Bilmek istediğin her şeye ulaş

Mehmet Akhan, 

Amele

Amele Mehmet Akhan inploid.com'da 1 soru sordu, 1 soru yanıtladı ve 0 takipçisi var.

Haziran 2012

Mehmet AkhanDilek Sönmez kişisini takip etmeye başladı

Dilek Sönmez, inploider, @anketmatik

Haziran 2012

Mehmet Akhan  yeni bir  gönderide  bulundu.

Yeni kıdem tazminatı

1 Ocak 2012 – 30 Haziran 2012 tarihleri arasında uygulanmakta olan memuriyet aylık katsayı ve taban aylık katsayısı 1 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 29.05.2012 tarih ve 2012/01 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile yeniden belirlenmiştir. Buradan sonuçla kıdem tazminatı tavanı da değişmiştir. Şöyle ki; 1475 sayılı İş K.m.14/XIII hükmüne göre; “ancak, toplu sözleşmelerle ve hizmet akitleriyle belirlenen kıdem tazminatlarının yıllık miktarı, Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemez” denilmekte ve buna göre de 1 Ocak 2012 – 30 Haziran 2012 tarihleri arasında belirlenmiş olan kıdem tazminatı tavanı 1 Haziran 2012 tarihinden itibaren yeni katsayılara göre geriye doğru yeniden hesaplanmak durumundadır. Daha önceden eski katsayılara göre hesaplanan 1 Ocak 2012 – 30 Haziran 2012 tarihleri arasında belirlenmiş olan 2.805,04 TL olan kıdem tazminatı tavanı yeni hesaplamaya göre 2.917,27 TL olarak tespit edilmiştir.

Nisan 2012

Mehmet Akhan bir yanıta alt yorum yaptı

yanılıyorsunuz birbirlerine düşmeseler bile yetki devirlerini yeni kuşaklara aktarmada sıkıntı yaşarlar ve iletişim karmaşık hale gelir.

"Başkası sizin işinize sizin kadar sahip çıkmaz" der hep babam. 

Aile şirketi aile üyelerini birbirine düşürmediği müddetçe iyidir ve uzun ömürlüdür. :)

Nisan 2012

Mehmet Akhan bir yanıt verdi.

Daha Fazla

İlgilendiği KonularTümü

Doğa

70 Kişi   70 Soru

Tarım

65 Kişi   26 Soru