Bilmek istediğin her şeye ulaş

5S yöntemi nedir? Nasıl uygulanır?

Endüstri mühendisliğinde 5 adımdan oluşan ve amacı çalışma ortamının organizasyonu,israfın yok edilmesi ve yeniden yapılandırma çalışmalarını kapsar.
  1. Adım: Sınıflandırma : Gereksiz olan malzemeler çalışma ortamından uzaklaştırılmalıdır.Fazla, zamanı geçmiş ve ne olduğu belirsiz eşyalara bir işaret koyarak sınıflandırılır ve toplanır.
  2. Adım:Sırala-Düzenle: Her şeyin bir yeri olmalıdır.Nesnelere kolay ulaşabilmeli ve operatörün fiziksel olarak zorlanmayacağı şekilde olmalıdır.
  3. Adım:Sil-Düzenle: Temiz olması gereken yer için bazı aşamalar vardır.Bunlar:temizlik seviyesinin tespiti,görevlendirme,metodlara karar verme,araçların temini,takip ve kontrol listeleri hazırlamak.Hedef ise bütün çalışma alanlarını temiz aydınlık tutarak çalışanların moralini yükseltmek.
  4. Standartlaştırma: Ulaşılan sistemin sürekli bir sisteme gelmesini sağlamak.
  5. Sahiplen-sistemi koru: Çalışmaların sonucunu her fırsatta anlatmak,örneklerle desteklemek ve korumak.
  • Paylaş
     İşletmeler, verimliliklerini arttırmak için işgücünden en iyi şekilde faydalanmak zorundadır. İşletmelerde ortaya çıkan işgücü kayıplarından bazıları, çalışma ortamındaki düzensizlikten kaynaklanan aramalar, kirliliğin sebep olduğu arızalar, arızaların ve kirliliğin sebep olduğu kalite kayıpları ve çalışma ortamındaki iş güvenliği risklerinden dolayı ortaya çıkan kazalardır. Düzensiz, dağınık, kirli ve iş güvenliği açısından riskli çalışma ortamı ve makinelerde sorunlar tespit edilemez ve iş gücü kayıpları kaçınılmaz bir şekilde ortaya çıkar. Sorunlar, normal ve anormal durumların tanımlandığı, iş güvenliği risklerine karşı tedbirlerin alındığı ve tüm bunların çalışanlara öğretildiği, düzenli ve temiz işletmelerde daha kolaylıkla tespit edilebilir. Bu tür işletmelerde ortaya çıkan sorunlar, herkes tarafından, kolaylıkla ve derhal fark edilebilir, çalışanlar dikkatlerini ve çabalarını sorun aramaya değil sorun çözmeye yoğunlaştırır, istenen malzemeye, ihtiyaç duyulduğunda, gereken miktar ve kalitede, kolaylıkla ve hızlı bir şekilde ulaşılabilir, aramalar olmaz, iş kazası sayısı sıfıra indirilmiştir, kimse kirliliğe ve dağınıklığa sebep olmaz, ama kirlilik ve dağınıklığı tespit ettiğinde derhal gerekli düzeltici faaliyeti başlatır, sorunlar ortaya çıkmadan önlendiğinden kayıplar son derece azalmıştır ve işyeri, müşterilere gururla gösterilebilecek bir görünümdedir. 
     5S, temizlik, düzen ve iş güvenliğini kurumsallaştırarak ve bu konularda çalışanların bilinçlenmesini sağlayarak, yukarıda sayılan kazanımları elde etmiş ve sürekli iyileştirmeye açık bir sisteme sahip işletmeler oluşturmayı hedefler. 5S çalışmaları, çalışanlarının katılımlarını arttırır ve önleme anlayışının yerleştirir. 

ADIM ADIM 5 S

1)SEIRI (Sınıflandırma) :

Gerekli ve gereksiz malzemelerin tasnif edilmesidir. Gereklilerin kolay ulaşılabilecek bir yerde bulundurulması, gereksizlerin ise hemen atılması / uzaklaştırılmasıdır.

2)SEITON (Düzenleme) :

Malzemelerin gerektiğinde kolayca ulaşılabilecek pozisyonda yerleştirilmesidir. “ İlk giren ilk çıkar “ (FIFO) ilkesi çok önemlidir. Saha, malzeme ve raflar etikenlendirilir. Değişimlerde yalnız değişim malzemesi taşıyan özel arabalar kullanılır. Dolap düzeninden, açık raf düzenine geçmek hedeflenmektedir. Kullanılan bir malzeme mutlaka yerine konulmalıdır.

3)SEISO (Temizlik) : 

İşyerinin kir ve tozdan arındırılmasıdır. Zemin, koridor ve makina çevresi kontrol edilir. Yağ, kir, toz var mı? Makina kontrol edilir, kirli bir kısmı var mı? Su, hava, yağ, hatları yağlı ve kirli mi? irdelenir ve temiz olması sağlanır.

4)SEIKETSU (Standartlaşma) :

İlk 3 S’ i sağladıktan sonra sıra temizlik ve düzeni sürdürecek bir sistem geliştirmeye gelir. Bunun için; çalışma sahası bölgelere ayırılır, sorumluluklar ve kontrol noktaları belirlenir. Bu noktada makinalardan çıkan artıkları doğrudan toplayıcılara yönlendirecek mekanizmalar oluşturulur.

5)SHITSUKE (Eğitim ve Disiplin) :

Temizlik ve düzen konusunun topluca inanarak sahiplenilmesidir. Kuralları çoğunlukla çalışanlar koymalı ve bu kurallar eksiksiz uygulanmalıdır. Tüm çalışanların temizlik ve düzen konusunda yapılacakiyileştirmelerin bizzat içinde olması sağlanarak, keyifle, çalışılacak bir işyeri beraberce yaratılmalıdır.
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

4092 Görüntülenme5 Takipçi2 Yanıt