Bilmek istediğin her şeye ulaş

Adolph Wagner'in 'Kamu faaliyetlerinin sürekli genişlemesi kanunu' geçerliliğini korumakta mıdır?

Wagner, “kamu harcamalarının artış kanunu”nu ilk kez ortaya koymuştur. Buna göre, gayri safi milli hasıladaki artış, kamusal hizmetlere olan talebi kendisinden daha fazla artırır. Yani gayri safi milli hasıla içerisinde devletin payı olan kamu harcamaları, bireylere düşen paydan daha fazla olmaktadır. Bu durum daha çok gelişmek olan ülkelerde görülür. Wagner'in bu teorisi Türkiye'de hala geçerlidir. Devletin yeni hizmetleri ifa etmesi ve aynı hizmetleri daha yüksek standartlarda ifa etmesi devletin payını arttırmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde de yeni hizmetler oluştuğundan, bu kanun onlar için hala geçerlidir.
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

797 Görüntülenme4 Takipçi1 Yanıt

Konu Başlıkları