Bilmek istediğin her şeye ulaş
Günümüzde çokça tartışılan bir kavramdır. Bu tartışmaların temelinde yatan sebep ise bilgisizliktir. Kavramın etimolojik kökenini bilmemekten kaynaklanan tartışmaların neredeyse tamamı dönüp dolaşıp "cinsellikte" tıkanır kalır.

Öyleyse her şeyden önce
"ahlak" kavramının ne demek olduğunu anlayalım:

Günümüzde, Yunanca kökenli "etik" kavramı ile değiştirilmeye çalışılan "ahlak " kavramı, Arapça bir kelimedir.

Kelimeyi lengüistik açıdan incelemeyi bir kenara bırakıp, semantik açıdan ele aldığımızda,
bu kavramın "yaratılıştan getirilen ve fıtrat tarafından özümsenen özelliklerin bütünü" anlamına geldiğini görmekteyiz.

Dolayısıyla "insan ahlakı" doğuştan getirilen tüm özellikler ile insan tarafından özümsenen tüm yaşamsal tecrübelerin, insanın ruhunda birleşip eriyerek, iyi ve kötü yönleriyle dışa yansımasıdır.

Toplum ahlakı ise bu durumun kitlesel olarak ortaya konmasından başka bir şey değildir.


Bireysel ve toplumsal ahlakın ana kaynağı -bu kavrama göre- Allah'tır. Ahlak kuralları; Yaratıcının insan için belirlediği sınırların, insan tecrübesi ile çeşitlenmişŸ ya da kokuşmuşŸ halidir...

Not: "Etik" kavramı, "ahlak" kavramını tam olarak karşılamaz.
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

255 Görüntülenme2 Takipçi1 Yanıt

Konu Başlıkları