Bilmek istediğin her şeye ulaş

Elektrik Elektronik Yüksek Mühendisi Serdar Tunçluer inploid.com'da 0 soru sordu, 0 soru yanıtladı ve 1 takipçisi var.

Ekim 2013

Serdar TunçluerArabalar konu başlığını takip etmeye başladı.

Arabalar

Araba (tekerlekli taşıt), yolcu ve yük taşımaya uygun tekerlekli, motorlu veya motorsuz hareket edebilen her türlü kara ulaşım taşıtı.

Ekim 2013

Serdar TunçluerWeb Tasarım konu başlığını takip etmeye başladı.

Web Tasarım

Web grafik tasarımı, grafik tasarım alanı ile yakın ilişkili bir konu olarak ele alınabilir ama kendi içerisinde ayrı bir dal olarak çok gen...

Ekim 2013

Serdar TunçluerWeb Yazılımı konu başlığını takip etmeye başladı.

Web Yazılımı

Web yazılımları, Web sitelerinin temelini oluşturan HTML programlama diline özellikler katmak için kullanılan yazılımlardır. Bu yazılımlar s...

Ekim 2013

Serdar TunçluerOptoelektronik konu başlığını takip etmeye başladı.

Ocak 2013

Serdar Tunçluer  yeni bir  gönderide  bulundu.

"Organics' Baby Kua"

VISION & MISION


Description of a project concept is a factor needing particular

focus from its entrepreneur.

Here, the role of specialized "brain staff"

created is to present this description up to the point it is well

understood.


Unfortunately, not all organic clothing carries a symbol that

will assure us of the organic credentials of the garments we buy. Though the

Organics Baby Kua have developed new standards for organic clothing. Under the

Tuncluer textil Association guidelines, clothes that display their symbol will

have met a number of rigorous standards, more details of which can be found on

our site.

An easy assumption to make is that, in general, 'natural' products

are necessarily better than synthetics. The reality is, surprisingly, quite the

opposite when it comes to the material used for ½ of the worlds fabric

requirements:

Cotton is almost exclusively grown using the most intensive

methods and accounts for a staggering one third of world pesticide use. More

than this, chemicals have to be used to scour off the fibres waxy outer layer to

allow dye retention, raw cotton is bleached white with chemicals like chlorine,

and cotton crops can be genetically engineered to resist the bollworm pest.

Conventionally produced it's a nasty product!

A small proportion of the

world's cotton crop is 'organic', meaning it is free of chemicals and

pesticides, or 'green' which generally means that no chemical finishes have been

used. Unbleached cotton may have been grown with pesticides so this label means

little else.


Dr.Serdar Tuncluer

*


TUNCLUER TEXTILE INCORPORATED


The Tuncluer textile was established in February 2006 with the

aim of producing %100 natural organic cotton fabric, and serving its textile

products which is weaved from these fabrics to its valuable customers.

The

Tuncluer® is a group company of Tuncluer Company which founded in 2000 by

Dr.Serdar Tuncluer . The Tuncluer which makes innovatory investments in all

subjects has entered the medical textile field with T.T.I® Textile. With a

past of 12 years and commercial experience of 100 years(Eren Tricot).


The Tuncluer textile aims at becoming one of the biggest

projects & producings on the world which these are 100% organics textile!

for new born babies and we just invent models to babies of the world (

Baby Kua haute couture ! ).  • -An ambition for the baby haute couture ,
  • -Visualize the tomorrow's model ,
  • -Don't let model pass by you ,
  • -Sense the model ,
  • -Be loved , be baby ,
  • -We just invent models /

    Tuncluer Textile Incorporated

Ocak 2013

Serdar Tunçluer  yeni bir  gönderide  bulundu.

Nano-Gro / Nanoteknolojik Organik Bitki Verim Geliştiricisi

 

Nano- Gro

Distribütörleri: Ürün verimini arttırmak, ürün kalitesinde yükselme ve ürünün bağışıklık sistemini geliştirmek gibi faydaları bulunan; devrim niteliğinde bir yaklaşımı, bir yeniliği ifade eden,

Nano-Gro

için 2007 yılı Kasım ayı içerisinde Amerika/Delaware’ de; Amerika Birleşik Devletleri sınırları dahilinde tek bir distribütörlük verilmiştir.

Agro Nanoteknoloji ile üretilen

Nano-Gro

’nun mucidi olan ve üreten firma, başlıca 6 ülkede önemli merkezlerini oluşturarak, distribütörlük anlaşmaları yapmıştır. Önemli merkezleri;

Türkiye , Miami, New York, Kanada, Rusya, İsrail, ve Moldova olup, distribütörlük anlaşması yapmış olduğu yerler; bazı Avrupa Birliği Ülkeleri, Rusya, Ukrayna, Çin, Jamaika, İsrail, Japonya, Moldavya ve ABD

olarak sıralanabilir.

Teknolojimiz, bitkinin büyüme sürecinde fiziksel olarak farklılık, verimlilik artışı, olumsuz atmosferik koşullara karşı direnç sağlama ve geliştirmek için etkili iletişim kanalları kullanmaktadır.

Her canlı organizmanın evrim yolu ile elde edilmiş olan bir savunma mekanizması bulunmaktadır. Olumsuz atmosferik koşullar ve suni faktörlerin yarattığı tehlike durumunda, bitkinin doğasında bulunan savunma mekanizması, tehlikeye karşı aktif hale gelmektedir.

 

Nanoteknoloji

ürünü olan,

Nano-Gro

içeriğinde bulunan sensörler, herhangi bir tehlike unsuru ortaya çıkmadan aktif hale gelerek devreye girerler. Uyarılan bitkinin, savunma mekanizması harekete geçer. Bitkinin biokütle ağırlığında ve çiçeklenme oranında artış görülür. Ayrıca bitkinin biyolojik sisteminin stres altına girmesi ya da stres algılaması durumunda, bitki, bünyesinde bulunan dişi cinsini daha fazla üreterek cevap vermektedir. Böylece bitkinin üreme kapasitesinde artış ve sürekliliği sağlanmaktadır.

Biyoaktif maddelerin farklı türde bitki ve tohumlar üzerindeki etkileri üzerinde, tarafımızdan araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırmalar, nanomol konsantrasyon çalışmalarında hangi maddenin daha iyi olduğunu anlamamızda, ayrıca

“Homeopathic Barrier”

kavramını geliştirmek ve izleyen süreçte hangi maddeyi kullanarak başarılı olacağımız hakkında rehberlik etmiştir.

 

Nano-Gro

’nun ardında bulunan teknoloji ile, doğal, basit ve düşük maliyetli bir yöntemle, sentetik kimyasal maddeler kullanılmadan tarımsal üretimde artış, dolayısı ile yüksek verim elde edilmektedir.

Nanomol Konsantrasyonu içeriğinde bulunan aktif maddelerin her biri su vasıtası ile bitkilere ve ya tohumlara geçtiği zaman, bir stres faktörünün varlığının farkına varır. Bu stres faktörü kesinlikle doğal ve hayali bir faktördür. Ancak bitki tarafından bir saldırı olarak algılanan bu durum, bitkinin kök hacminde ve uzunluğunda artışa yol açarak kendini gösterir. Buna ek olarak; bitkinin doğal yapısında mevcut olan

“endophytes”

miktarını ve sıra ile doğal atmosferik azot miktarını arttırmaktadır. Sonuçta ise, bir bütün olarak mahsul içeriğinde, genel biyokütle ve bitkisel protein sentezinin artışı söz konusudur.

Eylem Mekanizması ,

Maximum güç sağlayarak bitkinin büyümesi ve verim artışı sağlayan

Nano-Gro,

bir yağmur damlası boyutunda, “pelet” olarak adlandırılan granüllerden oluşmuş bir paketten oluşmaktadır. Son derece yoğunlaştırılmış özel formüle sahip, teknoloji ile şekil verilerek meydana getirilen

Nano-Gro,

kullanım yöntemi kolay, kullanıcıya maliyeti düşük, daha güçlü ve daha sağlıklı bitki oluşumunda son derece etkili bir üründür.

 

Nano-Gro

milyonlarca yıllık evrimleşme neticesinde, bitkinin kimyasal iletişim sürecinde izlenen yolda, geliştirilmiş tasarımı ile son derece önemli bir mesaj veren elçi konumundadır.

Nano-Gro

bitkinin kökleri ve tohumu ile temas ettiği zaman, bitki bir zorlama ya da baskıya maruz kalacağından, diğer bir deyişle stres altına gireceğinden emin olur. Bu bilinçle, bitkinin spesifik genleri tetiklenir. Tetiklenme, bitkinin doğurganlığını geliştirerek verime; süreç içerisinde bitkinin kendisini çürüme ve bozulma gibi etkenlere karşı koruyarak hızla gelişmesine yol açar. Faal olarak ilerleyen süreç içerisinde; meyve boyutunda olumlu değişiklikler, meyvenin içeriğinde bulunan protein ve şeker miktarının etkin olarak üretimi ve bitkinin bağışıklık sisteminin daha fazla güçle yanıt vermesi sağlanmaktadır.

Üstün niteliklere sahip olan

Nano-Gro

, bitkinin kendi yapısında mevcut olan; gelişim sürecinde oluşabilecek kayıpları tazmin etme potansiyelini motive ederek, bu potansiyeli en üst düzeye ulaşmasında avantaj sağlamaktadır.

Nano-Gro

organik bir ürün olup, tarımsal ürünün kalitesini ve verimini arttırmak, tarımsal ürünün bağışıklık sistemini güçlendirmek için tasarlanmıştır. Bitkiye büyüme sürecinde en yüksek potansiyeli kazandırma, olumsuz koşullara karşı en üst seviyede direnç sağlama ve maximum büyüme sağlayan doğal bir üründür.

Nano-Gro

bir katkı maddesi değildir ve bitkinin oluşum sürecinde yolunu değiştirmez. Ürün değerini arttırmak ve ya verimi arttırmak için herhangi bir kombinasyon ile kullanılabilir.

 

5 Temel Fayda ,

*Nano- Gro ile ortalama verim % 30 artacaktır ,

*Olumsuz meteorolojik koşullara karşı ürünün direnci artacak ve tarım hava koşullarına daha az bağımlı hale gelecektir

,

*Kullanımı basit olduğundan üretim ölçeği ne olursa olsun herhangi bir çiftçi tarafından kullanılabilir

,

*Suyu muhafaza edecek, üretimde düşük maliyet sağlayacak, gübre kullanımını azaltacak, verimi arttıracaktır

,

*Nano-Gro % 100 organik ürün üreticileri tarafından kullanılabileceği gibi, organik olmayan ürünlerin üretiminde de kullanılabilir ,

En Yüksek Potansiyel ,

Çevresel koşulların, hava koşullarının ve diğer stres faktörlerinin sebep olduğu kayıpları karşılayan mekanizma uyku halindedir. Bitkiden bitkiye farklılık gösterse de doğru yoldan sapma yoktur. Uyanan mekanizma, kabul edilebilir sınırlarda olan gerçek üretimi beklenen üretim ile eşleştirir.

Eğer stres faktörleri bitkiyi etkisi altına almaya başlarsa, sorumlu olan spesifik genler harekete geçerek tepki gösterecek, bitki türünü bir bütün olarak koruma altına alarak bitkinin verimini arttırmaya yardımcı olacaktır. Eğer stres devam ederse bitki tahammül eder ve beklenenden daha az verim verir. Stresin sürmesi halinde bitki tamamen yok olabilir.

Bir bitki üzerinde

Nano-Gro

uygulandığı zaman; stres altında bırakılan bitkideki, uygun genler

Nano Gro

’ ya inanarak stresle başa çıkmak için harekete geçecektir. Ancak formül, gerçek bir stres değil bir yanılsamadır. Çünkü

Nano-Gro

sadece bir bilgi taşıyıcısıdır. Bitki tarafından algılanan stresi yaratmaz ve bitki gerçek bir stres ortamı olmadan, daha fazla üreterek beklenen seviyenin üzerinde verim elde edilir.

Tunçluer Tekstil Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi

Ocak 2013

Serdar Tunçluer  yeni bir  gönderide  bulundu.

Tuncluer Textile International Industry & Trading Incorporated

 

WHAT IS ORGANICS BABY KUA


 

The term organic describes the products of

agriculture that use no pesticides or synthetic fertilizers. Organic

methods consider the whole

eco system and use natural techniques to

assist plant growth, repel pests and protect and encourage wildlife

habitats.

What is Organics Baby Kua

?

Organics Baby KUA is a clean, sustainable

alternative to conventional cotton. No toxic chemicals are used in processing

and manufacturing

of Organics Baby KUA products. It is

produced by farms where no synthetic chemical pesticides, herbicides and

fertilizers have been

used for at least three years. Instead of using

agricultural pesticides, beneficial organisms such as parasites and natural

enemies (

such as

ladybirds against aphids)

are used for insect management.

Why is Organics Baby

Kua ?

-As much as 60% of what we put on our skin is absorbed into our

bodies and new born babies are more at risk as their skin is 5

times thinner

-Avoids exposing the body to constant low levels of unnecessary

chemicals e.g. Sodium Lauryl Sulphate, parabens, chemical dyes etc.

Why is Organics Baby Kua ?

-Cotton grown naturally has

denser fibres producing cloth that is beautifully soft, more durable and holds

its shape better - even

when washed repeatedly ,

-

Organics Baby Kua

saves babies lives - No

pesticides, hazardous chemicals (

believed to cause up to a million cases

of poisoning

a year and 20,000 deaths) - so better for farming

communities

-No formaldehyde (used as a finish) which can

cause rashes, asthma etc - so better for those with allergies, asthma or

chemical

sensitivities - and means it smells cleaner too(!)

-No

nickel in the poppers which can cause skin rashes.

Facts about conventional cotton :

2.03 billion

uses pounds of synthetic fertilizers per year. Uses 25% of the world's

insecticides. Uses 84 million pounds of pesticides per

year

Source : Organic Trade

Association

Organic Standards :

 

The organic industry is working to ensure that the

highest standards are used behind the label "organics."

You

may be interested to know that the four principal

labels for cotton fiber

products are :

1. 100% Organic Cotton. This must

contain 100% organically produced cotton.

2. Organic Cotton. This must

contain 95% organically produced cotton.

3. Made With Organic Cotton. This

must contain at least 70% organically produced cotton.

4. Made With 100%

Organic Cotton. This must contain the percentage of cotton

advertised.

Daha Fazla

İlgilendiği KonularTümü

Elektronik Mühendisliği

314 Kişi   22 Soru

Elektrik Üretimi

110 Kişi   11 Soru

Elektronik Markaları

34 Kişi   9 Soru

Elektronik İmza

97 Kişi   3 Soru

Elektronik Cihaz

186 Kişi   11 Soru

Abtronic X2

39 Kişi   1 Soru

ELM 327

39 Kişi   1 Soru

Hidroelektrik Santrali

53 Kişi   2 Soru

Elektronik Güvenlik

94 Kişi   8 Soru

Tilter

24 Kişi   1 Soru

R2R

10 Kişi   1 Soru

IEEE

26 Kişi   0 Soru

Optoelektronik

9 Kişi   0 Soru

Web Tasarım

1236 Kişi   215 Soru

Arabalar

700 Kişi   192 Soru

Web Yazılımı

597 Kişi   238 Soru