Bilmek istediğin her şeye ulaş

Selen Serdaroğlu, 

Editör

Editörüm, işim gücüm internet. (İşim online yayıncılık üzerine. Dergi çıkarmak ile ilgili soruları yanıtlamıyorum. Lütfen inploid veya Facebook gibi alanlardan bununla ilgili soru yöneltmeyin)

Ocak 2015

Selen Serdaroğlu  yeni bir  gönderide  bulundu.

Dernek veya vakıf adına ücretli dergi çıkarılabilir mi?

Derneğiniz adına ücretsiz olarak dağıtılacak bir dergi çıkarabilirsiniz.Dergi çıkarmak için yönetim kurulunuzun bir karar alması ve bu kararda derginin yasal sorumlularını belirtmesi gerekir.Derneğiniz çıkardığınız dergiyi ücretsiz olarak dağıtacaksa bu durumda vergi kanunları açısından herhangi bir problem olmaz. Ancak dergiye ücretli ilan/reklam alınacaksa veya okuyucudan belli bir ücret talep edilecekse bu durumda derneğinizin bir iktisadi işletmesinin olması ve Kurumlar Vergisi ve Katma Deger Vergisi yönünden mükellefiyet tesis etmesi gerekir, çünkü kanuna göre dernekler adına gazete, dergi ve öteki basılı eserler vererek bunlar karşılığında para veya başkaca yardım toplamak yasaktır.

Dernekler tarafından kitap, gazete, dergi, broşür veya bülten gibi yayınlarından bir bedel alınsın veya alınmasın bu yayınlardan reklam geliri elde edilmesi durumunda yapılan bu faaliyet, iktisadi işletme faaliyeti kabul edilerek vergileme yapılır. Amaç yalnızca maliyeti karşılamak olsa da sürekli olarak reklam geliri elde edilmesi iktisadi işletmenin varlığını gösterir. Bedelin sadece maliyeti karşılayacak ölçüde olması veya elde edilen kârın derneğin amaçlarına tahsis edilecek olması sonucu etkilemez.
Ocak 2014

Selen Serdaroğlu bir yanıta alt yorum yaptı

Bu işlemlerin tümü "dergi & gazete çıkarmadan önce" alınması gereken izinler ve yapılması gereken bildirimler. Hem başlıkta yer alan sorunun hem de cevabın gayet açık olduğunu düşünüyorum. Bu yorumu soru başlığını ve yanıtı incelemeden yaptığınızı umuyorum.
Türkiye'de gazete ve dergi vb. süreli yayın çıkarmak herhangi bir izne tabii değil. Ancak yayın öncesinde bölgenizde bulunan Cumhuriyet Başsavcılığına beyanname vererek "bildirim" yapma zorunluluğunuz bulunuyor.

Kayıt için verilen ve yayın sahibi, sahibin küçük veya tüzel kişi olması halinde temsilcisi ile sorumlu müdür tarafından imzalanan beyannamede yer alması gereken bilgiler şöyle sıralanabilir:
 • Yayının adı ve mahiyeti
 • Hangi aralıklarla yayımlanacağı, matbaa ve dağıtımcı firma bilgileri
 • Yönetim yeri
 • Sahibinin, varsa temsilcisinin, sorumlu müdürün ad ve adresleri ile yayının türü gösterilir.
Not: Sorumlu müdür 212 sayılı yasaya göre çalıştırılmalıdır ve en az lise mezunu olması gerekir.

Beyannameye eklenecek belgeler ise tüm bu bilgilerin ispatına yönelik olmalı.
 • Yayıncı dernek, şirket ya da vakfa bağlı olarak çalıştırılması gereken sorumlu müdür için ayrıca hazırlanacak, 212'ye bağlı olduğuna dair SSK fişi.
 • Sorumlu müdürün noter onaylı lise diploması örneği
 • Hem sorumlu müdür ve hem de yayın sahibi için birer örnek ikametgah, nüfus cüzdanı örneği, sabıka kaydı
 • Yayıncı dernek, şirket ya da vakfın ana sözleşmesinden bir örnek (tüzük, vakıf senedi vs)
 • Ana sözleşmede "gazete-dergi vs yayıncılığı" ifadesinin bulunması gerekir. Yoksa genel kurul toplanıp değişiklik yapılmalıdır.
 • Süreli yayına ait yönetim kurulu kararı…. İlgili şirket, dernek ya da vakfın yönetim kurulu; yayının periyodu, adı, sorumlu müdürü, dağıtım şekli, idare ve baskı yerinin açıkça belirtildiği karar yazı. Deftere işletilip onaylanmış olması gerekir
 • Matbaa hizmeti dışarıdan alınacaksa, basım işleminin gerçekleştirileceği matbaayla ile yaptığınız sözleşme.
Bu arada bir diğer önemli bir noktayı hatırlatmakta fayda var: Yayın başladıktan sonra en geç bir ay içinde yayın sahibi, sorumlu yazı işleri müdürü ve resmi olarak bağlı görünen yazarların "mal bildirimi"nde bulunması gerekiyor. Diğer tüm detaylar için Basın Kanunu'nu inceleyebilirsiniz: tbmm.gov.tr/kanunlar/k5187.html
Ocak 2014

Selen Serdaroğlu bir yanıt verdi.

Dergi yayımlamak için gerekli evrak ve formlar nelerdir?

Daha önce şöyle bir yanıt vermiştim bunun için: inploid.com/t/basili-dergi-cikarmak-ici... Umarım işinize yarar. Şimdiden kolay gelsin... .
Aralık 2013

Selen Serdaroğlu bu yanıtı beğendi:

Sosyal medyadan tanıştığınız biriyle kahve içmeye gider miydiniz?

Ben kendi yanıtımı vereyim hemen. Bu soruda bahsettiğiniz "tanışmak" kısmından kastın aslında sosyal medyada tanışarak duygusal bir iletişimin ortaya çıkmasından bahsettiğinizi anlıyorum. Ancak ben genel olarak sosyal medyanın bir iletişim aracı olarak ne durumda olduğundan bahsedeyim size.

Bence, sosyal medya platformları insanlarla tanışmak için iyi bir yer. Tabii ki sosyal medyadan kastım tüm sosyal ağlar değil. Hepsinin ayrı ayrı işlevleri var ve hepsinin ayrı ayrı kalite seviyeleri var. Facebook, çok farklı bir yer ve kökeninde zaten gerçek yaşamınızda tanıdığınız insanlarla iletişime geçtiğiniz ve onlar vasıtasıyla başka insanlara erişebileceğiniz bir sosyal ağ. Twitter ise gündemle ilgili çeşitli anlık iletilerin ve linklerin paylaşıldığı bir ortama sahip.

Bu bilgiler ışığında sosyal medyada bulunan insanları 2 farklı şekilde kabaca sınıflandırabiliriz. Gerçek bir iletişimin oluştuğu ve insanların gerçekten nasıl insanlar olduğunu anlayabileceğiniz platformlar, ve sadece sanal paylaşım yoğunluklu ve kimlikleri hakkında reel bir bilgiye sahip olamayacağınız platformlar.

Örneğin; inploid, insanların gerçek düşüncelerini konuşturdukları ve kimliklerini ortaya koydukları bir platformdur. Ancak, burada daha yoğunlukla bilgi üzerine bir paylaşım yapılır. Ayrıca, inploid'de kişiler bilgilerinin yanında kişisel görüşlerini de paylaşırlar, yazarlar (post, tartışmalar ve yanıtları ile) . İnploid'de benim profilime girip kısaca incelediğinizde kabaca hakkımda edineceğiniz fikirler ile facebook ve twitter profillerimden elde edebileceğiniz kanı birbirinden çok farklıdır.

Konuya dönecek olursak, sosyal medyada tanıştığınız bir insanla kahve içmeden önce gerçekten o kişi hakkında yeterli düzeyde bir kanıya varmış olmanız gerekir ve internet dünyasında bunu sağlayabilecek çok fazla bir yer yoktur esasen.

Birlikte birer kahve içmeyi planladığınız kişi veya kişiler ile sosyal medyada kurduğunuz iletişim kesinlikle çok farklı olacaktır. Çünkü, internet sadece bir araçtır ve insanları birbirine bağlar. Bence bu konuyu bu açılardan da biraz düşünün derim : )
Aralık 2013

Selen Serdaroğlu bu yanıtı beğendi:

Evli birinin sosyal medyadan biriyle tanışıp kahve içmesi sizce normal mi?

Pardon? Ben mi soruyu alınganca okudum bilmiyorum ama evli birisinin sosyal medyada tanıştığı birisiyle kahve içmesi sadece "tek bir nedenden" dolayı mı oluyor?
Aralık 2013

Selen Serdaroğlu bir yanıt verdi.

Franchising alarak iş kurmanın avantajları ve dezavantajları nelerdir?

Franchising işinde elinizdeki sermaye ile marka ürünlerinin yanı sıra, bir markanın o zamana kadar edindiği tüm deneyimi (know-how) alırsınız. Zira o güne kadar kullanıcı deneyimi, beklentileri vb. her konuda araştırmalar yapılmış, ürün geliştirilmiştir. Bir diğer nokta ise marka değeridir. Franchising almak istiyorsanız muhtemelen o markayı daha önceden ya kullanmış ya da biliyorsunuzdur. Çünkü şirket o zamana kadar marka değerini yükseltmek için pek çok yatırım yapmış, bilinirlik için yüksek reklam bütçeleri ile pazarlama faaliyetleri sürdürmüştür.

Bir diğer önemli nokta ise siz o değeri satın aldığınızda, beraberinde marka desteğini de görürsünüz. Özellikle Starbucks vb. markalar kendi kalite standartlarını korumak adına franchise verdiği firmaların yani partnerlerinin kalite kontrolünü yapar. Bu da sizi otomatik olarak belli bir standartta tutar. Size kalan, ülkenizde daha önceden olmayan bir markanın/ürünün franchise'ını alacaksanız, bunun için öncesinde kitle ihtiyaçları üzerinden doğru bir araştırma yapmanızdır. Zira, Müslüman mahallesine salyangoz satmaya çalışmak yahut hali hazırda pazar payı zaten diğer şirketlerce yenmiş yutulmuş bir işe girmek, o pazar payının büyüyeceğine işaret eden bir talep ufukta görünmüyor yahut pazar payını genişletecek ya da talebi artıracak kadar yüksek bir sermayeniz yoksa anlamsızdır. Ben epey bir özet geçtim tabii. Bununla ilgili internet üzerinden pek çok videoya ulaşabilirsiniz.

İşin dezavantajlarına gelecek olursak, piyasa/bölge yeterli doygunluğa ulaşmış gibi görünüyor olsa da franchise'ını aldığınız firma sizin bölgenizde başka partnerler aracılığı ile yeni şubeler açabilir. Bu da size aynı hizmet/ürün bazında başabaş rakipler oluşması anlamına gelir.

Franchising işinin bir diğer dezavantajı ise girişimciyi belli ölçülerde kısıtlıyor olmasıdır. Zira franchise aldığınız firma, kendi ürün/hizmet kalitesi veya piyasası gereği sizin yeni ürünler yaratmanıza ve markaya dahil etmenize olanak sağlamaz. "Girişimci" bir ruha sahip olan kişi bu durumda kısıtlanmaktan hoşlanmayacaktır.
Aralık 2013

Selen SerdaroğluŞenol Özbek kişisini takip etmeye başladı

Şenol Özbek, Ürün Yöneticisi, @senolozbek

Aralık 2013

Selen Serdaroğlu bu yanıtı beğendi:

Türk televizyonlarında neden canlı olarak yayınlanan çocuk programları yok?

Bilindiği gibi çocuklar tabiyatları dolayısıyla kural ve sınır tanımaz, her zaman özgür davranan minik insanlardır. 5 yıl çocuk programı yapmış biri olarak diyeceğim; değil çocukları, sadece tek bir çocuğa bile bir program içerisinde ne yapacağını söyleyemezsiniz. Diyelim ki söylediniz, en fazla beş dk. sonra çocuk kişisi zincirlerini yine kendi eline alır. Bu yüzden canlı çocuk programları dünyada bile çok nadirdir.
Aralık 2013

Selen Serdaroğlu bir yanıt verdi.

Türk televizyonlarında neden canlı olarak yayınlanan çocuk programları yok?

Yorumum Kibritçi Kız ile aynı minvalde. Çocukların yönetilmesinin zorluğundan dolayı program sırasında hesapta olmayan pek çok şey gerçekleşebilir. Bu sebeple çocuk programları canlı yapılmıyor.

Konu ile ilgili en iyi örnek 90'ların ortalarında çocuklar arasında fenomen olan ilk interaktif çocuk programı Hugo. Türkiye ile birlikte tüm dünyada aynı sıralarda yayınlanmıştı. Yarışmaya telefon ile canlı olarak katılma imkanı olan Hugo'da Tolga Abi'nin başına gelenleri hemen anımsayacağınızı tahmin ediyorum (=

Ara Google.com: Tolga Gariboğlu Hugo Küfür (=
Eylül 2013

Selen Serdaroğlu bir yanıt verdi.

Bilgisayardan 3D filmi indirdim film'in 2 görüntüsü vardı. Belleğe atıp TV'de izlediğimde 3D olmuyor. Nasıl 3D yapabilirim?

Selam. Açıkçası bilgim yok. Ancak Shift Delete net üzerinden benzer sıkıntıları olan arkadaşlar arasındaki geçmişten gelen 3 sayfalık bir yazışma var. Belki çözüme dair sana fikri verebilir: forum.shiftdelete.net/multimedia-ses-go...
Mayıs 2013

Selen Serdaroğlu  bu yazıyı beğendi:

Birkaç Yararlı Web Tabanlı Yazılım

Merhabalar. Bildiğiniz üzere işletim sistemi tabanlı yazılım dünyasına paralel olarak web tabanlı yazılımlar da hızla gelişiyor. Bilgisayarlarımızda kullandığımız converter(dönüştürücü), fotoğraf düzenleme, ofis belgeleri oluşturma gibi yazılımları artık online olarak internet siteleri üzerinden kullanmamız mümkün. Android programı oluşturmaktan tutun da ses mixer’e kadar kullandığımız her yazılımın online bir adresi var neredeyse. İşte size hem zamanınızdan kısan hem de kullanımı basit birkaç web uygulaması…

Çeviri(Converter) Uygulamaları
Önce çeviri programlarından başlayalım. Kendimden bildiğim üzere PDF çevirilerinde bilgisayarımıza birçok program kurmuşuzdur fakat pek azı istediğimiz işlemi tam olarak gerçekleştirmiştir. Onu da saatlerce aramışızdır. Convertonlinefree PDF’ye çevirmek veya PDF’ye aktarmak işlemlerini birçok dosya uzantısını destekleyerek bize sunuyor. Daha bir farklı uygulama olan web2pdfconvert ile görüntüsünü PDF olarak kaydetmek istediğiniz web adresini yazmanız ve çevire tıklamanız yeterli. Eğer zamanınız kısıtlı ve dosya formatları arasında sürekli çevirmeler yapan biriyseniz size iki site önerim var. Bu iki ayrı sitede ofis(.doc, .ppt, .xls vb.), video(.avi, .mpg, .mp4 vb.), müzik(.mp3, .wav, .aac vb.), arşiv(.rar, .zip vb.) gibi tüm dosya uzantılarını içine alan tek elden kullanabileceğiniz dönüştürücü mevcut. Benim favorim olan online-convert dosya türlerini kategori olarak verirken convertfiles da benzer şekilde birçok dosya formatını destekleyen bir site.

Youtube Uygulamaları
Video paylaşım sitesi youtube’da izlediğimiz videoları indirmek için yine birbirinden güzel siteler var. Keepvid, size izlediğiniz videonun kalitesini seçme alternatifi sunarak videoyu indirmenizi sağlayan bir uygulama. Sadece youtube videolarını değil dailymotion, facebook, flickr, metacafe, myspace, soundcloud, vimeo gibi yaklaşık 40 sosyal paylaşım sitesinde yer alan multimedya dosyalarını indirme olanağı sunuyor. Bu özelliğiyle mutlaka sık kullanılanlara eklemeniz gereken bir uygulama… İkinci olarak youtube’da dinlediğiniz müzikleri sadece mp3 formatında indirmek istiyorsanız flvto size yetecek. Dinlediğiniz şarkının youtube linkini kopyalayıp siteye yapıştırmanız yeterli. Site kısa bir beklemeden sonra size videonun sesini mp3 olarak indirme linkini veriyor.

Diğer Yararlı Olabilecek Çeşitli Uygulamalar
Tüm bunların dışında ara ara lazım olabilecek ilginç birkaç web uygulama sitesi daha veriyorum. OCR-Optical Character Recognition (Optik Karakter Tanımlama) teknolojisine yer yer ihtiyaç duyarız. Fotoğraf şeklindeki bir belgedeki yazıları yazı karakteri olarak çevirebilmemiz için OCR teknolojisini, OCR teknolojisi için de genelde ABBYY Fine Reader programını kullanıyoruz. ABBYY kadar profesyonel olmasa da küçük işlerinizde size to-text iyi bir yardımcı olacaktır. Yazıya çevirmek istediğiniz resim dosyasını seçin ve recognize işlemini başlatın. İkinci olarak newocr de size tavsiye edebileceğim güzel bir OCR sitesi. İkisi de Türkçe karakterleri tanımlayabiliyor. Resimleriniz için size önerebileceğim üç site var. Pixlr ve pizap resimlerinize kolajlar uygulayabileceğiniz, çeşitli efektlerle daha da canlandırabileceğiniz, arklılaştırabileceğiniz iki ayrı mükemmel uygulama. Flash-gear’dan ise seçtiğiniz bir resmi sanal ortamda puzzle oyunu olarak yayınlayabiliyorsunuz. Bunlar arasında bana en ilginç geleni ise Android yazılımı ve font oluşturucu iki site. Appsgeyser uygulamasında Android tabanlı tabletler veya telefonlarınız için küçük çaplı yazılımlar oluşturabiliyorsunuz. Basit bir html sayfasını Android yazılımına çevirebiliyorsunuz. Fontstruct uygulamasıyla da kendi yazı tipinizi oluşturarak bilgisayarınızda kullanabiliyorsunuz.Vereceğim online web uygulamaları bu kadardı. Fakat internette farklı veya aynı işlevleri gören binlerce web tabanlı uygulama mevcut. Bulmak tamamen ihtiyacınıza bağlı…
Nisan 2013

Selen Serdaroğlu bir yanıta alt yorum yaptı

Film Fransız değil, İtalyan yapımı bildiğim kadarıyla. Yönetmenliğini, aynı zamanda başrolde yer alan Roberto Benigni yaptı. Filmin adı: Life is Beatiful/Hayat Güzeldir. Orijinal adı: La vita è bella
Hayat Güzeldir (La vita è bella)
tri.acimg.net/r_640_600/b_1_d6d6d6/medias/nmedia/18/66/15/74...

2.Dünya Savaşında esir düşen bir yahudi ailede babanın, oğlunu bu olaylardan enterne etmek için yaşanan herşeyin aslında bir yarışma olduğuna ve sonuna kadar dayanmak zorunda olduklarına, ikna ettiği bir film. Yarışmanın ödülü de tank. Ağırlıklı olarak bir toplama kampında geçiyor. Son ana kadar babanın bütün gayreti bu yöndedir, hatta kurşuna dizilmek için giderken bile oğluna komiklik yapar, çaktırmaz.

Bir ara garsonluk yaparken, çaktırmadan eşinin en sevdiği şarkıyı gramafondan cezaevinin ses yayın hoparlörüne verir, eşi de alır mesajı, yaşadığını anlar.
Nisan 2013

Selen Serdaroğlu bir yanıt verdi.

Sinema tarihindeki en üzücü sonlar nelerdir?

Hali hazırda son yarım saati aklı bulandıracak ölçüde hızlı gelişen, film boyunca anlamlandıramadığınız tüm sorularınıza yanıt bulduran Roman Polanski'nin Chinatown'u, final sahnesinde büyük vurur. Hiç beklemediğiniz şekilde...

Chinatown, tüm bunların yanında sinema ile ilgilenen birinin, özellikle senaryo - kurgu meselesi ile haşır neşir ise, mutlaka izlenmesi gereken filmlerin başında geliyor. Döneminde aldığı ödüller de bunu ispat niteliğinde zaten.
Nisan 2013

Selen Serdaroğlu bir yanıta alt yorum yaptı

Süper olur. Bu arada, yeni farkettim. Verilen yanıtlarda site içi iinkler değil de, site dışı linkleri "yeni pencerede aç"tırmanız siteden çıkmamamız adına iyi olabilir (=
Bu özellik aslında yetkili kişilere açık durumda ama tam anlamı ile birleştirme şeklinde değil, onun yerine soruları birbirine yönlendirme şeklindedir.

Bunu tercih etmemizin nedeni, birbirine neredeyse aynı olacak şekilde benzer soruları daha oluşturulduğunda yönlendirebilmek. Ancak, yanıt almış 2 soruyu birbiri ile birleştirmek mümkün değil. Çünkü, sorular birbirine çok benzese bile bazen yanıtlar sorunun soruluş biçimine ithafen farklılaşabiliyor. Dolayısıyla, yanıtları sorulardan birinin altında birleştirmek bir anlam kaybına yol açabiliyor.

Ancak, bu durumu geçenlerde de bir başka arkadaşımız öneri olarak sunmuştu ve üzerinde yeniden tartışıp hem yönlendirme, hem de birleştirme özelliği ortaya çıkarabiliriz.
Nisan 2013

Selen Serdaroğlu bu yanıtı beğendi:

Bilgisayarınız için olmazsa olmaz programlar nelerdir?

 • Clipx (Kopyalama geçmişinizi tutuyor ve bir kısa yol ile ulaşabiliyorsunuz günler önce kopyaladığınız bir öğeye): bluemars.org/clipx/
 • Light shot (Ekran görüntüsü alma aracı. Print scrn tuşu ile çalışıyor. Aldığınız ekran görüntüsünü upload edip paylaşabiliyorsunuz: (prntscr.com/ljeg8): app.prntscr.com/
Nisan 2013

Selen Serdaroğlu bu yanıtı beğendi:

Landing Page nedir?

"Sitenize gelen kullanıcıyı karşıladığınız sayfa" demektir. Genellikle kayıt sayfası olur. Plaza yaşamında "Kullanıcıların land ettiği sayfa" denir. Kullanıcılar bu sayfalara iniş yaparlar :)
Nisan 2013

Selen Serdaroğlu bir yanıta alt yorum yaptı

Selam. Bugün benim de başıma geldi bu. Üzerinde halen çalışıyorsanız, bilginize.
Evet böyle bir hata olduğu doğrudur. Hatayı tespit ettik. En kısa sürede çözümleyeceğiz. Geri bildiriminiz için teşekkürler.
Daha Fazla