Bilmek istediğin her şeye ulaş

Adi şirket bir tüzel kişi midir?

Tüzel ve gerçek kişi kavramını biraz açarak cevaplarsam sanırım daha faydalı olur, tuzel kişilik şirketin ortaklarının sorumluluğunun şirketteki payları kadar olduğu ve bir sınırı olduğu anlamına gelir. Yani bur şirketin %20 sine sahip bir ortak sermayenin toplamının %20 si kadar sorumludur, bu da şirketin varlığı borcu karşılamadığı durumda devreye girer çünkü tuzel kişilik kanun önünde canlı kabul edilir. Tuzel kişiliğe haiz işletmeler de muhatap her ne kadar şirket ortak yada yöneticileri gibi gözükse de aslında onlar işletmenin duyu organlarıdir. Yapılan tüm ticari işler şirketin işidir bu bağlamda ortaklar gibi sirkette karin tamamını sermayeye dahil eder cari dönem sonun da net kar ortaklara şirket payı olan yedek akçe ayrıldıktan sonra ortaklık payları oranin da dağıtılır ve vergiye tabidir.

Gerçek kişiler ise ticari faaliyetlerden sınırsız sorumludur. Yani şirketin tüm kar ve zararı şirket ortaklarına aittir ve ortaklar sermayeye bakılmaksızın tüm mal varlıkları ile sorumludur. Tüzel kişilerden icra yolu ile ortağın şahsi malı olan evini alamazsınız yani ama gerçek kişiden alırsınız. Kanun adi şirketleri bu kapsamda tutar ve tüzel kişi olarak görmez.
  • Paylaş
Adi şirket; ticari şirketlerin aksine bir tüzel kişi değildir. Bu sebeple; adi şirketin tüzel kişiliğin sonuçları olan bağımsız bir ticaret ünvanı, vatandaşlığı, ehliyeti, malvarlığı ve ikametgahı yoktur.
  • Paylaş

Adi şirket tüzel kişiliği bulunmayan bir şirkettir.Bu nedenle adi şirket hak ve borçlar edinemez,hak ve yetkileri de kullanamaz.Yine bu sebeple adi şirketlerin iflası istenemez.

  • Paylaş

Evet tüzel kişidir.

  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

1344 Görüntülenme6 Takipçi4 Yanıt