Bilmek istediğin her şeye ulaş

Ahi Evran kimdir?

 • Ahilik Teşkilatı'nın kurucusudur. 32 çeşit esnaf ve sanatkârın lideri, Türk filozoftur. Ahilik,Türklerin Islamiyet'i topluluk halinde kabul ettikleri yıllarda , Türk örf ve adetleri ile İslam inancini kaynastirmak amaciyla gelistirilen bir düsünce sistemi ve tarzini benimseyenlere de "ahi" denilmektedir.
 • Ahi Evran Azerbaycan'ın Hoy kasabasında doğmuştur.
 • Herkesin korkup kaçtığı evran denen büyük bir yılanın onu görünce sakinleşmesi ve itâat etmesi dolayısıyla "Evran" diye anılmıştır.
 • ilk eğitimini Azerbaycan'da doğum yeri olan Hoy'da aldıktan sonra Maveraünnehir ve Horasan’a giderek orada ünlü alimlerden Fahr-u-d-din Razi'nin derslerini takip etmiştir .
 • Bir Eş’arı kelamcısı olan Raziden, Hükema Felsefesini ve Kuran-ı Kerim tefsirlerini öğrenmiştir.
 • Ahî Evran yaptığı vaazlarla halkı aydınlatmış, özellikle esnafa İslam’ı anlatarak nasihatlerde bulunmuştur.
 • Kayseri’ye yerleşen Ahî Evran debbağlık (dericilik) yapmıştır. Kayseri’nin Moğollar’ın eline geçmesiyle beş yıl tutuklu kalmıştır. Serbest kalınca önce Denizli, sonra da Konya’ya gitti. Oradan da Kırşehir’in Gülşehir ilçesine yerleşti. Burada halkı aydınlatıcı vaaz ve nasihatlerde bulundu.
 • Nüfusu yoğun yerleşim yerlerinde esnafların sohbet edecekleri, görüş alışverişinde bulunacakları misafirlerin konaklayabileceği dergahların kurulmasını sağladı.
 • 1205 yılında Kermani nin kızı Fatma Bacı ile evlendi. Ahiliğe kadınlar giremediği için Fatma Bacı da Bacıyan-ı Rum (Anadolu Kadınları) teşkilatını kurmuş ve Kadın Ana olarak tanınmıştı.
 • 1 Nisan 1261 yılında 92 yaşında Kırşehir’de vefat etmiştir. Türbesi Kırşehir’dedir.
 • Ahi Evran'ın eserlerinden bazıları şunlardır:
Matali ül-iman,
Menahıç-i Sayfı,
Tabsirat ül-mubtedi ve tezkireti ül-müntehi,
Yezdan-şinaht,
Murşid ül-kifaye,
Ağaz u encam,
Medh-i fakr u zemm-i dünya,
Risale-i Arş,
Mukatebat beyine Sadr ud-Din el-konevi,
Cihad-name

Ahi Evren Türbesi

Ahi Evran

 • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

609 Görüntülenme2 Takipçi1 Yanıt