Bilmek istediğin her şeye ulaş

Sorgulamak Yasak, 

Filozof

Ben sorgularım! Çünkü tüm yasaklar bana yasak!

Aralık 2014

Sorgulamak Yasak bir yanıt verdi.

Tercih etme hakkınız olsaydı dünyada hangi canlı türü olmak istersiniz?

Tanrı olmak isterdim.

Şaşırmayın! O da bir canlı değil mi? Yeryüzü de dahil olmak üzere her yerde değil mi! Neden bir böcek, kuş ya da vahşi/evcil hayvan türü olmayı seçeyim ki? Tanrıdan neyim eksik?

Tanrı; versin elindeki yetkileri bana, şu kainatı ondan daha güzel yöneteceğimi ispat edeyim!

İnsanlık tarihine bakıldığı zaman iki önerme çıkar karımıza:

1. Tanrı için insanların böcek kadar değeri yok!

YA DA

2. Tanrı fazlasıyla başarısız bir varlık!

Her iki önermede de Tanrının, o makamı hak etmediğini anlıyoruz! Ve dolayısıyla Tanrı olmayı isteme hakkım bir kez daha gün yüzüne çıkıyor.
Aralık 2014

Sorgulamak Yasak  yeni bir  gönderide  bulundu.

Müslüman Savunma Sistemleri

Kuran'da 2+2=5 yazsaydı, bu ayeti ateistlerin hain saldırılarına karşı savunmak için Müslümanların verecekleri cevaplar:


"Çeviri hatasıdır"


"Arapcada bir kelimenin birçok manası vardır. 5'in manalarından biri de 4'tür, burada 4 anlamı kastedilmiştir"


"Peygamber efendimiz 2+2=4 şeklinde uygulamıştı, demek ki burada kastedilen 4'tür"


"Sen sayıları yaratan Allah'tan daha mi iyi bileceksin? "


"Dönemin şartlarında değerlendir. Eskiden araplar 2+2'nin 6 olduğuna inanıyordu, ayet o zaman için bir ilerlemedir"


"Allah katında 5, bizim için 4 gibidir"


"5 orada sembolik"


"İslam akıl dinidir, Kuranda yazmaz öyle bir şey. Hani nerde, ayet göster! "


"Evet, bu ayette anlayamadığın nedir? "


"İncilde de 1+1+1=1 deniyor, ama seni hiç onu eleştirirken görmedim? Nedir bu islam düşmanlığı? "


"Sinerji kavramı bundan 1400 yıl önce kuranı kerimde haber verilmişti. Hala mi inanmazsınız? "


"Ayeti cımbızlamışsın. Bir sonraki ayette -1 buyruluyor"


"Nüzul sebebi önemli. Rörörö kabilesinden biri oyoyoy kabilesinden bir kölenin kolunu bükmüştü, bunun üzerine ... "


"Katılmayabilirsin ama saygı göstermek zorundasın. Bu kadar insanın inancına yanlış dersen sonuçlarına katlanırsın"


"Biz sınırlı aklımızla anlayamayız. Sen sivrisinek yaratabilir misin? "
Aralık 2014

Sorgulamak Yasak bir yanıt verdi.

Semavi dinlerin hepsinde Tanrının dünyayı 6 günde yarattığı söylenir akabinde bir günlük tatil tahsis ettiği belirtilir. Müslümanlikta cuma Hristiyanlıkta pazar Yahudilerde c.tesi aslında 3 günlük tatili olduğu anlaşılmıyor mu?

Dinler ve çelişki... Bir elmanın iki ayrı yarısı!

Ruhsal ve duygusal evrimini tamamlama derdinde olan insanlığın yersiz korkularına bulduğu bir sığınaktan/kılıftan ibaret olan dinler; elbette çelişkiler, hatalar ve yanlışlar barındıracaktır. Her alanda en ağır şekilde evrimleşen insanlığın elinden, dilinden ve beyninden kusursuz bir yapıtın çıkmasını beklemek yersizdir.

Öncelikle şunu anlamak gerek. Evrende dinlerin bize tanıttığı gibi bir tanrı yok! Bunu; duygusal evrimini tamamlamada hızlı davranan ve dolayısıyla korkularının zincirini kıran ve sorgulama eşiğini atlayabilen her insan fark edebiliyor.

Eğer evrende bir "tanrı" varsa bile emin olunuz yeryüzünde ki dinlerin bizlere anlattığı modelden çok ama çok farklı! Peki bunu nereden biliyorum?

Çok basit. Her eser, sahibini yansıtır kuralını hatırlayalım. Bir tablo ressamını, bir yemek aşçısını tanıttığı gibi bu evren de -şayet varsa- yapıcısını, kurgulayıcısını, proğramlayıcısını tanıtır. Lütfen beni yanlış anlamayın! Bahsettiğim tanrı ne Yahudiliğin, Hıristiyanlığın ve İslam'ın tanıttığı tanrı modeline benzer ne de beşeri dinler kategorisine sokulan dinlerin empoze ettiği tanrı modeline.

İnsanlık tarihi boyunca bir dedikodu gibi yayılan ve her nesilde farklı bir yoruma bürünen tanrı modellerinin insan ürünü olduğu kuşkusuz. İnsan ürünü tanrının sorunuzda da yer verdiğiniz gibi insani özellikler taşıması hiç şaşırtıcı değil.

Ben şahsen -eğer bir tanrı varsa- o tanrının tanımlanamayacağını düşünüyorum. Onu bir tanımın içine sokmam mümkün değildir. Evrene baktığım zaman dinlerin bizlere dayattığı tanrıyı göremiyorum! Eğer bir tanrı varsa, insanlığı bir böcek kadar bile önemsemediği ortada!

Din adamlarının uydurdukları tanrı modelini kalıptan kalıba, tanımdan tanıma sokmaları ise çok gülünç! Özellikle İslam'ın dayattığı tanrı modeli yamalı bohça gibi.
Aralık 2014

Sorgulamak Yasak bir yanıt verdi.

Kuran-ı Kerim'in birçok meali var. Hangisi daha doğrudur okumak için?

Aslında bu soru, İslamcıların ve Müslümanların Kuran hakkında dile getirdikleri "evrensellik" iddiasını çürüten bir durumu deşifre etmektedir. Şöyle ki:

Dünya da hüküm süren İslamî mezhep, tarikat ve cemaatlerin her birinin kendisine ait mealleri mevcut. Bir İslami grup diğer İslami grubun mealini muteber kabul etmiyor! Bu bilinen bir gerçek. Bunun nedenini kendilerine sorduğunda aldığın cevap şu:

_ Kuran hiç bir dile tam olarak çevrilemez!

Müslümanların neredeyse tamamı bu fikri savunur! İyi de hani Kuran evrenseldi!

Bir başka dile tam olarak çevrilemeyen bir kitap nasıl tüm insanlığa hitap edebilir?

Eğer "Arap hocalar anlatır, insanlar da buna uygun yaşar" diyorsanız çok yanılıyorsunuz! Neden mi? Çünkü Araplar da Kuran konusunda kendi aralarında ittifak halinde değiller ki!

Hz. Muhammed'in ölümünden itibaren Kuran'da ki belli kavramların nasıl anlaşılacağı konusunda, cümle yapılarının nasıl olacağı konusunda çok ciddi tartışmalar çıkmış. Hepiniz "Yedi Kıraat" meselesini duymuşsunuzdur. Bu mesele, Kuran'ın Arap lehçelerinden ve okuyuş tarzlarından kaynaklanan farklı anlamlandırılması sorunu! Sahabe döneminde toplanan istişare heyeti "Yedi Kıraat" üzerinde anlaşmış ve bu kıraatlar dışındaki kıraatları "muteber" kabul etmemiştir!

Şimdi düşünün. 1400 yıldır bitmeyen kıraat tartışması. Harekelendirme işleminden kaynaklanan anlam kaymaları. Farklı yorumlamalar sebebiyle ortaya çıkan mezhepler! Lütfen, hangi evrensellikten bahsediyoruz?

Sorunuzun cevabına gelince:

Bütün mealler doğrudur. Sonuçta Arapça konusunda ihtisas sahibi insanlar oturup meal çalışması yapıyor. Problem mealcilerde değil! Farklı meallendirilmeye fazlasıyla müsait Kuran'da!

Kuran'ı mutlaka okuyun. Okudukça ne kadar yetersiz bir kitap olduğuna şahit olacaksınız.
Kasım 2014

Sorgulamak Yasak bu yanıtı beğendi:

Atatürk ilkelerine bağlı kalacağına namusu ve şerefi üzerine yemin eden bir kişi bu bağlılığı göstermezse sıfatı ne olur?

TBMM'yi mübarek Cuma günü, dularla ve halifeye sadakat sözleriyle açıp daha sonra "Din-Devlet ayrıdır" ve "Halifelik kalkmalı" diye hüküm verenin sıfatı ne ise o olur.
A. K. P.  (Adalet Ve Kalkınma Partisi)
Kasım 2014

Sorgulamak Yasak bir yanıt verdi.

Yeryüzündeki insanlarının %98 inin dini bir inanca sahip olduğu, %2 sinin ateist olduğu verilerini duyuyoruz. Ayrıca yeryüzünde çok meşhur olan, 'Din Savaşları' isimli konu mevcut. Eğer bu yüzdeler ters olsaydı (%98 ateist,%2 inanan), yeryüzünde ateist savaşları olmaz mıydı ya da daha mı az olurdu?

Savaşlarda dinin etkisi yadsınamaz. Ancak bazı Ateistlerin saplantı haline getirip dillerinden düşürmedikleri "Savaş = Din" retoriği de fazlasıyla abartılı.

Öncelikle doğanın yapısında ve dolayısıyla da insanın benliğinde mücadele zorunluluğu mevcut. Bunu görmeliyiz. Hayatta ve ayakta kalmak için tüm canlılar ve özellikle insan ciddi bir mücadelenin içinde. Kimi zaman yapılan mücadelenin şiddeti çok artmış ve "savaş" denilen acı gerçekle yüzleşilmek zorunda kalınmıştır.

İnsanlık tarihine bakıldığında "din" odaklı yapılan savaşların az "din" bahanesiyle "ekonomik" odaklı yapılan savaşların çok olduğu görülecektir.

Gerek Hristiyanların doğuya yaptığı akınlar; gerekse Müslümanların batıya doğru yaptığı akınların hiç biri "din" odaklı değildir. Karanlık çağın gariban Avrupalısı doğunun zenginlik efsaneleriyle gaza getirilmiş ve doğuya hücum etmesi sağlanmıştır. Çöllerin ortasında ömürleri hurma yiyerek geçen Müslümanları verimli arazileri fethetmeye yönlendiren şey de dinin bizzat kendisi değildir. Meselenin odağında "mide" kaygısı yer almaktadır.

Bugün Ortadoğu da yaşananların hangisi "din" odaklıdır? Filistin meselesi dini bir mesele midir? Devletleri olmayan Yahudilerin bu konuyu kompleks haline getirmesi ve Tevrat ayetlerini bahane ederek toprak mücadelesi vermelerinin neresi "din" odaklıdır? Aynı şekilde yaşadıkları toprakları koruma kaygısıyla hareket eden Filistinlilerin davası nasıl olur da "din" odaklı kabul edilebilir?

Afganistan, Irak başta olmak üzere, ABD/Rusya ortak yapımı Ortadoğu İşgalleri filminin ana fikri din midir yoksa enerji hattı mıdır?

Myanmar'da Budistlerin saldırılarının temelinde bile ekonomik kaygılar yatmaktadır.

Dinlerin tedavülden kalkması gerektiğini düşünen birisi olarak, savaşlar için esas sebebin "din" olmadığını ama dinin çok güzel bir bahane olduğu söylüyorum.
Kasım 2014

Sorgulamak YasakTevrat konu başlığını takip etmeye başladı.

Tevrat

Tevrat, Tora veya Pentateuk, (Arapça:تورة tawrat, İbranice: תורה Torah, Yunanca: Πεντάτευχος Pentatevhos), Tanah ve Eski Ahit'in ilk beş kit...

Kasım 2014

Sorgulamak Yasakİttihad-i İslam konu başlığını takip etmeye başladı.

İttihad-i İslam

İslam Birliği

Kasım 2014

Sorgulamak Yasakİslamcılık konu başlığını takip etmeye başladı.

İslamcılık

İslamcılık, Batılı güçlerin İslam dünyasına, özellikle askeri ve ekonomik alanlardaki meydan okuyuşunun hız kazandığı 18. ve 19. yüzyıl döne...

Kasım 2014

Sorgulamak YasakTeizm konu başlığını takip etmeye başladı.

Teizm

Teizm ya da Tanrıcılık, Tanrı'nın varlığını doğrulayıp insanlara din gönderdiğine inanan bir düşünce akımıdır ve bütün varlıkların yaratıcıs...

Kasım 2014

Sorgulamak YasakMusevilik konu başlığını takip etmeye başladı.

Musevilik

YÖNLENDİRME Yahudilik

Kasım 2014

Sorgulamak YasakDini Bayramlar konu başlığını takip etmeye başladı.

Dini Bayramlar

Formatting of continuation data will be changing soon. To continue using the current formatting, use the 'rawcontinue' parameter. To begin u...

Kasım 2014

Sorgulamak YasakSünnet (İslam) konu başlığını takip etmeye başladı.

Sünnet (İslam)

Sünnet - İslam peygamberi Muhammed'in davranışları ve herhangi bir konuda söylemiş olduğu söz (kavli), fiil (fi'il) ve takrirlerine verilen...

Kasım 2014

Sorgulamak YasakIŞİD (Irak Şam İslam Devleti) konu başlığını takip etmeye başladı.

Kasım 2014

Sorgulamak YasakBarnabas İncili konu başlığını takip etmeye başladı.

Barnabas İncili

Barnabas İncili, Roma Katolik Kilisesi tarafından yasaklanan incillerden birisi. Asıl adı Yusuf olan, İsa'nın öğrencilerinden Barnabas taraf...

Kasım 2014

Sorgulamak Yasakİlahiyat konu başlığını takip etmeye başladı.

İlahiyat

YÖNLENDİRME Teoloji

Kasım 2014

Sorgulamak YasakHadis Kitapları konu başlığını takip etmeye başladı.

Hadis Kitapları

Formatting of continuation data will be changing soon. To continue using the current formatting, use the 'rawcontinue' parameter. To begin u...

Kasım 2014

Sorgulamak YasakDini Ritüeller konu başlığını takip etmeye başladı.

Dini Ritüeller

Formatting of continuation data will be changing soon. To continue using the current formatting, use the 'rawcontinue' parameter. To begin u...

Kasım 2014

Sorgulamak Yasakİslam Tarihi konu başlığını takip etmeye başladı.

İslam Tarihi

İslam tarihi, İslam dininin 7. yüzyılda ortaya çıkışından ve İslam Devleti'nin kurulmasından başlayarak modern zamanlara kadar uzanan süreçt...

Kasım 2014

Sorgulamak YasakAgnostisizm konu başlığını takip etmeye başladı.

Agnostisizm

Agnostisizm, bilinmezcilik ya da bilinemezcilik;Teolojik anlamda Tanrı'nın varlığının ya da yokluğunun, bilimsel olarak da evrenin nereden t...

Daha Fazla

İlgilendiği KonularTümü

Dinler

1126 Kişi   329 Soru

İslam (İslamiyet)

567 Kişi   261 Soru

Hristiyanlık

29 Kişi   26 Soru

Yahudilik

15 Kişi   12 Soru

Dindarlık

84 Kişi   50 Soru

İnanç

239 Kişi   89 Soru

Ateizm

107 Kişi   45 Soru

Dini Bayramlar

21 Kişi   21 Soru

Hz. Muhammed

16 Kişi   10 Soru

Barnabas İncili

3 Kişi   2 Soru

Kuran-ı Kerim

189 Kişi   59 Soru

Din Felsefesi

281 Kişi   78 Soru

İslamofobi

11 Kişi   5 Soru

Dinsiz

9 Kişi   11 Soru

Dindar

10 Kişi   6 Soru

Fethullah Gülen

4 Kişi   4 Soru

Hadis

10 Kişi   10 Soru

Hadis Kitapları

8 Kişi   4 Soru

Dini Semboller

22 Kişi   9 Soru

Sünnet (İslam)

6 Kişi   4 Soru

Dini Ritüeller

13 Kişi   9 Soru

Dini Terimler

16 Kişi   8 Soru

Agnostisizm

13 Kişi   4 Soru

İslam Felsefesi

19 Kişi   8 Soru

İlahiyat

11 Kişi   10 Soru

İslam Tarihi

13 Kişi   15 Soru

Dinler Tarihi

29 Kişi   14 Soru

Müslümanlık

25 Kişi   59 Soru

Musevilik

9 Kişi   1 Soru