Bilmek istediğin her şeye ulaş

2015 seçimleri sonrası (HDP'nin barajı geçemediğini varsayarsak) Türkiye'yi neler bekliyor?

T. C. Anayasası
175. MaddeAnayasanın Değiştirilmesi, seçimlere ve halkoylamasına katılma
(Değişik: 17.5.1987-3361/3 md.)
Anayasanın değiştirilmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte biri tarafından yazıyla teklif edilebilir. Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki teklifler Genel Kurulda iki defa görüşülür. Değiştirme teklifinin kabulü, Meclisin üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun gizli oyuyla mümkündür.
Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki tekliflerin görüşülmesi ve kabulü, bu maddedeki kayıtlar dışında, kanunların görüşülmesi ve kabulü hakkındaki hükümlere tabidir.
Cumhurbaşkanı Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları, bir daha görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderebilir. Meclis geri gönderilen Kanunu, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile aynen kabul ederse Cumhurbaşkanı bu Kanunu halkoyuna sunabilir.
Meclisce üye tamsayısının beşte üçü ile veya üçte ikisinden az oyla kabul edilen Anayasa değişikliği hakkındaki Kanun, Cumhurbaşkanı tarafından Meclise iade edilmediği takdirde halkoyuna sunulmak üzere Resmi Gazetede yayımlanır.
Doğrudan veya Cumhurbaşkanının iadesi üzerine, Meclis üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile kabul edilen Anayasa değişikliğine ilişkin kanun veya gerekli görülen maddeleri Cumhurbaşkanı tarafından halkoyuna sunulabilir. Halkoylamasına sunulmayan Anayasa değişikliğine ilişkin Kanun veya ilgili maddeler Resmi Gazetede yayımlanır.
Halkoyuna sunulan Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların yürürlüğe girmesi için, halkoylamasında kullanılan geçerli oyların yarısından çoğunun kabul oyu olması gerekir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların kabulü sırasında, bu Kanunun halkoylamasına sunulması halinde, Anayasanın değiştirilen hükümlerinden, hangilerinin birlikte hangilerinin ayrı ayrı oylanacağını da karara bağlar.
Halkoylamasına, milletvekili genel ve ara seçimlerine ve mahalli genel seçimlere iştiraki temin için, kanunla para cezası dahil gerekli her türlü tedbir alınır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Milletvekilleri Dağılımı
Parti AdıÜye Sayısı
Adalet Ve Kalkınma Partisi312
Cumhuriyet Halk Partisi125
Milliyetçi Hareket Partisi52
Halkların Demokratik Partisi 27
Bağımsız Milletvekili 13
Demokratik Gelişim Partisi1
Anadolu Partisi1
Elektronik Demokrasi Partisi1
Demokratik Bölgeler Partisi 1
Merkez Parti 1
Millet Ve Adalet Partisi1
Toplam535
Bu durumda meclisteki yüzdeler:
akape : %58
CHP : %23
MHP : %9
HDP: %5

Anayasa değiştirmek için gereken 3/5 oy sayısı 321

HDP barajı geçemezse, diyelim bir %8 oyla barajın altında kalırsa alması gereken 42 milletvekili dağıtılır, bundan 25 adetini akape alır ki bu da şu anki duruma göre 337 sandalye eder ki bu da anayasayı değiştirmeye yeterli olur. Akapenin yolunu belirleyen cumhurbaşkanı zaten amacın başkanlık olduğunu belirttiğine göre yeni anayasa başkanlığı içerecektir ve halk oyuna sunulacaktır. Halkın tutumunu da bildiğimize göre Türkiye gerçekten eskiye dönen yeni bir Türkiye olacaktır. Değişen çok şey olacağını sanmıyorum, zaten ülkemiz 13 senedir tek adam yönetimiyle yönetiliyor. Şu anda illegal olarak yapılan bazı şeyler artık legal olarak yapılacak ve baştakilerin suç dosyaları daha da kabarmayacaktır. Ben sayısal bir analiz yapmak istedim, politik ve sosyal açıdan durumun ne olacağını irdelemeyi de sizlere bırakıyorum.

kaynaklar:
tbmm.gov.tr/develop/owa/anayasa.maddeler...
tbmm.gov.tr/develop/owa/milletvekillerim. . .
  • Paylaş
2

Irfan Bahadır, Bu açıklayıcı yazınız için çok teşekkürler.

Şaman, Rica ederim, ben de merak ediyordum durum nedir diye, sayıları görünce benim için de durum açıklığa kavuştu.

AKP, HDP' nin milletvekili seçildiği yerleri alır. HDP de biz meclise sokmadınız biz de kendi meclisimizi kuruyoruz der.
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

202 Görüntülenme3 Takipçi2 Yanıt

Konu Başlıkları