Bilmek istediğin her şeye ulaş

Adalet mülkün temelidir sözü neyi ifade eder?

Bu sözün Arapça aslı “El-‘adlü esâsü’l-mülk”tür. Türkçede ‘mülk’ kelimesi “Mahkeme kadıya mülk değil” deyiminde olduğu gibi genellikle taşınmaz (gayrimenkul) anlamında kullanılır. Oysa Arapçada devlet, düzen, ülke, egemenlik, iktidar, saltanat anlamlarına da gelir. Dolayısıyla “Adalet mülkün temelidir” sözüyle kastedilen şey şudur: “Devletin veya düzenin esası adalettir.”
  • Paylaş
Bu söz, devamlılığı hedefleyen bir ülkeyi tamamen açıklamaktadır. Sözde geçen mülk kavramı, kuşkusuz ki devlet anlamına gelmektedir. Devlet, bireylerden yani toplumdan oluşan bir bütündür. Bu toplumdaki her ferdi aynı inanç, düşünce, felsefeyi paylaşması beklenemez. Çünkü her insanın tercihi, zihni, yetişme şartları kısacası her şeyi hemen hemen farklıdır. Tek ortak nokta ise kimsenin kendisi için adaletsizlik istememesidir. Bu kadar kalabalık bir nüfustan oluşan dünya devletlerinde, toplumun ve dolayısıyla ülkenin bir arada kalmasını sağlamak için onlara eşit ve adil davranılmalıdır. Adaletin olmadığı bir toplumda saadet kesinlikle olmaz ve kaos hüküm sürer. Böyle bir devletin de devam etmesi imkansızdır. Ancak adalete dayalı bir yönetim sistemi, o devleti yaşatacaktır.
  • Paylaş
Mülkü olanı korurum demek
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

394 Görüntülenme4 Takipçi3 Yanıt

Konu Başlıkları