler içeren rivayetler vardır.
Kur’an’ı en iyi bilen Peygamberimizin ağzından Kur’an’a aykırı bir söz çıkması
mümkün değildir. Ama Müslümanların peygamberlerine aşırı düşkünlük ve sevgisi
sebebiyle O’nun adı verilen her söz incelenmeden, irdelenmeden benimsenmiş,
hadis olarak kabul edilerek bu günlere kadar gelmiştir. Hatta en tanınmış din
düşünür ve yazarlarının eserlerine dahi uydurma hadisler girmiştir. Sözün özü HADISLERİSLAM’IN YUMUŞAK KARNIDIR.
Mart 2013

Süleyman Sırrı SözalEmel Gerçek kişisini takip etmeye başladı

Emel Gerçek, Arkeolog, @cenin

herşey mümkündür!

Mart 2013

Süleyman Sırrı SözalDiren Demir kişisini takip etmeye başladı

Diren Demir, Çevre Mühendisi, @diren

Mart 2013

Süleyman Sırrı SözalÖzge Can Balaban kişisini takip etmeye başladı

Özge Can Balaban, Mimar, @artemis

Bir gün benim ülkemde de insanlar insana değer verecek

Mart 2013

Süleyman Sırrı SözalKürt Sorunu konu başlığını takip etmeye başladı.

Kürt Sorunu

Formatting of continuation data will be changing soon. To continue using the current formatting, use the 'rawcontinue' parameter. To begin u...

Mart 2013

Süleyman Sırrı Sözalİnternet Zararları konu başlığını takip etmeye başladı.

İnternet Zararları

Formatting of continuation data will be changing soon. To continue using the current formatting, use the 'rawcontinue' parameter. To begin u...

Mart 2013

Süleyman Sırrı SözalDizi konu başlığını takip etmeye başladı.

Dizi

Dizi, aşağıdaki anlamlara gelebilir: Dizi, matematikte sıralı küme Dizi, belli periyotlarda yayınlanan TV programı Dizi, bilgisayar bili...

Mart 2013

Süleyman Sırrı SözalSiyasi Görüşler konu başlığını takip etmeye başladı.

Siyasi Görüşler

Formatting of continuation data will be changing soon. To continue using the current formatting, use the 'rawcontinue' parameter. To begin u...

Mart 2013

Süleyman Sırrı SözalÖnyargı konu başlığını takip etmeye başladı.

Önyargı

Ön yargı genel ve özel kullanınımlarında bir taraf tutma biçimidir. Bir ideolojik fikri veya bakış açısını koşulsuz desteklemek anlamında ku...

Mart 2013

Süleyman Sırrı SözalBeyin Fırtınası konu başlığını takip etmeye başladı.

Beyin Fırtınası

Beyin fırtınası veya fikir fırtınası, yaratıcı düşünceyi destekleyen, takım çalışanlarını motive ederek kısa sürede çok fazla fikrin üretilm...

Mart 2013

Süleyman Sırrı SözalUzaylı konu başlığını takip etmeye başladı.

Uzaylı

YÖNLENDİR Tanımlanamayan Uçan Nesne

Mart 2013

Süleyman Sırrı SözalArkadaşlık konu başlığını takip etmeye başladı.

Arkadaşlık

Arkadaş, eski Türklerde askerler savaşırken arkadan gelecek herhangi bir saldırıyı kontrol edebilmek için sırtlarını bir ağaca, kaya veya ta...

Mart 2013

Süleyman Sırrı SözalDüşünce Gücü konu başlığını takip etmeye başladı.

Düşünce Gücü

Formatting of continuation data will be changing soon. To continue using the current formatting, use the 'rawcontinue' parameter. To begin u...

Mart 2013

Süleyman Sırrı SözalBilinçaltı konu başlığını takip etmeye başladı.

Bilinçaltı

yönlendirme Bilinç dışı

Mart 2013

Süleyman Sırrı SözalA.K.P. (Adalet Ve Kalkınma Partisi) konu başlığını takip etmeye başladı.

A.K.P. (Adalet Ve Kalkınma Partisi)

Formatting of continuation data will be changing soon. To continue using the current formatting, use the 'rawcontinue' parameter. To begin u...

Daha Fazla

İlgilendiği KonularTümü

Öğretmenlik

463 Kişi   75 Soru

Öğretim Sistemi

198 Kişi   9 Soru

Eğitimci

49 Kişi   2 Soru

Siyaset (Türkiye)

1481 Kişi   473 Soru

Ülke Durumu

22 Kişi   10 Soru

Eğitim

4386 Kişi   643 Soru

Sinema

3258 Kişi   301 Soru

Muhabbet

2154 Kişi   2356 Soru

Varoluş Hakkında

2904 Kişi   1060 Soru

Web Siteleri

3410 Kişi   268 Soru

Kişisel Gelişim

2077 Kişi   155 Soru

İnsan Davranışları

3850 Kişi   962 Soru

Dinler

1127 Kişi   329 Soru

Genel Kültür (Muhabbet)

3686 Kişi   280 Soru

Kitaplar

3148 Kişi   269 Soru

Psikoloji

2919 Kişi   968 Soru

Sosyal Medya

1442 Kişi   213 Soru

Türkiye

947 Kişi   375 Soru

İnternet Sitesi

1012 Kişi   171 Soru

inploid

1198 Kişi   714 Soru

Türkiye Sorunları

1160 Kişi   239 Soru

Filmler

3390 Kişi   192 Soru

Yabancı Filmler

943 Kişi   115 Soru

Matematik

716 Kişi   161 Soru

Sosyal Yaşam

546 Kişi   68 Soru

Hayal Gücü

939 Kişi   42 Soru

İnternetten Para Kazanmak

634 Kişi   61 Soru

Sağlık

1136 Kişi   1192 Soru

Yabancı Diziler

501 Kişi   64 Soru

Twitter

423 Kişi   120 Soru