Bilmek istediğin her şeye ulaş

6762 Sayılı mülga TTK'ya göre; Limited şirketlerde hisse devri ve tescil işlemleri hangi sırayla oluyor (hisse devri sözleşmesi, ortaklar kurulu kararı vs.)?

6102 sayılı TTK limitet şirket hisselerinin devrinde mülga 6762 sayılı TTK’den farklı düzenlemeler getirmiştir.

Hisselerin devir şekli her iki kanunda da aynıdır. 6102 sayılı TTK’nin 595 inci maddesine göre; devir işlemleri yazılı şekilde yapılır ve noterce onanır. Aynı şekilde 6762 sayılı mülga TTK’nin 520 inci maddesi devirlerin yazılı şekilde yapılmasını ve noterden onaylanmasını öngörmektedir.

Devir işlemlerinin onanması

Mülga TTK’nin 520 inci maddesine göre devir işlemlerinin geçerlik kazanması devrin şirkete bildirilmesi ve ortaklar pay defterine kaydedilmesi ile mümkündür. Hisse devirlerinin pay defterine kaydı içinse ortakların dörtte üçünün onayı gerekir. Dört üçün aynı zamanda sermayenin de dörtte üçünü temsil etmesi gerekir.

Yeni TTK’nin 595 inci maddesi ise hisse devirlerinin onayında eski TTK’den ayrılmaktadır. 595 inci madde hisse devrinin onayını ortaklar kurulunun kararına bırakmıştır. Hisse devirlerinin onayı olağan kararlardan olduğu için yeni TTK’nin 620 inci maddesine göre toplantıda hazır olanların salt çoğunluğunun oyu yeterlidir.

Hisse devrinin pay defterine kaydı

Eski TTK’nin 520 inci maddesi hisse devrinin geçerli olması için pay defterine kaydedilmesini öngörmektedir. Yeni TTK’de ise böyle bir koşul yoktur.

595 inci maddeye göre; şirket sözleşmesiyle hisse devirlerinin düzenlenmesi

Yeni TTK’nin 595 inci maddesine göre; şirket sözleşmesinde hisse devirlerinin ortaklar genel kurulunca onanması koşulu kaldırılabilir.

Hisse devrinin yasaklanması

595 inci maddeye göre şirket sözleşmesi ile hisse devri yasaklanabilir.

Hisse devrinin onayı

Şirket sözleşmesinde aksi öngörülmemişse ortaklar genel kurulu sebep göstermeksizin hisse devrinin onayını ret edebilir.

Sonuç olarak 6102 sayılı TTK, mülga 6762’ye göre hisse devirlerini basitleştirmiştir. 6762’de ortakların sayı ve sermaye olarak dörtte üçünün onayı ön görülürken 6102 sayılı yeni TTK ortaklar genel kurulunda temsil edilenlerin salt çoğunluğu yeterli görmüştür. 6762, hisse devirlerinin pay defterine kaydını öngörürken 6102’de böyle bir koşul yoktur.


kaynak: adaletbiz.com/yeni-ttk/limited-sirket-hi... .
  • Paylaş
1

Mesut Öcal, Teşekkür ederim cevapladığınız için bunlar yeterli fakat benim aradığım başka bir husus da var. elimizde 3 argüman var; 1.hisse devir ve temlik sözleşmesi 2. noter tasdik belgesi 3. hisse devrine yönelik ortaklar kurulu kararı. olay 2007'de gerçekleşiyor yani eTTK'nın kapsamında. bu 3 argümanın sıralaması nedir?

LTD şirketlerde hisse devri noterde devir sözleşmesi düzenlenerek yapılır. Devir sözleşmesi ortaklar kurulunca kabul edilir, pay defterine işlenir ve Ticaret sicil müdürlüğüne tescil ve ilan ile prosedür tamamlanır.
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

256 Görüntülenme3 Takipçi2 Yanıt

Konu Başlıkları