Bilmek istediğin her şeye ulaş

5018 sayılı mali yönetim ve kontrol kanunu nedir?

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Ve Kontrol Kanunu

 

KANUN BİRİNCİ MADDESİ.

Bu Kanunun amacı, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve malî kontrolü düzenlemektir...

  • Paylaş
Bu kanun kamu kaynaklarının etkili,ekonomik ve verimli kullanılmasını amaçlar. Merkezi yönetim kapsamındaki tüm kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları,ve mahalli idarelerden oluşan genel yönetim kapsamındaki kamu dairelerinin mali yönetim ve kontrolünü kapsar.
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

831 Görüntülenme6 Takipçi2 Yanıt

Konu Başlıkları