Bilmek istediğin her şeye ulaş

Ahlaksız olan: Devletçiliktir.!

Devletçilik gereklidir. Bugün liberalleşmenin doruğundayız satılmaıdık bişey kalmadı. Bence doğru değil
  • Paylaş
"Feodalizm veya E.Kant mistizmi - Marx kolektivizmi veya sözde modern liberalist devletçiler - vs" lere dikkat ediniz: Onlar hala " paranın": tüm kötülüklerin anası olduğunu -tabii: her derdin devası hükümet parası hariç(!)- iddia ediyorlar. Yani aynen tüm kötülüklerin anasını "şeytan" olarak gören eski mistikler gibi..! Oysa: İnsanoğlunu en aşağı hale indirmeyi teklif eden bir kişi, kendisini yardımseverliğin harekete geçirdiğini iddia edemez. İnsanı arzusundan, hırsından veya ümidinden soyutlamak ve onu ömür boyu durağanlığa mahkum etmek isteyen birisi, kendisini teşvik eden unsurun şevkat olduğunu iddia edemez. İnsanın, bir kötürümün elde edebileceği ilerlemenin sınırları ötesinde ilerlemesini yasaklamayı teklif eden birisi, insan sevgisini motivasyonu olarak iddia edemez. Bir dahiye, bir geri zekalı için bir değeri olmayan başarıyı yasaklamayı teklif eden bir kişi, kıskançlık ve nefretten başka hiçbir motivasyonunun olduğunu iddia edemez...
  • Paylaş
burdaki ahlaksızlığı devlete nasıl bağlayacaksınız çok merak ettim
  • Paylaş
hadi bana kapitalizmin erdemlerinden bahset....
  • Paylaş
Eğitimde devletçilik mi ahlaksızlık, güvenlikte devletçilik mi, sağlıkta devletçilik mı ahlaksızlık:) Tarımda, hayvancılıkta dışa bağımlı olmamak adına, temel tüketim maddelerinde üretim korumacılığı mı ahlaksızlık..Ahlaksız olan insandır yahu..ister liberal, ister sosyalist fark etmez..Eninde sonunda, 100 ya da 1000 yıl sonra bütün dünya devletleri birleşecek..Ekonomi yok olacak..Medeniyet bize optimum insan nüfusuna endekslenmiş teknokratik bir yapı içinde gerçekleşen, hiç kimsenin temel ihtiyaç maddeleri için çalışmak zorunda kalmadığı bir model bahşedecek..Ve insanlık elliottun üçüncü dalgasına şahlanacak..Bence..
  • Paylaş
Devletçilik gereklidir. Bugün liberalleşmenin doruğundayız satılmaıdık bişey kalmadı. Bence doğru değil
  • Paylaş
kesinlikle katılmıyorum, devlet kuruluşlarının bir bireyin eline geçmesi kadar insafsızca bişe yok! Devlet anlamı gereği kurumlarıyla kuruluşlarıyla vatandaşın hakkını savunmalı, ama kontol hakkını başka birinin eline verince tek iradenin insafına kalıyor tüm vatandaş hakları! Ahlaksızca olan budur
  • Paylaş
Marx'ın dediği ve 1929 buhranında ispatlandığı gibi "Kapitalizm en üst düzeyini yaşadıktan sonra komünizme geri dönecektir. 1929 ekonomik buhranında da kapitalizm yenik düşmüş sovyetler sosyalist ekonomisi sayesinde ayakta kalmıştı. Sonrasında yüksele sosyalizm yüszünden 2. dünya savaşı çıkarılmıştı. Yine Marks'dan alıtı olarak "Burjuvazi, sürekli genişleyen bir pazara duyduğu ihtiyaç nedeniyle yerkürenin en ücra köşesine kadar gider. Burjuvazi dünyanın her köşesinde yuvalanmak, yerleşmek, ilişki kurmak zorundadır. Burjuvazi dünya pazarını sömürmek amacıyla gittiği her ülkede üretime ve tüketime kozmopolit bir nitelik kazandırır. Buna karşı çıkan gericilerin tepkilerine aldırmadan ulusal sanayinin üzerinde durduğu zemini yıkar ve ulusal sanayii olduğu gibi yok eder." Burda ahlaksız olan devletçilik mi kapitalizm mi?
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

640 Görüntülenme8 Takipçi8 Yanıt

Konu Başlıkları