Bilmek istediğin her şeye ulaş

Suat Köroğlu,

Avukat

Hakkın dahi hakettiğince değer gördüğü hukuki düzen idealisti. Hukuki bilgi, tecrübe, deneyim ve yardımlar hakettiği değer karşılığında paylaşılır.

Ağustos 2016

Suat Köroğlu bir yanıt verdi.

Satıcı, taahhüt ettiği zaman ve yerde bir malın teslimini gerçekleştiremiyorsa (mal gelmemişse vs), alıcı bu durumu notere tasdik ettirebilir mi? Yani noter huzurunda "satıcı teslimi gerçekleştirememiştir" benzeri bir belge düzenlenebilir mi?

Bu belirttiğiniz durum ihtarname gerektiren bir mevzudan ibarettir. Noter kanalıyla gönderilen ve olayın gidişatını barındıran bir ihtarnameyi ilgili şahsa çekmeniz durumunda edimin ifa edilmemesinden kaynaklanan haklarınızı kullanacağınızı ihtaren bildirmeniz Hakkı'nızın ispatı için yerinde ve yeterli olacaktır. Karşı yan gerekli süre zarfında taahhüdünü ifa ettiğine yarar bilgi ve belgeleri ihtarnameye cevap şeklinde yine noter kanalıyla geri bildirime tabi tutamadığında ihtarnameniz ilgili dava sürecinde elinizde güçlü bir resmi belge olarak bulunacak ve belki de davayı kısa ve kesin bir şekilde çözüme kavuşturacaktır. Bu bağlamda ihtarnamenizin düzenlenmesi aşamalarının ve düzenlenme şeklinin oldukça önem arz ettiğini bilmelisiniz. Bu noktada hukuki yardıma ihtiyaç duyarsanız iletişime geçebiliriz. Kolay gelsin.
Ağustos 2016

Suat Köroğlu bir yanıt verdi.

Bir işletme karşı tarafa boş kağıda imza attırmıştır ve kişi daha sonra bu kağıdı yırtıp atmıştır. Kişi daha sonrasında işletmenin kendisine bizzat imzaladığı kağıdı verdiğini ve şahsının şirkete borcu olmadığını belirten bir belge imzalatmıştır. İmza paraf imza olmasına rağmen belge geçerli midir?

Öncelikle merhabalar. Uzun bir aradan sonra siteye ilk girişim sonrası ilk yanıtımı sizden yana kullanıyorum.
Şirket sorumluluğu için şirketi temsile yetkili şahsın imzası, şirketin belirleyici özelliklerini ve vergi numarasını da barındırır kaşesini taşıyan bir kağıdın olması durumunda, bahsi geçen şahıs şizofreni dahi olsa bu şirketin sorunu olmuş olur. Sonuç olarak bir şizofreniyi şirket temsilcisi olarak atamak herhangi bir suç oluşturmuyor. Sonuçlarına katlanmak da gerekir doğal olarak.
İnploide yazmayı bırakmamın sebeplerinden biri cevap yazarken soruyu hatırlamaya çalışmak adına herhangi bir aktivasyon yok. Sorunun gerisini hatırlayamadın mı kalıyorsun. Çözüm üretilmesini temenni ediyoruz.
Sonuç olarak kuru bir paraf imzadan sorumluluğu şirket adına doğurmak zor. Fakat imzayı atan yerine göre ilgili davada adli tıp kurumu imza sükülerleri karşılaştırma işlemine tabi tutulup şahsen sorumlu tutulabilir belli durumlarda.
Ocak 2015

Suat Köroğlu bir yanıt verdi.

Bir kurum size kötü hizmet sağladığında nereye şikayet eder, nasıl hakkınızı ararsınız?

Kurumun üst birimine, varsa halka ilişkiler departmanına şikayette veya belli bir talepte bulunabilirsiniz. Bu yollardan sonuç alamamanız halinde kurumun idari bir kurum olması halinde, idari müddetlere uyularak idare mahkemesine dava da açılabilir. Fakat bundan önce kurumun ilgili/ilişkili olduğu bakanlık il/ilçe teşkilatlarına şikayette de bulunabilir. Valiliğin illerde idarenin üst amiri olduğu hatırlanırsa, devlet idari birimlerinden olan bir kurum söz konusuysa bu şikayet valiliğe de yazılı veya yazılı hale geçirilmek üzere ilgili memura sözlü olarak da yapılabilir.
Ocak 2015

Suat Köroğlu bir yanıt verdi.

Komik, zeki, yakışıklı bir erkeğin en itici yönü nedir?

Bu sıfatların vermiş olabileceği özgüvenin kendisinde yeni sıfatlar türetmesi olabilir. Misal; patavatsızlık, egoist, umursamaz-iplemez vb. Bunlar da doğal ve vazgeçilmez iticilik halleri olarak kabul görür kanımca. :)
Aralık 2014

Suat Köroğlu bir yanıt verdi.

Siyaset okumak istiyorum kendimi nasıl geliştirebilirim?

Güzel, hoş, masumane ve genel şartlarda anlamlı da bir soru. Soruna cevaptan çok sana bi abi tavsiyesi olarak Türkiye şartlarında siyasetten uzak durmanı söyleyebilirim. Eleştrilen bir mevcudiyet varsa bunu yeni jenerasyonun değiştirme çabası içerisinde olması gerekmiyor mu diye düşünebilirsin. Haklı da olursun bu konuda. Fakat ülkemizde sorun sistemde ve sisteme entegre olabilmek için onurlu ve tutarlı insan tanımının dışında yaşamaya alışık olmak gerek malesef. Tabi bi okadar da vurdumduymaz... Kısacası tavsiye etmiyorum.
Aralık 2014

Suat Köroğlu bir yanıt verdi.

Taşıyıcı annelik hakkında dini, hukuki ve duygusal boyutları yorumlarsanız sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz?

Taşıyıcı annelik kurumu Türk tıp hukuku literatür kapsamına alınmamıştır. Bunun sosyolojik ve kültürel bir çok etkeni olduğu söylenebilir. Türk kültürel aile yapısının etkilerinden tutun, kukuki soybağı tespitine, medeni hukuğun soybağı ve aile birliğini korumaya yönelik diğer bir çok hükmüne kadar uzanan, toplumsal yaşayışca benimsemesi gereken ve henüz Türkiye'de benimsenmeyen alternatif çocuk sahibi olma yolu olarak özetlenebilir bu kurum. Tercih sebepleri ise, kadının doğurtkanlık özelliğinin olmaması veya bu özelliği olmasına rağmen vücut yapısının bozulmasından endişe duyulması denebilir. Tabi bu iki ihtimalle de birlikte bulunması gereken en önemli şık, başvuran kişinin varlıklı olması. Etikliği konusuna gelince, salt bir birey olarak baktığımda, pek adil ve insancıl bulmadığımı söyleyebilirim.
Aralık 2014

Suat Köroğlu bir yanıt verdi.

Kamuya açık alanda sevişmenin cezası nedir?

Sevişme cinsel ilişki boyutuna varmadığı ve aynı zamanda teşhircilik kapsamına girmediği sürece cezası yoktur.
Kasım 2014

Suat Köroğlu bir yanıt verdi.

İleri demokrasi ne anlama gelir? Demokrasiden farkı nedir? Hangi ülkelerde uygulanıyor?

Demokrasi terimi ülkemizde zaten gereğinden fazla yöne çekilip durulmaktadır. Demokrasiye bile tam tanımlama getiremiyenlerin ileri demokrasiyi hedeflemeleri bana göre samimiyetsiz ve söylemden ibarettir. Olumlu algılanan bişeylerin ilerisi her zaman daha iyidir ya hani, yedir yedirebildiğine... .
Kasım 2014

Suat Köroğlu bir yanıt verdi.

Gelişmiş, teknolojik ve zengin bir sanayi ülkesi olan İngiltere'nin kraliyet ailesinin bütçesi 126 milyon lira iken bizim fakir ülkemizin cumhurbaşkanlığı bütçesinin onun üç katından fazla 397 milyon lira olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Kapsamlı ve yerinde bir değerlendime için örneklerin fonsal aktarım kaynaklarının karşılaştırılması yerinde olacaktır. Fakat ülkemizde örtülü ödenek adı altında parasal aktarımların miktar, kapsam ve kaynağı değişebilmektedir. Bu bütçenin yüksek olmasına binaen bazı bakanlıklarda bütçe kısıtlamasına gidildiği de dillendirilmektedir bilindiği üzere... Tabi bu söylediklerim bilinen resmi açıklamaların bikaç bilgiyle yoğrulması. Olayın tamamen farklı amaçlarının olduğu, resmi açıklamaların safsatadan ibaret olduğu tabiki düşünülebilir... Asıl sorun düşünmek dışında ne yaptığımız?
Ekim 2014

Suat Köroğlu bir yanıt verdi.

Fuat Avni kimdir?

Kim olduğundan çok kim olmadığı konusunda eminim. Ben değilim :)
Ekim 2014

Suat Köroğlu bir yanıt verdi.

En çok merak ettiğiniz şey nedir?

Asıl yaradılış amacımız... Dinlerin yorumları pek tatminkar gelmiyor açıkçası
Ekim 2014

Suat Köroğlu bir yanıt verdi.

Kendi isteğiyle evinin tapusunu oğlunun üzerine yapan bir baba bir süre sonra vefat ediyor. Kardeşler o tapudan hak talep edebilir mi? Dava açılmasına gerek var mıdır?

Tapunun geçiş nedeninin ne olarak belirtildiği önem arz eder. Tapuda satış olarak görünüp aslında bağışlanmış ise ortada muvaza vardır ki bunun da iptal nedeni olduğu bilinmelidir. Diğer kardeşlerin hak iddia edebilmeleri, arada muvaza denilen danışıklı gizlenmiş bir olayın varlığına bağlıdır ve bunun dava edilip davanın lehlerine sonuçlanması mümkündür. Fakat baba o evlada bağışladığını tapu kaydına geçirmiş ve gerekli harç ve vergiler ödenmiş ise yapıcak herhangi birşey ya da iddia edilebilecek herhangi bir hak olduğu söylenemez. Tabi dava konusu taşınmazın aile konutu olarak kullanılan bir taşınmaz olması her aile bireyine tapu devir işleminin iptalini talep etme hakkı verir.
Ekim 2014

Suat Köroğlu bir yanıt verdi.

Hukuk okuyan birinin ileride iş bulma sorunu olur mu?

Olur. Fakülteyi besyo gibi okuyup sallantıda bitiren her öğrencinin fakülte sonunda iş sorunu olur... Ama bu demek değildir ki işsiz kalır. Hukuk fakültesi okumanın ayrıcalık olmaktan çıktığı günümüzde sadece fakülte bitirmek yetersiz. Vasıfsız mezun kaynıyor piyasa. Önerim mi? Bireysel uzmanlaşma çabasında bulunulmalı... .
Ekim 2014

Suat Köroğlu bir yanıt verdi.

Kişisel gizlilik artık 'geçmişte kalmış' bir tanım mıdır?

Hayır bir düşünce açıklamasıdır tanım değil. :). Sorunun kesin cevabı bu. Sorulmak istenen bu mu, o tartışılır... Cevaplara bakılırsa bu değil... .
Ekim 2014

Suat Köroğlu bir yanıt verdi.

Hayat size en çok neyi öğretti?

Hata yapmayı... Öğreti halen sürmekte :)
Ekim 2014

Suat Köroğlu bir yanıt verdi.

Maalesef arabamızı çaldırdık (dün Perpa taraflarında). Emniyete başvurduk ancak polisin çalınan aracı bulmak için nasıl bir arama yaptığını biliyor musunuz? Çalıntı araba ile genelde ne yaparlar?

Herhangi bi suça karışmadığı sürece devriye polislerinin çalıntı anonsuna göstereceği itinaya göre olumlu ya da olumsuz sonuçlanabilir. Aynı şekilde mobeselere takılması bile itinalı memuriyet gerektirir...
Ekim 2014

Suat Köroğlu bir yanıt verdi.

ABD'nin yargı sistemi nasıl işler? Sizce hukuk sistemlerinde açıklar var mı?

Abd de bildiğim kadarıyla içtihadi sistem uygulanıyor. Yani bir mahkemenin kararı belli koşullar dahilinde diğer mahkemelerin kararlarında etki gücüne sahiptir. Aynı zamanda adli/idari yargı ayrımı da yok. Tek bir yüksek yargı vardır. Yargıtay Danıştay ayrımı yok yani. Avukatların aktifliği ve ikna kabiliyetinin rolü daha etkili. Ayrıca yargıcın yanlız başına karar vermesi de söz konusu değildir. İstişari etkiye sahip bir juri de vardır. Kefalet ücretleri dava konusunun değerine göre hakim taktirince farklılık gösteriyor diye biliyorum. Califronia'daki idam konusuna gelince, eyaletlerin iç hukuklarının şekillenmesi kendi insiyatiflerindedir. Bu da demek oluyor ki iki eyaletin aynı suça farklı cezalar öngörmesi mümkündür. Tabi belli başlı suçlarda eyaletlerin ortak uzlaşısı sözkonusu olabiliyor. Soykırım, insanlığa karşı suçlar, cinsel suçlar vb.
Ekim 2014

Suat Köroğlu bir yanıt verdi.

Adli mahkemeler nelerdir? Adli mahkeme ne demektir?

Adli mahkemelerin görevi en basit haliyle eşitler savaşı olarak tanımlanabilir. Boşanma, miras paylaşımı, alacak verecek anlaşmazlığı vb... Özel hukuk davalarının tümüne yakını adli mahkemelerin görev alanındadır. Bu mahkemelerde karşınızda sizin gibi bir vatandaş, yerine göre eş, hasım vs vardır. Bir idari kurumun da yerine göre özel hukuk davasının tarafı olması söz konusu olabilir. Fakat idarenin eylem ve işlemleri genel kurallar gereği idare hukukuna yani idari yargıya dolayısıyla idare mahkemelerine tabidir
Ekim 2014

Suat Köroğlu bir yanıt verdi.

Sizce Davutoğlu IŞİD'e karşı savaşmak için ABD'nin Esad'a da saldırmasını neden şart koşuyor? ABD'nin Esad'la bir zoru olmadığı için bu, savaşa girmiyoruz anlamına gelebilir mi?

Bence olaya türkiye boyutundan bakılınca tamamen gelecek kaygısı... Sonuç olarak ABD bölgede bugün var yarın yok. Türkiye, en geniş sınır hattında kendisine diş bileyen bi yönetimi gayet tabi istemiyor. Büyük patronla hesapların iyi yapılması lazım o yüzden. Yarın bir gün belini doğrultmayı başarabilen bir Esat, geçmişin müdahalesini ne tür bi yoruma tabi tutar ve ne tür tavırlar takınır bilinmez. Üstelik müdahalecilerden biri hemen dibinde ve zamanında belini doğrultmaması için her türlü çabayı sarfetmiş Türkiye iken... Bunlar Davutoğlu'ca düşüncelerin yorumu. Türkiye için zaten risk batağı haline gelen Suriye'ye iktidarımız artık daha temkinli yaklaşıyor(!)... .
Daha fazla göster

En Beğenilen Yanıtları

Benzer Kişiler