Bilmek istediğin her şeye ulaş

Sait Şeker, 

Kimyager

Kimyager Sait Şeker inploid.com'da 1 soru sordu, 2 soru yanıtladı ve 2 takipçisi var.

Eylül 2013

Sait Şeker bu yanıtı beğendi:

Havaifişek nasıl yapılır?

Havai Fişek
Havaifişeklere güç veren ve patlamasını sağlayan iki çeşit barut vardır. Havaifişek üretiminde bu barutlar kullanılır. Bunlardan biri fişeğin havaya çıkmasını diğeri de havada patlamasını sağlar. Barutun patlama gücü reçine, kâfur gibi maddelerle azaltılır ve ses çıkarmak için atılan fişeklerin barutu ise bir silindire sıkıştırılır.

Havaifişeklerin rengarenk şekilde patlamasını sağlayan madde ise maden tuzlarıdır. Maden tuzları yanarken çeşitli renkler meydana getirir. Mesela sodyum koyu sarı; kalsiyum açık kırmızı; stronsiyum koyu kırmızı; baryum yeşil; bakır yeşil ve mavi renklerde yanar. Magnezyum ve alüminyum kuvvetli beyaz ışık verir. Kalomel, hekzaklorobenzen gibi klor bileşikleri renkleri kuvvetlendirmekte, parlaklık vermekte kullanılır. Havai fişeklere konan maddelerin özel bileşimi, bunların havada patlayınca çeşitli şekillerde görünmesini sağlar.
Eylül 2013

Sait ŞekerKonuşma konu başlığını takip etmeye başladı.

Konuşma

Konuşma, insanlara ve bazı hayvanlara özgü ağız yoluyla bir takım seslerin çıkarılması olayıdır.

Eylül 2013

Sait ŞekerAltın konu başlığını takip etmeye başladı.

Altın

Altın, kimyada Au (Latince Aurum dan(ışıldayan-parlayan)) sembolü ile gösterilen yumuşak, parlak sarı renkte kimyasal bir element. Altının p...

Eylül 2013

Sait ŞekerTeizm konu başlığını takip etmeye başladı.

Teizm

Teizm ya da Tanrıcılık, Tanrı'nın varlığını doğrulayıp insanlara din gönderdiğine inanan bir düşünce akımıdır ve bütün varlıkların yaratıcıs...

Eylül 2013

Sait ŞekerAteizm konu başlığını takip etmeye başladı.

Ateizm

Ateizm ya da tanrıtanımazlık, tüm tanrılara ve ruhsal varlıklara olan metafizik inançları reddeden ve var olan gerçekliği inanç yoluyla açık...

Eylül 2013

Sait ŞekerMuhabbet Kuşu konu başlığını takip etmeye başladı.

Muhabbet Kuşu

Muhabbet kuşu, papağan türleri içerisinde yer alan, evcil bir kuş türüdür. Avustralya kıtasına özgü Melopsittacus cinsinin içinde yer alan t...

Eylül 2013

Sait ŞekerKitaplar konu başlığını takip etmeye başladı.

Kitaplar

Kitap, bir kenarından birleştirilerek dışına kapak takılmış yani ciltlenmiş, (kâğıt, parşömen vb. malzemeden üretilmiş) üzeri baskılı sayfal...

Ağustos 2013

Sait Şeker bu yanıtı beğendi:

Spektroskopi nedir?

Maddenin özelliklerinin maddeden soğrulan veya salınan parçacıklar, ışık veya ses aracılığıyla incelenmesidir. Sadece kimya değil fizik/fotonik/optik bazlı teknikler bütünüdür ve uygun düştüğü her yerde kullanılabilir. Mesela astrofizikte kullanılmaktadır. Bununla birlikte ışık ve maddenin etkileşiminin incelenmesi olarak da tanımlanabilir. Analitik kimyada ve moleküler biyolojide maddelerin ışık aracılığı ile tanımlanmaları amacıyla kullanılabilir.

Spektroskopide madde üzerine bir uyarıcı tanecik gönderilir ve maddenin bu uyarıcı taneciğe (elektron, nötron, proton, atom, molekül vb.) davranışı ölçülür. Bunlar dışında, elektromanyetik olan ve olmayan ışınım da kullanılır (mikrodalgalar, radyo dalgaları, X ışınları, vb.) Spektroskopik yöntemlerde maddenin elektromanyetik radyasyonu yayması, absorblaması, saçması, saptırması, genel olarak maddenin elektromanyetik radyasyonla etkileşimi ve bu etkileşimin sonuçları analitik amaçlara dönük olarak incelenir. Gökbilim ve uzaktan algılamada da ayrıca yoğun olarak uygulanan yöntemlerdendir.

Işık
Ağustos 2013

Sait Şeker bir yanıt verdi.

Çözelti nedir? Özellikleri nelerdir?

ÇÖZELTİ NEDİR?
Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir.
Bir çözeltiyi oluşturan her bir maddeye çözeltinin bileşenleri denir.
Örneğin; su içerisinde NaCl tuzu çözülmesiyle oluşan çözeltinin bileşenleri su ve tuzdur.
Genel olarak bir çözelti çözücü ve çözünenden oluşmaktadır.

ÇÖZELTİLERİN ÖZELLİKLERİ NELERDiR?
■Çözeltinin kaynama noktası, saf maddenin kaynama noktasından yüksektir.
■Çözeltinin donma noktası, saf maddenin donma noktasından düşüktür.
■Çözeltinin buhar basıncı, saf maddenin buhar basıncından düşüktür.
■Çözeltilerin yoğunlukları çözeltilerde çözünen madde miktarına göre değişir.
Ağustos 2013

Sait ŞekerGayrimenkul konu başlığını takip etmeye başladı.

Gayrimenkul

Gayrimenkul (ya da Taşınmaz) Türkçeye Arapçadan geçmiş olan bir kelimedir. Arapça'daki nakil (taşımak) sözcüğünden türemiştir. Olumsuzluk ön...

Ağustos 2013

Sait ŞekerTürkçe konu başlığını takip etmeye başladı.

Türkçe

Türkçe veya Türkiye Türkçesi, ortak Altay dil ailesine bağlı Türk dillerinin Oğuz öbeğine üye bir dildir. Türk dilleri ailesi bünyesindeki O...

Ağustos 2013

Sait ŞekerGoogle+ konu başlığını takip etmeye başladı.

Google+

Google+ (bazen Google Plus olarak da bahsedilir ve G+ şeklinde kısaltılır), kurucusu olan Google tarafından yönetilen sosyal ağ ve kimlik do...

Ağustos 2013

Sait Şeker bu yanıtı beğendi:

Sıcak suyun soğuk sudan daha hızlı donmasının nedenleri nelerdir?

Buna Mpemba effect denir. Öncelikle aynı biçimli, boyutlu iki kaptaki biri 70 derece diğeri 30 derece sular aynı şekilde soğutulduklarında 70 derece olan su 30 dereceye soğuduktan sonra başta 30 derece olan suyun donmak için ihtiyaç duyduğu süreden daha kısa bir sürede donacaktır. Yani daha sıcak olan su daha çabuk donmaz sadece daha sıcak olan su daha soğuk olanın sıcaklığına geldikten sonraki donma süreci daha kısa olur. Nedenleri konusunda bir çok tartışma mevcuttur ama genel geçer nedenleri:
 1. Daha sıcak olan su daha çok buharlaşır yani kütlesi daha soğuk olana göre azalır ve bu daha az kütle daha hızlı bir donmaya yol açar. Sonuçta da daha az buz oluşur.
 2. Daha sıcak su diğerine göre daha az çözünmüş gaz içerir, gazın da iyi bir ısı yalıtkanı olduğunu düşünürseniz daha sıcak olan sudaki soğuma oranının daha hızlı olmasının bir nedeni daha anlaşılmış olur.
 3. Konveksiyon; ısıl akıntılar; su soğutuldukça soğuk kısımlar aşağı çökerken sıcak kısımlar yukarı çıkar, bir kap içindeki su da en fazla üst yüzeyinden ısı kaybedeceği ve daha sıcak bir su daha soğuk olana göre daha hızlı ısı kaybedeceğinden daha sıcak olan su 30 dereceye geldikten sonra daha hızlı soğuyacaktır. Başka bir deyişle başta düzenli 30 derece olan suyun üst tabakasında daha sıcak bir kısım toplanmamış olacaktır ama başta 70 derece olan suyun üst katmanı su ortalama 30 dereceye geldiğinde daha sıcak bir kısma sahip olacaktır, dolayısıyla daha hızlı soğuyacaktır.
 4. Çevresel etkiler; iki kabı da buza koyduğumuzu düşünelim. 70 derece olan kap daha fazla buz eriterek kendine daha homojen, iletken bir yuva oyacak, daha büyük yüzeyi buzla temas edecektir. Bu da soğumasını hızlandıracaktır.
Ağustos 2013

Sait Şeker yeni bir  soru  sordu.

Ağustos 2013

Sait Şeker bu yanıtı beğendi:

Tarihte yaşanan büyük nükleer patlamalar nelerdir?

 • Three Mile Adası
  Tarih
 • Baneberry testiTarih
 • Fukushima
  Tarih
 • ÇernobilTarih
 • Hiroşima ve NagazakiTarih
Ağustos 2013

Sait Şeker bir yanıt verdi.

Abidin Dino kimdir?

Ünlü Türk ressam. Çağdaş Türk resminin öncülerindendir.
Ağustos 2013

Sait ŞekerTeknoloji konu başlığını takip etmeye başladı.

Teknoloji

Teknoloji (Yunanca τέχνη (sanat) ve λογία (bilmek)), sözcüklerinin birleşiminden oluşmuştur. İnsanoğlunun gereklerine uygun yardımcı alet ve...

Ağustos 2013

Sait ŞekerResim konu başlığını takip etmeye başladı.

Resim

Yüzey üzerinde, renklerle, zihinsel eylemin ifadesi olan estetik bir görünüm oluşturmaktır.

Ağustos 2013

Sait ŞekerSanat konu başlığını takip etmeye başladı.

Sanat

Sanat en genel anlamıyla, yaratıcılığın ve hayalgücünün ifadesi olarak anlaşılır.

Ağustos 2013

Sait ŞekerLaboratuvar konu başlığını takip etmeye başladı.

Laboratuvar

Laboratuvar, bilimsel araştırmaların, deneylerin ve ölçümlerin kontrollü bir şekilde yapılabilmesine olanak veren tesistir. Laboratuvar teri...

Daha Fazla

İlgilendiği KonularTümü

Kimya Mühendisliği

59 Kişi   19 Soru

Helyum

25 Kişi   1 Soru

Petrokimya

30 Kişi   5 Soru

Kimya

153 Kişi   109 Soru

Kimyagerler

52 Kişi   19 Soru

Element

19 Kişi   9 Soru

Deney

34 Kişi   11 Soru

Bentonit

15 Kişi   0 Soru

Bentonite

11 Kişi   0 Soru

Laboratuvar

16 Kişi   9 Soru

Resim

265 Kişi   52 Soru

Teknoloji

1973 Kişi   585 Soru

Sanat

615 Kişi   108 Soru

Türkçe

232 Kişi   111 Soru

Gayrimenkul

34 Kişi   22 Soru

Google+

13 Kişi   9 Soru

Altın

39 Kişi   23 Soru

Kitaplar

3111 Kişi   269 Soru

Ateizm

105 Kişi   45 Soru

Muhabbet Kuşu

6 Kişi   10 Soru

Konuşma

32 Kişi   16 Soru

Teizm

11 Kişi   3 Soru