Bilmek istediğin her şeye ulaş
Haziran 2014

Sevki Demir bir yanıt verdi.

Hz. Ali'nin dostlukla ilgili sözleri nelerdir?

1. "İmtihan etmek arkadaşlık olarak yeter. "
2. "Kötü arkadaşla oturmaktan sakın. Şüphesiz böyle bir kimse arkadaşını helak eder ve onu yokluğa sürükler. "
3. "Güzel muaşerette bulun, darlığa sabret ve kudretin olduğunda insaflı ol. "
4. "İnsanlarla onların seninle arkadaş olmasının sevdiğin şekilde arkadaş ol ki kendilerinden güvende olasın ve onlar da senden güvende olsunlar. "
5. "Sultanla korku içinde/ihtiyatla, arkadaşınla alçak gönüllülük ve güler yüzlülükle ve düşmanla da aleyhine hüccetinin tamamlanacağı şekilde arkadaşlık et. "
6. "Görüşü kabul gören ama ameli hoş görülmeyen kimseyle arkadaşlık etmekten sakın. Şüphesiz arkadaş, arkadaşıyla itibar görür. "
7. "Fasık, facir ve Allah'a karşı açıkça günah işleyen kimselerle arkadaşlıktan sakın. "
8. "Takva sahibi ve dindar kardeşinle arkadaş ol ki güvende olasın. Ondan doğru yola kılavuzluk dile ki ganimete eresin. "
9. "Yalancı insanla arkadaşlıktan sakın. Şüphesiz arkadaşlık etmek zorunda kalırsan sözünü doğrulama. Ama ona kendisini yalanladığını bildirme. Zira o dostluğundan el çeker, ama kendi tabiatını terk etmez. "
10. "Seni gafil ve haris kılan kimseyle arkadaşlıktan sakın. Şüphesiz böyle bir kimse seni yardımsız bırakır ve helak eder. "
11. "Fasıklarla arkadaşlıktan sakın. Şüphesiz kötülük kötülüğe katılır. "
12. "Fısk ehli kimselerle arkadaşlıktan sakın. Şüphesiz bir topluluğun yaptıklarından hoşnut olan kimse, onlardan biri gibidir. "
13. "En güzel ahlak arkadaşına ikramda bulunmak ve isteyene yardım etmektir. "
14. "Salah ve doğruluğun çoğu akıl ve zeka sahibi insanlarla arkadaşlık etmektedir. "
15. "Hayrın afeti kötü arkadaştır. "
16. "Arkadaşlık uzun sürdüğünde hürmet/saygı daha da güçlenir. "
17. "Eğer selamette olmayı seviyorsan, cahillerle arkadaşlıktan sakın. "
18. "Arkadaşlık güzel uyuşmakla devam eder. "
19. "Güzel arkadaşlıkla birliktelik çoğalır. "
20. "Aklın meyvesi iyilerle arkadaşlıktır. "
21. "Güzel arkadaşlık kalplerin sevgisini arttır. "
22. "En hayırlı seçim, hayırlı insanlarla arkadaşlık etmektir. "
23. "En hayırlı seçim hayırlı insanları sevmektir. "
24. "Arkadaşlık ettiğin en hayırlı kimse ilim ve hilim sahibi olanlardır. "
25. "Arkadaşlık ettiğin en hayırlı kimse, seninle kendisi arasında seni bir hakime muhtaç kılmayandır. "
26. "Arkadaşlık ettiğin en hayırlı kimse seni ahirete iştiyaklı kılan, seni dünyadan sakınmaya teşvik eden ve Allah'a itaat hususunda sana yardımda bulunandır. "
27. "İnsanlarla tanıdıkları şekilde muaşerette bulun ve onları bilmedikleri şeylerde kendi hallerine bırak. Onları kendilerine ve bizlere yükleme. Şüphesiz işiniz zor ve müşküldür. "
28. "İnsanlarla ahlakları üzere muaşeret edin, ama amelde onlardan ayrılın. "
29. "İnsanlarla öldüğünüzde üzerinize ağlayacak ve kaybolduğunuzda sizlere iştiyak duyacak şekilde muaşerette bulunun. "
30. "İnsanlarla dil ve bedenlerinizle muaşerette bulunun; kalp ve amellerinizle onlardan ayrılın. "
31. "Arkadaşlığın şartı az muhalefet etmektir. "
32. "Hayırlı insanlarla arkadaşlık, güzel kokuya estiğinde, güzel kokuyu yüklenen rüzgar gibi hayır kazandırır. "
33. "Kötü insanla arkadaş olan kimse ateşten bir parçadır. "
34. "Hikmet sahibi kimselerle arkadaşlık et, hilim sahibi kimselerle otur ve dünyadan yüz çevir ki yüce cennette sükunet edesin. "
35. "Kötülerle arkadaşlık, kötü kokuya estiğinde, kötü kokuyu yüklenen rüzgar gibi insana kötülük kazandırır. "
36. "Ahmak kimseyle arkadaşlık ruhun azabıdır. "
37. "Akıllı dostla birliktelik ruhun hayatıdır. "
38. "Kötülerle arkadaşlık iyi insanlara kötü zanda bulunmaya sebep olur. "
39. "Akıl ve din sahibi kimseyle arkadaşlık kur. Şüphesiz bu, arkadaşların en hayırlısıdır. "
40. "Arkadaşını çoğaltmak isteyen kimse nasıl olur da, faziletlerinden ganimet elde ettiği ilimleri kendisini hidayete erdirdiği ve arkadaşlıkları kendisini süslediği akıllı ve takvalı alimlerle arkadaşlık etmez, şaşarım. "
41. "Kalplerin imarı akıl sahipleriyle muaşerette bulunmaktadır. "
42. "Her arkadaşlıkta bir seçim (veya imtihan) vardır. "
43. "Güzel birliktelikte arkadaşlığa teşvik vardır. "
44. "İnsanlarla az muaşerette bulunmak dini korur ve insanı kötülerle arkadaşlıktan rahatlığa kavuşturur. "
45. "Kötü arkadaş, en kötü arkadaştır. Aşağılık hastalığı gizli bir hastalıktır. "
46. "İnsanlara ahlakları esasınca yaklaş ki belalarından güvende olasın. "
47. "Bir çok tanışıklıklar meşakkattir ve insanlarla muaşerette bulunmak fitneye sebep olur. "
48. "Kötülerle arkadaşlıktan çok yalnızlığı ünsiyet edin. "
49. "Ahmakla birlikte olunca, kötü kimseyle muaşeret ettiğinde ve zalimle bir muamelede bulunduğunda sakın, ihtiyatlı ol. "
50. "Arkadaşlık uzadıkça saygınlık güçlenir. "
51. "Muaşereti çok olan kimsenin sakınması az olur. "
52. "Akıllı insanlarla arkadaşlık eden vakarlı olur. "
53. "Arkadaşlığı güzel olan kimsenin arkadaşları çok olur. "
54. "Kötülerle arkadaşlık eden salim kalmaz. "
55. "Kötülüğü çok olanın arkadaşı güvende olmaz"
56. "Her şeyin bir afeti vardır ve hayrın afeti ise kötü arkadaştır. "
57. "Kötülerle muaşerette bulunan kimse akıl sahibi değildir. "
58. "Hiçbir şey iyilerle arkadaşlık kadar hayra davet edici ve kötülükten kurtarıcı değildir. "
59. "Cahillerle oturan kimse dedikodulara hazır olmalıdır. "
60. "Kardeşlerle güzel arkadaşlıkta bulunan kimse onlarla olan bağını devam ettirir. "
61. "Kardeşleri seçimde değerlendirmeyi öne almayan kimseyi aldanış kötülerle arkadaşlığa iter. "
62. "Arkadaşlığı Allah için olan kimsenin arkadaşlığı yüce ve sevgisi doğru/kalıcı olur. "
63. "Seninle nefsine karşı yardımcı olmak amacıyla arkadaşlık etmeyen kimseyle arkadaşlık etmek, eğer bilecek olursan bir vebaldir. "
64. "Kardeşlerle güzel arkadaşlık etmek imanın şartlarındandır. "
65. "Cahillerle arkadaşlık aklın yokluğundandır. "
66. "Kötülerle arkadaşlık kötü seçimdendir. "
67. "İyilere yakınlaşmak ve kötülerden ayrılmak güzel seçimdendir. "
68. "Hayırlı insanlarla arkadaşlık güzel seçimdendir. "
69. "Kötülerle arkadaşlık insanın yok oluşuna neden olur. "
70. "Hayrını engellemen, (insanları) senden başkalarıyla arkadaşlığa davet eder. "
71. "Cahillerle arkadaşlık en büyük belalardandır. "
72. "Aşağılık insanlarla arkadaşlık kınanmıştır. "
73. "İyilerle oturmak şerefe neden olur. "
74. "İnsanlara ahlakları üzere yaklaşmak, onların fesatlarından güvende olmaktır. "
75. "Kötülerle arkadaşlık denize girmek gibidir. Eğer boğulmaktan kurtulsa da korkudan kurtulamaz. "
76. "Dünya çocuklarıyla (ehliyle) oturmak insana imanı unutturur ve şeytana itaate sürükler. "
77. "Arkadaşlarla uyumluluk, birlikteliği devamlı kılar ve işlerdeki yumuşaklık, (işlerin) sebeplerini kolaylaştırır. "
78. "Aklı olmayan kimseyle arkadaşlık etme. "
79. "Ahmak insanlar arkadaşlık etme. Zira sana işlerini süsler ve senin de kendisi gibi olmanı ister. "
80. "Dünya çocuklarıyla (ehliyle) arkadaşlık etme. Zira eğer (mal açısından) azalırsan seni önemsemezler ve eğer (mal açısından) çoğalırsan sana haset ederler. "
81. "Aşağılık insanlarla fazla arkadaşlık etmeyin. Şüphesiz eğer yanında bir nimet olursa sana haset ederler ve eğer sana bir musibet yönelirse seni yalnız bırakırlar. "
82. "Aklını kaybeden kimseyle arkadaşlık etme ve aslı kendisini ihanet eden kimseye ihsanda bulunma. Zira aklı olmayan kimse kendisinden fayda beklediği yerde sana zarar verir. Aslı olmayan kimse ise kendisine iyilik edene kötülük eder. "
83. "Kötülüklerini unutmayan, ama faziletlerini ve yüceliklerini unutan kimseyle arkadaşlık etme. "
84. "Akıllı insana; alim olması, iyilerle arkadaşlığı çoğaltması, kötü ve facirlerle yakınlıktan sakınması yakışır. "
85. "Nefsinin salahını ve dinini korumayı isteyen kimseye, dünya çocuklarıyla (ehliyle) muaşerette bulunmaktan sakınması yakışır. "
Haziran 2014

Sevki Demir bir yanıt verdi.

Roman yazmanın temel kuralları nelerdir?

1- Yazmaya ne zaman başlayacağını bilmek,

2- Yazmaya nasıl başlamalısınız?

3- Motivasyonu korumak

4- Romanınızın basılıp yayınlanması

5- Romanınızın tanıtılması
Haziran 2014

Sevki Demir bir yanıt verdi.

Mevlana'nın dostluk üzerine sözleri nelerdir?

 • Sevgide güneş gibi ol, dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol, hataları örtmede gece gibi ol, tevazuda toprak gibi ol, öfkede ölü gibi ol, her ne olursan ol, ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol.
 • Sohbet vardır, keskin bir kılıca benzer; bostanı, ekini kış gibi kesip biçer. Sohbet vardır, ilkbahar gibidir. Her tarafı yapar, sayısız meyveler verir.
 • İhtiyat ve tedbir ona derler ki, kötü zannı gideresin, kaçıp kötülüklerden kurtulasın.
 • Seni dostundan ayıran sözü dinleme. O sözde ziyan vardır, ziyan!
 • Kim benlikten kurtulursa bütün benlikler onun olur.Kendisine dost olmadığı için herkese dost kesilir.
 • Nakışsız bir ayna haline gelir, değer kazanır. Çünkü bütün nakışları aksettirir
 • İyilik, hoşluk zamanında hepsi dosttur, eştir. Fakat dert ve gam zamanı Allah'tan başka kim sana dost?
Dost nasıl dosttur
Rey ve tedbir bakımından merdivene benzeyen, seni aklıyla her an irşat edip yücelten dost.
Sevilecek biri olmadığın zamanlarda bile Seni Sevmeli...
Sarılacak biri olmadığın zamanlarda bile Sana Sarılmalı...
Dayanılmaz olduğun zamanlarda bile Sana Dayanmalı...
Dost dediğin; fanatik olmalı;
Bütün dünya seni üzdüğünde Sana moral vermeli.
Güzel haberler aldığında seninle dans etmeli,
Ve ağladığında, seninle ağlamalı...
Ama hepsinden daha çok;
Dost matematiksel olmali;
Sevinci çarpmalı...
Üzüntüyü bölmeli...
Geçmişi çıkarmalı...
Yarını toplamalıi...
Kalbinin derinliklerindeki ihtiyacı hesaplamalı...
Ve her zaman bütün parçalardan daha büyük olmalı...
İşi bitince seni bir tarafa atmamalı...
Vazifesini tam yerine getirmemiş olanın vicdan yarasına ne mazaretin devası ne ilacın şifası deva getirmiş...
Aşk altın değildir, saklanmaz. Aşıkın bütün sırları meydandadır...
Haziran 2014

Sevki Demir bir yanıt verdi.

Bilim Kurgu nedir?

Bilim kurgu yakın ya da uzak gelecek ile ilgili öykülerin bugün olası olmayan bilim ve teknoloji unsurlarını kullanarak oluşturulmasıdır.
Mayıs 2014

Sevki Demir bir yanıt verdi.

Hangi arkadaşlık siteleri güvenilirdir?

Arkadaşlık sitesinin neyine güvenmek istiyorsunuz. Hiçbir arkadaşlık sitesi size güvenilirlik vermez veremez.sanal ortamda tanıştığınız bir insana nasıl güvenebilirsiniz ki?
Mayıs 2014

Sevki DemirSerhat Atılkan kişisini takip etmeye başladı

Serhat Atılkan, Blog Yazarı, @serhatatilkan

yuruyengemi.blogspot.com.tr

Her telden her yaşa uygun paylaşım...

Mayıs 2014

Sevki Demir bir yanıt verdi.

Sesleri huzur veren şarkıcılar hangileridir?

Loreena mckennitt
Sıla
Funda Arar
Yalın
Mayıs 2014

Sevki Demir bir yanıt verdi.

Takip ettiğiniz siteler nelerdir?

 • Gmail
 • Webrazzi
 • Facebook
 • Linkedin
 • Outlook
Mayıs 2014

Sevki Demir bir yanıt verdi.

Bilgisayar etiğini ülkemizde hangi kurum denetliyor?

TİB Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı...
Nisan 2014

Sevki Demir bir yanıt verdi.

Bazen internette dolaşırken karşıma gezinti.com tarafından bir güvenli internet daveti geliyor. Bu nedir? Ne işe yarar?

İnternet kullanıcılarının ilgilendiği alana göre reklam gösteren web sitesi.
Nisan 2014

Sevki Demir bir yanıt verdi.

Bilgisayarı kasmayan internet tarayıcıları nelerdir?

Deneyimime dayanarak şu anda chrome gayet kullanışlı diyebilirim
Nisan 2014

Sevki Demir bu yanıtı beğendi:

Ülkemizin eğitim sisteminde yapılan değişikliklerin köklü ve uzun ömürlü olamamasını göz önüne aldığımızda öğrencilerden başarılı olmalarını beklemek gerçeği yansıtır mı?

Tabi ki yansıtmaz. Ama öğrenciler şunu bilmeli; sen mühendislik okuyorsan, onbinler de okuyor. Sen öğretmenlik okuyorsan onbinler de okuyor. Bir bölümü bitirmen sana garanti iş demek değildir. Kendini geliştir. Rekabetin, torpilin, ayrımcılığın olduğu bu ülkede bir diploma sana yetmez. Okulda verilenle yetinme, söylenen gelecek planlarına inanma. Gerçekleri gör, sert rekabet olan bir arenaya çıkacaksın.

Ama bilginin, kültürün, uzmanlığın her zaman saygı getireceğini unutma. Hiçbir zaman öğrenmeden, gelişmeden durma. Kendini memur yapıp yatmaya programlama. Kendi işini kur, aranan adam ol. Bunlar için ne gerekiyorsa yap. Senden beklenen başarı okulu bitirmen ve gömleğini giyip masada düşük bir ücretle çalışman. Bunu kır, senin başarı ölçütün bu olmasın. Teknoloji öğreniyorsan burayı bırak, nerede iyi öğretiliyorsa oradan öğren. Geleceği öngör. Şimdiki 20.000 mühendis açığı gibi rakamlara bakma. Sen mezun olana kadar o eksik, fazlalığa dönüşebilir.

Anahtar kelimeler: bilgi, kültür, sürekli öğrenme, başarı çıtasını yükseltme.
Nisan 2014

Sevki Demir bu yanıtı beğendi:

Yazılım öğrenmeye nerden başlamak gerek hangi dillerle çalışmak gerekir öneriniz var mı? İyi bir yazılımcı olabilmek için bu konuda ne kadar süre çalışılmalı?

Yazılım diliyle programcılık öğrenmek çok zor ve gereksiz bir iştir. Ben mesela bu hatayı yaptım gerçi beni yönlendiren kimse yoktu, burda ise çok değerli arkadaşlar var o yüzden şanslısın. Şimdi bu işin ilkin mantığını öğreneceksin, mantığını bilip herhangi bir dili öğrenen programcı 3 ay içinde hiç bilmediği bir dili rahatlıkla öğrenebilir çünkü mantık üç aşağı beş yukarı aynıdır. O yüzden sana tavsiyem goo.gl/x61kk7 (Kerem Köseoğlu - Programcılık Mantığı)burdaki kitaptır. Kitaplar ve yazarları konusunda hatırı sayılır miktarda bilgim var ve bu kitap gibisi yoktur başlangıç için. Mantığı anlatırken aynı zamanda kodlarıda görürsün. Dört ayrı dilde yazmış örneklerini
Nisan 2014

Sevki Demir bir yanıt verdi.

Nisan 2014

Sevki Demir bir yanıt verdi.

En iyi fragman sitesi hangisidir?

En iyiler mi bilmem ama benim takip ettiğim siteler şunlar.
traileraddict.com
moviecities.com
1000films.com
fragman.web.tr
Nisan 2014

Sevki DemirBelgi Saygı kişisini takip etmeye başladı

Belgi Saygı, Oyuncu, @belgisaygi

Birşey diyeceğim. .. Ee şey.. Neyse ben, sanırım sss... Ya boş ver ya.. Nasılsın? Herşey yolunda mı?

Nisan 2014

Sevki DemirHakan Köse kişisini takip etmeye başladı

Hakan Köse, İnternet Girişimcisi, @hakank

Web Application Development, ASP.NET, C#, SQL Server, Web Design and some passion..

Nisan 2014

Sevki Demir  yeni bir  gönderide  bulundu.

Magazin

downmagaz.com/ bedava pdf magazin (ingilizce içerik)
Nisan 2014

Sevki DemirSerkan Kiose kişisini takip etmeye başladı

Serkan Kiose, Girişimci, @serkan

--

Daha Fazla