Bilmek istediğin her şeye ulaş

Selman Karabulut, 

İhracat Danışmanı

İhracat Danışmanı Selman Karabulut inploid.com'da 0 soru sordu, 1 soru yanıtladı ve 0 takipçisi var.

Şubat 2019

Selman Karabulut  bu yazıyı beğendi:

''MEVLANA''

2174
''Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin karşındakinin anlayabildiği kadardır. ''
Haziran 2017

Selman Karabulut bir yanıta alt yorum yaptı

Bence gezici vandallların yaptığı vahşete göre kıyaslama yapılırsa polis teşkilatının müdahelesi son derece insancıldır
Öncelikle polis kuvvetinin orantısız olduğu bir gerçektir. Bununla birlikte işkence suçu ile ilgili kanuna baktığımızda, 94. maddenin 1. fıkrasında:

"Bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine, aşağılanmasına yol açacak davranışları gerçekleştiren kamu görevlisi hakkında üç yıldan on iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur."

ibaresine göre polis müdahalesi suç sayılır.
Haziran 2017

Selman Karabulut bir yanıta alt yorum yaptı

Hadis aleyhtarlığı İqnaz Goldziher adlı yahudi müsteşrik tarafından balatılmış bir akımdır bu yahudinin iddiasına göre hadisi şerifler Hz. Peygamberin s.a.v vefatından 200 yıl sonra kitap haline getirilmiş oysa bu iddiayı çürüten kanıtlardan biri Almanyada Berlin el yazma eserler kütüphanesinde asılları mevcut olan Hemmam bin Münebbihin sayfalarıdır bu zat hadisi şerifleri Ebu Hureyre r.a. dan almış bunları kayıt altına alarak kitap haline getirmiştir. Hadisi şerifler İslamın 2. kaynağıdır bir nevi kuranı kerimin tefsiridir hadisi şerifler olmadan Kuranı kerim ayetlerindeki Allahın maksadını anlmak mümkün değildir.
Kuranın yetersiz olduğunu söyleyip dine eklemeler yapanlar, atalarının asla hata yapmayacağını ve onların çok kutsal insanlar olduğunu iddia ederler. Bütün rivayetlerin sahih olduğunu ve günümüze ulaşan hadis kitaplarında hiç bir uydurma hadis olmadığını iddia ederler. Kuran ve hadisler karşılaştırılınca hadislerinin çoğunun Kuran düşmanları tarafından uydurulduğu anlaşılmaktadır. Peygambere ve sahabeye nispet edilerek uydurulan hadislere inananlar akıl tutulması yaşayarak kurandan anlamamaya ve derin düşünememeye başlarlar. Hurafe akıllarını o kadar sömürür ki en sonunda felsefe düşamanı olurlar ve masalları gerçek zannetmeye başlarlar. Sorgulama yeteneklerini kaybederler.

Allah'ın ayetleri incelendiğinde Kuran'ın yeterli olduğu anlaşılmaktadır.

CASİYE 6: "İşte sana gerçek olarak okuduğumuz bunlar Allah'ın âyetleridir. Artık Allah'tan ve O'nun âyetlerinden sonra hangi Hadis'e inanacaklar?

KEHF 54: "Hakikaten biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali sayıp dökmüşüzdür. Fakat tartışmaya en çok düşkün varlık insandır"( 18/ Kehf 54.)

NAHL 89: "Sana her şeyi açıklayan ve Müslümanlara doğruyu gösteren bir rehber, rahmet ve müjde olarak Kuran'ı indirdik. "

ARAF 203: ''.. “Ben ancak Rabbimden bana vahyedilene uymaktayım. Bu (Kur’an âyetleri), Rabbinizden gelen basiretlerdir ..''

Rivayetler hakkında Allah(c.c) ne diyor?

''Yoksa size ait bir kitabınız var da (bu batıl hükümleri) ondan mı okuyorsunuz? Onda, “Seçip beğendiğiniz her şey mutlaka sizindir” (diye mi yazılı?)'' (Kalem37,38.Ayetler)

Ayette görüldüğü gibi Allah, rivayetlerden dilediğini seçip alan hadis kitapları eleştiriliyor. Hadisçiler; diledikleri rivayeti kabul eder, dilediğini inkar ederler. Bir rivayet kuran'a tamamen zıt olsa bile ravi güvenilir diyerek iman edip kuran'a ortak koşarlar. En sağlam hadis kitabı dedikleri Buhari bile 600.000 hikayeden 593.000 tanesini eleyip dilediklerini kitabına eklemiştir. İşte bu durum kalem suresi 37 ve 38.ayetlerde eleştirilmiştir.

Hadis hakkında Allah(c.c) ne diyor?

''Allah, hadis'in en güzelini birbiriyle uyumlu ayetler halinde indirmiştir...''(Zumer23.Ayet)

Bu ayete göre en güzel hadis kurandır ve konuları başka bir ayete bakılarak detaylandıran anlatıma sahiptir.

bumudin.blogspot.com.tr/2017/03/kuran-ye. . .
Haziran 2017

Selman Karabulut bir yanıta alt yorum yaptı

sen mesleğini yap islam üzerine saçma sapan uyduruk şeyler yazarak insanların inançları ile oynama
Mezhep; bir insanın tüm fikirlerini topyekün kabul ederek onun gösterdiği yolda yürümek demektir. Dünyada müslümanların çoğunun tâbî olduğu sünniliğin alt dalları olan ''Hanefi , şafii , hanbeli, maliki, caferi'' mezheplerinden yaygın olanı Hanefi mezhebidir. Ebu Hanefi öldükten sonra fikirleri kutsallaştırılıp adına mezhep kurulmuştur. Din adına hüküm koyan, fikirleri kutsal sayılan bir kişi ilan edilmiştir. ''O ne demişse doğrudur, aksini söyleyen dinden çıkmıştır'' inancı pompalanarak insanların fikir özgürlüğü engellenmiş ve bir kişiyi rabb edinmesi istenmiştir.

Kuran'a göre mezheplere uymak yasaktır.

Rum suresi 32: (Müşrikler gibi) Dinlerini parçalara ayırıp gruplara bölünenlerden olmayın. Onlardan her biri kendi mezhebiyle övünmektedir.


''Diğer mezhepler de haktır, onlara da uyulabilir'' diyerek dinde birden fazla yasak, haram, helal koyanlar kendi içinde çelişkili karışık bir inanç silsilesinde boğulduklarının farkında değillerdir. Bir konu hakkında soru yönelttiğinizde size 10 alimin değişik fikirlerini sayarlar. Bunu da dindar olmak zannederler. Oysaki saydıkları şeyler birbirinden farklı, birbirine düşman fikirlerdir. Sadece 1 yanıt istersiniz fakat o cevabı alamazsınız. Kurandan bir ayet okuyarak cevap vermek akıllarına bile gelmez. Bazende bir ayeti yine mezhep görüşlerine veya alim dedikleri kişilere göre yorumlarlar.

Sünnilik bir din, hanefilik ise o dinin mezhebidir. Çünkü hüküm konusunda Kuran ile yarışır. Hangisinin hükmü geçerli olacak yarışında mezhepler kuran'ı açık ara sollamıştır. Bunlara örnek verecek olursak;

1- Sünniliğin Kadınlar Üzerindeki Baskısı

I- Çarşaf Giyme Zorunluluğu:

Sünniliğe göre kadınlar kara çarşaf giymek zorundadır. Hatta peçe de takmalıdır. Bunu takvalı olmak için yaptıklarını söylerler. Allah adına farz uydururlar. Ahzab Suresi 59. Ayetteki ''Cilbab'' klimesini ''Kara çarşaf'' olarak yorumlayıp ayeti kendi hevalarına uydururlar. Cilbab kelimesi; gömlek, uzun elbise gibi anlamlara gelir. Renk seçimi de kişiye bırakılmıştır. Mekkede 50 derece sıcakta kimse karalara bürünüp sıcağı emmek istemez değil mi?

Kurana göre giyim örfe göre değişir. Bakara 233: ''Onların giyimini örfe göre baba temin eder. '' Ayette görüldüğü gibi giyim coğrafyalara ve kültürlere göre değişiyor. Karabasan cini gibi kadınları kapatmak Allah'ın emri değil, kadın gördüğünde kendine hakim olamayan sapıkların emridir. Kendi sapkın düşüncelerine hakim olmak yerine kadınların her yerini örtmeyi dinselleştirip Allah adına farzlar uydurdular.

II- Sokağa çıkma yasağı:

Dinci toplumlarda kadınlar tek başına sokağa çıkamıyor. Kocasının izni olmadan hiç bir şey yapamıyor. Market'e bile gidemiyor. Kuranda ise hz. meryem'in tek başına yaptığı yolculuktan bahsediliyor.

Meryem suresi 22: ''Nihayet (Allah´in emri gerçeklesti) Meryem Isa´ya gebe kaldi ve o haliyle uzak bir yere çekildi. ''Ayrıca sünnilikte kadınlar ağzına taş doldurup konuşmalıdır. Böylece sesleri kötü çıkacak ve erkekleri tahrik etmeyeceklerdir.

Uydurma Hikaye;

– Bir gün peygamberin kızı Hz. Fatıma, Resulullah'a ''Cennete ilk girecek kadın kimdir? '' diye soru sorar ve peygamber ona falanca yerde bir kadın olduğunu isterse onu görmeye gidebileceğini söyler. Bunun üzerine Hz. Fatıma merak ettiği kadının evine gider ve kapıyı çalar. İçeriden yaşlı bir kadın sesi duyar. Kapı ardından kendisini tanıtan fatıma ilginç bir durumla karşılaşır. İçerdeki kadın peygamber kızının kendisini ziyarete geldiğine çok sevinmesine rağmen kocasından izin almadığı için kapıyı açmamaktadır. Ertesi gün tekrar gelmesini rica eder. Bunun üzerine evine dönen Hz. Fatıma ertesi gün yanında küçük oğlu Hz. Hasan ile birlikte cennetle müjdelenen kadının evine gitti. Fakat yine içeri alınmadı. Sebebi ise kadın kocasından sadece Hz. Fatıma için izin almıştı. Cennetlik kadın ''isterseniz siz gelin ama çocuk dışarıda kalsın'' dedi. Bunun üzerine tekrar evine dönen Hz. Fatıma, ertesi gün diğer çocuğu olan Hz. Hüseyin'i de yanında götürmüştü. Fakat yine kapı duvardı. İçeri alınmadı ve tekrar evine döndü. Ertesi gün çocuklarıyla birlikte yine gitti ve nihayet içeri girebildiler. Hz. Fatıma çok şaşırmıştı çünkü kadın çok genç ve güzeldi. Ama dışarıdan yaşlı bir kadın sesi gibi duyuluyordu. Bunun sebebini sorduğunda peygamberin cennetlik olarak tanıttığı kadın şöyle cevap verdi: ''Sesimin kötü çıkması için ağzıma taş doldurup konuştum. Kocam dışında yabancı erkeklerin sesimi duyup günaha girmeyi istemiyorum. Bu yüzden hep ağzımda taş ile konuşurum. '' dedi. Bunu duyan Hz. Fatıma kadının kocasına karşı itaatine hayran kaldı ve neden cennetle müjdelendiğini anladı.
Bağnazların uydurduğu bu hikayede, Hz. Fatıma ile dalga geçercesine sürekli kapıdan kovan bir kadın sonunda misafiri kabul ediyor ve ağzına taş doldurup konuştuğunu açıklıyor. Bu kadın peygamber eşlerinin ve peygamber kızlarının bile yapmadığı bir takva (aslında ruhbanlık) örneği gösterip Hz. Fatıma'nın takdirini kazanıyor. Böylece kocasına karşı itaatin karşılığı dünyadayken cennet ile müjdelenmek oluyor.

Kuranda ise peygamber eşleri yabancı erkekler ile konuşuyor. Tek önemli nokta ise cilveli konuşmamak ve ciddi olmak. Bunun haricinde ağza taş doldurmak gibi bir saçmalık falan yok.

Ahzab Suresi 32: ''Ey nebi hanımları, siz diğer kadınlar gibi değilsiniz. Allah’tan sakının, sözü edalı, yumuşak konuşmayın, kalbi bozuk olan, ümide kapılır; hep ciddi konuşun! ''
III- Cariye Edinip Sex Kölesi Olarak Kullanmak:

Sünniliğe göre savaş sonrası elde edilen ganimetlerden sayılan kadınlar, erkekler arasında dağıtılır. Cariye (Kadın köle) sahibi olan erkekler onu istediği gibi kullanabilir. Sayı sınırlaması da yoktur. Yüzlerce kadına tecavüz edebilir ve zina etmiş olmaz. Çünkü cariyeler ile evlenmeden cinsel ilişkiye girmek mübahtır. Sünni âlimlerin görüşü budur.

Kuran'a göre ise savaş sonrasında sahipsiz kalmış kadınlar ile evlenmeden cinsel ilişki zina kapsamına girer.

Nur Suresi 32: ''Sizden bekâr olanları, kölelerinizden ve cariyelerinizden durumu uygun olanları evlendirin. Eğer bunlar yoksul iseler, Allah onları lütfuyla zenginleştirir. Allah, lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. ''
Ayrıca fidye ödeyen (para, hizmet karşılığı) köleler serbest bırakılır.

Muhammed Suresi 4: ''...Sonunda üstün geldiğinizde onları esir alın; onları ya karşılıksız veya fidye karşılığında salın. Savaş durumu kalkıncaya kadar bunu uygulayın... ''

2- Allah Adına Uydurulmuş Haramlar

I- Heykel'i Haram Etmek:

Sünnilikte heykel haramdır. Çünkü heykeller put zannedilir. Put ise Allah ile araya konulan aracılara denir. Zumer Suresi 3. Ayette putperestler ''Biz onlara bizi Allah'a yaklaştırsın diye kulluk ediyoruz'' diyerek bu gerçeği ortaya koymaktadır.

Zumer Suresi 3: Haberin olsun; halis (katıksız) olan din yalnızca Allah´ındır. O´ndan başka evliya edinenler (şöyle derler:) «Biz, bunlara bizi Allah´a daha fazla yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz. » Hiç şüphesiz Allah, kendi aralarında, hakkında ihtilaf ettikleri şeylerden hüküm verecektir. Gerçekten Allah, yalancı, kâfir olan kimseyi hidayete eriştirmez.
Ayrıca Hz. Süleyman (a. S) heykel yaptırarak sarayını süslemiştir.

Sebe Suresi 13: ''Ona dilediği şeyleri, mihraplar (mescidler, saraylar, yüksek binalar), heykeller, havuz gibi büyük çanaklar, sabit kazanlar yapıyorlar(dı). Ey Dâvud ailesi, şükrederek çalışın! Ve kullarımdan, çok şükredenler azdır. ''
II- Müziği Haram Etmek:

Sünnilikte müzik haramdır. İlahi dışında hiç bir şeyi dinlemenize izin verilmez. Kuranda ise müziği haram eden bir ayet yoktur.

III- Resim'i Haram Etmek:

Sünnilikte resim haramdır. Canlı resmi çizenin ahirette azaba uğrayacağına inanılır.

“Cehennemde en şiddetli azaba uğratılacak kişiler ressamlardır. ” (Buhari-Tesavir, 89) Hadis'e göre resim çizen kişi ahirette en şiddetli azaba uğrayacaktır. Kuran'a göre ise müşrikler ahirette en şiddetli azaba uğrayacaktır.

Nisa 48: Gerçekten, Allah, kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışında kalanı ise, dilediğini bağışlar. Kim Allah'a şirk koşarsa, doğrusu büyük bir günahla iftira etmiş olur.

3- Allah Adına Uydurulmuş Cezalar

I- Mürted ilan edip öldürmek:

Sünnilik dininde 4 hak mezhep denilen 4 batıl mezhepten çıkanlar veya islam dinini terk edenler mürted (Kâfir) olarak damgalanır. Eğer tekrar sünnilik mezhebine tabi olmazsa öldürülür.
4 mezhebe göre hüküm budur. Kaynakları ise uydurma bir hadistir.

"Dinini değiştireni öldürün. " (Buhârî, Cihâd, 149)
Kuran'a göre dinde baskı yoktur.

Bakara Suresi 256: ''Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk sapıklıktan iyice ayrılmıştır. O hâlde, kim tâğûtu tanımayıp Allah’a inanırsa, kopmak bilmeyen sapasağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. ''
Bakara 256. Ayetin müslüman olmayanlara baskı yapılamayacağı, müslümanlara baskı yapılabileceğini savunanlar Nisa 137. Ayeti gizlemekteler.

Nisa Suresi 137: ''İman edip sonra inkâr eden, sonra inanıp tekrar inkâr eden, sonra da inkârlarında ileri gidenler var ya; Allah, onları bağışlayacak da değildir, doğru yola iletecek de değildir. ''
Ayette görüldüğü gibi bir müslüman dinden çıkıyor sonra tekrar müslüman oluyor. Sonra tekrar dinden çıkıyor ve imansız olarak yaşıyor.

II- Namaz Kılmayanı Öldürmek:

Sünniliğe göre namaz kılmayanlar önce uyarılır sonrada öldürülür. Kuran'a göre ise ibadetleri aksatanlara karşı dünyevi bir ceza yoktur.

Kaf Suresi 45: ''Biz onların ne dediklerini çok iyi biliyoruz. Sen, onlara karşı bir zorba değilsin. O hâlde sen, benim uyarımdan korkan kimselere Kur’an ile öğüt ver.'' Gaşiye Suresi 22: ''Sen, onlar üzerinde bir zorba değilsin. ''
III- Alkol İçeni Kırbaçlamak

Sünnilik dinine göre alkol içen insanlar kırbaçlanır. Kaynakları ise uydurma rivayetlerdir.

"Kim içki içerse onu kırbaçlayınız. ” (Tirmizi K. Hudud 1364)
"Nebi (sav) kırk sopa vurdu. Ebu Bekir kırk, Ömer de seksen sopa vurdu. Hepsi de sünnettir. "(Müslim K. Hudud 3220)
"Rasulullah (sav) zamanında içki haddinde iki ayakkabı ile kırk defa vuruldu. Ömer zamanında ise her ayakkabı yerine bir kırbaç kullanıldı. "(Ahmed bin hanbel 11214)
Ceza verilmesi gereken konularda kurandan ayet olması gerekir. Kuranda alkol içene karşı uygulanması gereken bir ceza yoktur. Sarhoşluk geçince namaza davet edilir.

''Sarhoşken ne söylediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın... '' (Nisa Suresi 43)

IV- Zina Edeni Taşlayarak Öldürmek

Sünnilikte evliyken zina edenler beline kadar toprağa gömülerek yere sabitlenir. Kalabalık bir grup tarafından üzerine taş yağdırılırak öldürülür.

Kaynakları ise uydurma bir hadistir. İnsan hayatını ilgilendiren bir konudaki hüküm kaynakları kuran değildir.

Aişe (r. A) şöyle demiştir: “Andolsun ki recmetme ayeti ve yetişkin kişiyi on defa emzirme (sebebi ile nikahlamanın haramlığı) ayeti indi. Andolsun ki bu ayetler karyolamın altında bir yaprakta (yazılı) idi. Rasulullah vefat edip biz Rasulullah'ın ölümü ile meşgul olunca, evde beslenen koyun veya keçi girip o yaprağı yedi. ” İbni Mace 1944, Ahmed bin Hanbel 5/131, 132, 183 ve 6/269
Bu rivayeti delil gösterip bir keçi tarafından yok edilen ayet olduğunu iddia ederek Kuran'ın eksik olduğunu iddia ederler. Allah'ın Kuran'ı korumadığını söyleyerek Allah'a iftira atarlar. Kuran'a göre evliyken zina edenin cezası, Nisa 25. Ayette bildirilmiştir.

Nisa Suresi 25: ...(Cariye) Evlendikten sonra bir fuhus yaparlarsa, o vakit hür kadinlar hakkinda gerekli bulunan cezanin yarisi kendilerine lazim gelir...
''Evliyken zina eden hür kadına ne ceza veriliyor ise evliyken zina eden cariyeye onun yarısı verilir. '' diyor Allah (c. C). Recm'in yarısı olamayacağına göre ve Kuranda ''Evliyken zina edeni recm edin'' diye bir ayet olmadığına göre İslam'da recm yoktur. Zina'nın cezası Nur 2. Ayette bildirilmiştir.

Nur Suresi 2: ''Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüzer değnek vurun. Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah’ın dini(nin koymuş olduğu hükmü uygulama) konusunda onlara acıyacağınız tutmasın. Mü’minlerden bir topluluk da onların cezalandırılmasına şahit olsun.'

bilginbirey.com/2017/02/sunnilik-hakknd. . .
Mayıs 2017

Selman Karabulut bu yanıtı beğendi:

İş başvurusunda mühendislerin not ortalaması dikkate alınıyor mu?

Bu soruyu zamanında bizler de sorduk. 8yildir çalışan bir mühendis olarak şunu diyebilirim ki, not ortalaması için çalışmayın.Merak ettiğiniz için, gelismek için, hem kendine hem de ulkene faydalı olmak için çalışmak lazim . Başarı zaten gelir. . .
Mayıs 2017

Selman Karabulut bir yanıta alt yorum yaptı

Mesnevi Mevlana Celaleddin Rumi
  • 'Uçurtma Avcısı' ( bilindik bir kitap aslında.p. İlk defa bir kitap sonunda ağlamıştım)
  • 'Bütünün Bir Parçası' var bir de.

Kitaplar
  • 'Angela' nın Külleri' ( bu da bilindik oldu)
              Kitaplar


Mayıs 2016

Selman KarabulutOrganik Kimya konu başlığını takip etmeye başladı.

Organik Kimya

Organik kimya karbon temelli bileşiklerin yapısını, özelliklerini, tepkimelerini ve sentez yollarını inceleyen kimya dalıdır. Organik kimya...

Mayıs 2016

Selman KarabulutYabancı Dil Bölümü konu başlığını takip etmeye başladı.

Yabancı Dil Bölümü

Formatting of continuation data will be changing soon. To continue using the current formatting, use the 'rawcontinue' parameter. To begin u...

Mayıs 2016

Selman KarabulutLeonardo Da Vinci konu başlığını takip etmeye başladı.

Leonardo Da Vinci

YÖNLENDİR Leonardo da Vinci

Mayıs 2016

Selman KarabulutBilim Tarihi konu başlığını takip etmeye başladı.

Bilim Tarihi

Bilim ve teknoloji tarihi, Teknoloji, bilimin, pratik yaşam gereksinimlerinin karşılanmasına ya da insanın çevresini denetleme, biçimlendirm...

Mayıs 2016

Selman KarabulutUluslararası Ticaret konu başlığını takip etmeye başladı.

Uluslararası Ticaret

YÖNLENDİR Uluslararası ticaret

Mayıs 2016

Selman KarabulutEnglish konu başlığını takip etmeye başladı.

English

English may refer to something of, from, or related to England, especially: The English language English studies, the study of English la...

Mayıs 2016

Selman KarabulutSanat Tarihi Ve Arkeoloji konu başlığını takip etmeye başladı.

Mayıs 2016

Selman KarabulutKimyager konu başlığını takip etmeye başladı.

Kimyager

REDIRECT Kimyagerler listesi

Mayıs 2016

Selman KarabulutKimyasal konu başlığını takip etmeye başladı.

Kimyasal

yönlendirme Kimyasal (anlam ayrımı)

Mayıs 2016

Selman KarabulutFaydalı Besinler konu başlığını takip etmeye başladı.

Faydalı Besinler

Formatting of continuation data will be changing soon. To continue using the current formatting, use the 'rawcontinue' parameter. To begin u...

Mayıs 2016

Selman KarabulutYıldızlar konu başlığını takip etmeye başladı.

Yıldızlar

YÖNLENDİR Yıldız

Mayıs 2016

Selman KarabulutHristiyanlık konu başlığını takip etmeye başladı.

Hristiyanlık

YÖNLENDİRME Hıristiyanlık

Mayıs 2016

Selman Karabulutİkinci El (Araba) konu başlığını takip etmeye başladı.

İkinci El (Araba)

İkinci el değiminin karşılığı kullanılmış anlamını taşımaktadır. Bir objeyi bir kişi kullandıktan sonra bir başka kişiye devrettiğinde yada...

Daha Fazla

İlgilendiği KonularTümü

Genel Kültür (Muhabbet)

3680 Kişi   280 Soru

İş Hayatı

2456 Kişi   325 Soru

Girişimcilik

3695 Kişi   363 Soru

Kitaplar

3138 Kişi   269 Soru

Yabancı Dil

1039 Kişi   103 Soru

Matematik

716 Kişi   161 Soru

Dinler

1125 Kişi   329 Soru

İslam (İslamiyet)

567 Kişi   261 Soru

Felsefe

1945 Kişi   501 Soru

Yemek Kültürü

859 Kişi   86 Soru

Bilim

863 Kişi   286 Soru

Psikoloji

2910 Kişi   967 Soru

Zeka

905 Kişi   94 Soru

Türkiye

946 Kişi   375 Soru

Sağlık

1131 Kişi   1192 Soru

Yazarlık

352 Kişi   69 Soru

Ahlak Felsefesi

251 Kişi   49 Soru

Sosyoloji

587 Kişi   151 Soru

Mimari

196 Kişi   134 Soru

Dünya Tarihi

518 Kişi   116 Soru

Seyahat

468 Kişi   88 Soru

Sosyal Yaşam

547 Kişi   68 Soru

Hayatın Anlamı

514 Kişi   48 Soru

Meslekler

298 Kişi   149 Soru

Felsefi Düşünce

503 Kişi   72 Soru

Arabalar

700 Kişi   192 Soru

İnsan Psikolojisi

293 Kişi   64 Soru

Hastalıklar

432 Kişi   276 Soru

Yemek

347 Kişi   257 Soru

Resim

266 Kişi   53 Soru