Bilmek istediğin her şeye ulaş

Ahilik teşkilatı nedir?

Ahilik, 1200 yıllardan 1400'lü Osmanlı dönemlerine kadar süren bir tarikattır aslında. Lütfen burada, TARİKAT kelimesini, gerçek anlamda yorumlayınız. Tarikat, bir ideal uğruna seçilmiş bir yoldur. Kurucusu Ahi Evran 'dır. Ahi Evran kendi mesleği olan debbağlık dalından başka 32 çeşit esnaf ve sanatkarın lideri olmuştur. Ahi Evran'ın Anadolu'da kurduğu Ahilik teşkilatının asıl amacı ilim ve bilgiyi insanlığın hizmetine sunmaktı. Türkler, Anadolu'ya yerleşirken dönemin bilim adamlarının önerisinden hareketle pozitif ilimlerin gündelik hayatta kullanılabilmesini ve insanların da bundan faydalandırılmasını ön görmüşlerdir.


İlmin tekniğe uygulanmasına örnek olarak: Cizreli İsmail B. Rezzaz isimli bilim adamının kitabında birçok otomatik makinenin projelerinin çizildiği ve tariflerinin yapıldığı, hatta bazı projelerinin uygulandığı bilinmektedir. Bu makine ve robotlara örnek olarak: Su saati, otomatik musluk, el yıkama ve abdest alma esnasında kendiliğinden su döken makine, kendi kendine müzik çalan makine, otomatik su tulumbaları, su fışkırtan fıskiyeler, şifreli anahtarlar, değişik hareket yapan robotları görmekteyiz. Teknolojinin üretime uyarlanışının ilk örnekleri olan bu buluşlara Ahi Evran önem vermekte idi.

Son olarak bir Ahinin 180 tane erdemi olması gerektiği söylenir. Bunu günümüze uyarlarsak gerçekten çok ama çok büyük bir olaydır bu. Dünyada eşine az rastlanan bir olaydır. Günümüzde hedefimiz yarı yarıya bile olsa dünya şimdiki gibi olmazdı.


Bu arada yazdıklarım ahilik için çok ama çok az bilgilerdir. Lütfen detaylı bilgi için: ahilik.net
  • Paylaş
Kulaktan dolma, hafızdan yanılma rivayetlerle aktarıyorum: Kurucusunu Nasreddin hoca olarak bildim. Şemasını çiftçi, zenaatkar, tüccar, asker silsilesi ile gördüm. Sebebi hikmetini terazinin dengesinde aradım.
  • Paylaş
Şimdiki Esnaf ve Zanaatkar Odasının daha ayrıntılı ve ciddiye alınan hali olarak düşünülebilir.
  • Paylaş
Ahilik teşkilatı osmanlı devletinin kurmuş olduğu esnaf birliği/lonca teşkilatı. Burda hem ticaret yapılır hem de öğrenim görülürdü. Bu teşkilatın önemli olmasının sebebi de osmanlı islam dininin yaygınlaşmasını ticari yollarla da sürdürüyordu. Böylece hem ticareti hem de tebliğ görevini yerine getiriyordu. Ahi teşkilatında herkes güvenilir, hoşgörülü, eğitimli, bilgin ve dindar kimselerden seçilirdi.
  • Paylaş